ROVDRIFT I BYGGENÆRINGEN: Får refs for polakk-skandalen

Byggmester Harald Langemyhr får seks pålegg fra Arbeidstilsynet etter skandalen med rovdrift på polske arbeidere.

Publisert:

Byggmester Harald Langmyhr AS har brutt arbeidsmiljøloven på flere punkter.

Dette konkluderer Arbeidstilsynet med etter en gjennomgang av saken der polakker ble grovt utnyttet:

  • De bodde under uverdige forhold i små brakker
  • Enkelte jobbet 60 timer i uken
  • De tjente langt under minstelønn

Arbeidstilsynet varsler nå seks pålegg ovenfor Harald Langemyhr AS.

Les den opprinnelige avsløringen: Polakker grovt utnyttet

Byggmester Harald Langemyhr fikk etter avsløringer i media om elendige arbeidsforhold for polske arbeidere pålegg fra Arbeidstilsynet om å levere dokumentasjon på at alt gikk riktig for seg i selskapet.

Langemyhr innrømmet at det var gjort en rekke feil:

"I sum er vår konklusjon at vi har funnet forhold vi ikke er fornøyd med, og som vil bli rettet opp, men at bildet som er skapt i media er svært unyansert", skrev selskapet i en tidligere pressemelding.

Arbeidstilsynet har fem ganger stanset byggmesteren for brudd på arbeidsmiljøloven.

- Arbeidstilsynet ser alvorlig på de forholdene vi har avdekket i denne saken, sier avdelingsleder Pål Lund i Arbeidstilsynet Oslo.

Funnene avdekker systematiske brudd på arbeidsmiljøloven på forhold knyttet til sosial dumping, og det er et stort antall arbeidstakere som er berørt av forholdene.

Stanset fem ganger

Selskapet Harald Langemyhr AS skriver i en pressemelding at Arbeidstilsynets funn angående arbeidstid, lønn og feriepenger stemmer i stor grad med det selskapet selv har avdekket sammen med sine advokater.

"Selskapet har allerede utarbeidet nye avtaler og satt av penger for å gjøre opp med ansatte som har fått for lite betalt", skriver selskapet i en pressemelding.

Arbeidstilsynet kommer blant annet med pålegg om tilfredstillende boforhold for de polske arbeiderne. Selskapet mener at dette er et pålegg som ikke lenger gjelder, fordi de hevder at praksisen med utleie av boliger til ansatte er avsluttet.

"De fleste ansatte har nå inngått private avtaler om leie av bolig, mens enkelte bor på hotell. Selskapet beklager igjen at boforholdene for en del av de ansatte ikke har vært gode nok", skriver Harald Langemyhr AS.

Permitert

Arbeidstilsynet var først ikke fornøyd med dokumentasjonen de fikk fra byggmesteren og selskapet måtte derfor levere inn mer dokumentasjon til tilsynet.

Les også: Arbeidstilsynet ikke fornøyd

10. mars oppsøkte Arbeidstilsynet tre adresser i Tønsberg-området der de aksjonerte mot selskapet . Arbeidstilsynet møtte for det meste låste dører og i lokaler hvor det tidligere bodde 80 polske menn var bare to fortsatt igjen.

Etter at media satt søkelys på de dårlige foholdene til de polske arbeiderne valgte selskapet å permittere flere av sine ansatte. Svært mange ansatte ble sendt tilbake til Polen på tvungen permittering i forbindelse med razziaen i midten av mars.

Dermed var flertallet av Langemyhrs ansatte ikke lenger tilgjengelig for å bli intervjuet av Arbeidstilsynet og politiet. Det gjorde rådgiveren hos Oslo bygningsarbeiderforbund, Kjell Skjærvø, forbannet:

- Uverdige forhold

- Det har vært uverdige forhold hos entreprenør Langemyhr. De som har sagt hva de mener, er blitt sendt hjem på avspasering for aldri å komme tilbake, sa Skjærvø.

Selskapet har, ifølge Langemyhr selv, for tiden 82 ansatte. Av disse er 64 polske statsborgere, hvorav 28 nå er i arbeid. Fire er sykmeldt, tre har ferie og 29 er permittert på grunn av at selskapet er utestengt fra arbeidsplassene til Omsorgsbygg Oslo KF.

Byggmester Harald Langemyhr skriver i en pressemelding at de inntil videre ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Arbeidstilsynet vil offentligjøre sin rapport senere i dag. E24 følger saken videre utover dagen.

Les flere saker hos E24

Alt om polakk-skandalen:

  • Polakker grovt utnyttet Tre polakker betaler 7500 kroner i måneden for en brakke på 10 kvadratmeter. De får langt under tarifflønn og jobber ofte 63 timers uke. Byggherre er Oslo kommune.
  • - Polakker er uten rettsvern Polakkene bygger Norge. Vi må skjerpe oss, mener kommentator Elin Ørjasæter.
  • Stanset ti ganger Arbeidstilsynet har stanset Harald Langemyhr fem ganger for brudd på arbeidsmiljøloven.
Publisert: