Terra innrømmer klare feil

I går kveld kastet Terra kortene og innrømmet grove feil i informasjonen til kommunene. Terra dekker 150 millioner kroner av tapet, men kommunene er ikke fornøyde.

Publisert: Publisert:

"Terra Securities holder de fire kommunene skadesløse for investeringen i amerikanske kommunelån."
Slik lød pressemeldingen fra Terra Securities i går kveld.
Men Terra dekker bare rundt halvparten, eller 150 millioner kroner, av tapet kommunene har bitt påført per dags dato.
- Vi mener dette er et godt tilbud til kommunene, sier Svein Erik Nordang, administrerende direktør i Terra Securities ASA.
Ikke nok.
Etter det Aftenposten erfarer, er ikke kommunene fornøyde med dette tilbudet, de mener de har blitt lurt helt tilbake til 2001, og vil ha absolutt alle pengene sine tilbake.
Terra innrømmer å ha gjort klare feil i informasjonen til kommunen, men det er bare i den siste runden av salgsfremstøt, altså da kommunene i juni i år høynet gamblingen med den amerikanske kommuneobligasjonsporteføljen forvaltet av Citibank.
Ifølge en pressemelding, som ble sent ut kl 21.00 i går kveld, innrømmer Terra at det ble ikke fortalt om "triggermekanismen" - mekanismen som gir Citibank rett til å oppheve strukturen dersom verdien av sikkerheten faller under 55 prosent av pålydende verdi - i det kombinerte produktet som kommunene investerte i.
Skadesløse.
Dette eksponerte dem for kursrisiko ved et så dramatisk markedsfall som det som her har inntruffet - til under 55 prosent av pålydende.
- Vi finner det derfor riktig å gi dem et tilbud som holder dem skadesløse for dette foreholdet, sier Nordang.
Forslaget fra Terra innebærer at kommunene får tilbake det obligasjonslånet de satt med før man gjennomførte de omstridte transaksjonene i juni 2007, og at all kontantsikkerhet også blir tilbakeført kommunene.
Terra avslutter pressemeldingen slik: "Terra Securities ASA beklager på det sterkeste den situasjon kommunene har blitt satt i. Alle nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å sikre at slike episoder ikke gjentar seg."

Publisert: