Fiskeriministeren vil hjelpe lakseoppdretterne: Åpner for å øke produksjonen så lenge som nødvendig

Mens oppdretterne som har mistet millioner av laks til giftige alger er lettet over å få hjelp av staten, frykter MDG at ukritisk produksjonsøkning kan forverre problemene.

ALGEDØDEN: Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil utvide konsesjoner slik at lakseoppdretterne kan får «ta igjen det tapte». Bildet viser merdene til Mortenlaks i Lødingen.
 • Camilla Knudsen
Publisert:

– På litt lengre sikt vil vi kunne se på hvordan berørte oppdrettere kan «ta igjen det tapte», sier fiskeriminister Harald T. Nesvik til E24.

Den siste tiden har 14 selskaper blitt rammet av algedøden i Nordland og Troms, som i tillegg rammer lokale slakterier fordi fisken uteblir.

– Om vi må utvide den maksimalt tillatte mengden fisk som oppdretterne har konsesjon på, sånn at de kan få produsere seg ut av denne knipen, vil være ett av flere tiltak vi vil vurdere, sier Nesvik.

Han inviterer oppdretterne som er rammet av algedøden til møte den 18. juni i Nærings- og fiskeridepartementet. Også Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet skal være til stede.

– Når støvet har lagt seg vil det også være fornuftig å se på hvordan vi, både myndigheter og oppdrettere, kan være bedre rustet neste gang en liknende situasjon oppstår, sier Nesvik.

I tillegg til økte konsesjoner, åpner ministeren også for midlertidig flytting eller utvidelse av oppdrettslokaliteter, skriver NRK som først omtalte saken.

– Fra myndighetshold håndteres den akutte fasen av Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, med bistand fra Havforskningsinstituttet. De iverksetter nødvendige tiltak løpende, sier Nesvik.

Over åtte millioner oppdrettslaks har dødd etter at giftige alger de siste ukene har rammet en rekke oppdrettsanlegg i Nordland og Troms (se faktaboks).

Flere selskaper har tapt verdier i hundremillionersklassen og har varslet massepermitteringer.

MDGs Toine Cathrine Sannes.

Ministeren skal møte oppdretterne 18. juni for å diskutere detaljer rundt tiltakene.

Les mer: Lammer lokalsamfunn: – Vi skal stå’an av. Denne gangen og!

Skeptisk til økning

MDGs fiskeripolitiske talsperson Toine Cathrine Sannes frykter miljøkonsekvensene av en ukritisk økning av lakseproduksjonen.

– Det at alle skal få øke mengden flatt uten risikovurdering, det er jeg skeptisk til, sier hun til E24.

Hun understreker viktigheten av at hvert enkelt tilfelle vurderes nøye, slik at det ikke øker faren for ny algeoppblomstring.

Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks.

– Det har sikkert har den effekten oppdretterne ønsker, men Havforskningsinstituttet har nylig kommet med en rapport der det går fram at det i enkelte områder ikke er uproblematisk å øke på med oppdrett, sier Sannes.

– Kjempebra

En av oppdretterne som er hardt rammet av de giftige algene er Nordlaks.

Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks er glad for ministerens utspill om økte konsesjoner.

– Det er kjempebra at han ønsker å legge til rette for at selskaper og lokalsamfunn som er rammet kan komme seg på fote igjen, sier han til E24.

– Det har vært diskutert mange mulige løsninger, men det er for tidlig å si akkurat hva som bør gjøres, sier han på spørsmål om behov for ytterligere tiltak.

Nordlaks har mistet rundt 1,2 millioner laks på grunn av algene, og sier de økonomiske tapene blir betydelige.

Fagdirektør Karin Kroon Boxaspen i Havforskningsinstituttet.

Flere av lakseoppdretterne har sammenlignet algeproblemene med tørken i fjor sommer, som rammet jordbruket hardt.

Staten betalte da ut erstatninger på nær 2,5 milliarder kroner.

Så har langt har det imidlertid ikke kommet økonomiske krav fra lakseoppdretterne.

Havforskningsinstituttet avventer

Havforskningsinstituttet venter på flere detaljer fra Fiskeridepartementet, men avviser ikke produksjonsøkning.

– Områdene i nord har mer å gå på når det gjelder bæreevne, sier fagdirektør Karin Kroon Boxaspen i Havforskningsinstituttet til E24.

Hun peker på at biomassen, altså mengden laks, generelt er mindre i områdene i nord, men presiserer at det er umulig å si noe om konsekvenser før de får konkret informasjon om økningene.

Les på E24+

For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten. Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

I mai konkluderte instituttet med at oppdretterne ikke kan klandres for algeoppblomstringen, slik enkelte hevdet.

Instituttet mener også at kysten foreløpig tåler utslippene fra oppdretterne.

«Beregninger og måledata indikerer at med dagens produksjon av laks går dette bra, men at femdobling av produksjonen trolig vil skape overgjødslingsproblemer i de fleste områdene», skriver Boxaspen i en kronikk.

Tidligere denne uken lettet Mattilsynet midlertidig på lusekravene for å hjelpe de hardest rammede.

Les også

Status for lakseselskapene etter første kvartal: Høyere kostnader, bedre utsikter

Les også

Tusenvis av tonn med laks er død: Disse rammes av algeinvasjonen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Laks
 2. Oppdrettsnæring
 3. Fiskeri

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Fiskeriministeren møter algerammede oppdrettere

 2. Tusenvis av tonn med laks er død: Disse rammes av algeinvasjonen

 3. Havforskningsinstituttet: – Oppdrett har ikke skylden for algeoppblomstring

 4. Betalt innhold

  Dødsalgen har tatt livet av fisk for 720 millioner

 5. Betalt innhold

  Fiskeriministeren møter algerammede oppdrettere