Rapport: Nav-leverandør med ulovlige ansettelsesforhold

Advokatfirma har gransket ansettelsesforholdene i Din Utvikling, som leverer tjenester til Nav. Konklusjonen er at forholdene strider mot norsk lov. Nav lover å følge opp.

FAGFORENING REAGERTE: Etter Norsk Tjenestemannslag reagerte på ansettelsesforhold hos Navs underleverandør, satte Nav i gang en gransking.

Foto: Morten Holm NTB scanpix
Publisert:

Vet du noe om denne saken? Kontakt E24s journalister her.

Rådgivningsselskapet Din Utvikling har vunnet Nav-anbud etter Nav-anbud, og levert ulike typer arbeidsmarkedstiltak til det offentlige siden 2009 – ved hjelp av innleide karriereveiledere.

Nå har advokatfirmaet Wiersholm, på oppdrag fra Nav, gransket Din Utviklings praksis med å leie inn veiledere i Rogaland.

Wiersholm har sett på om Nav-kontraktørens innleide veiledere egentlig er å betrakte som arbeidstagere etter loven, selv om de har vært knyttet til selskapet gjennom egne enkeltpersonforetak.

Ansatte

Advokatfirmaet har i en rapport konkludert med at veilederne i Din Utvikling Rogaland er arbeidstagere, og at de har vært arbeidstagere siden de ble tilknyttet selskapet sommeren 2016.

I rapporten kommer det blant annet frem at de innleide veilederne har personlig arbeidsplikt, de bærer ikke selv risikoen for arbeidsresultatet, tilknytningsforholdet til Din Utvikling har en stabil karakter, og de er underlagt Din Utviklings ledelse og kontroll.

De må jevnlig rapportere om arbeidet sitt, og forholdet bærer preg av å være et underordningsforhold, mener Wiersholm.

De blir ikke behandlet særlig annerledes enn de ansatte veilederne i selskapet, heter det videre i advokatrapporten.

Brudd på avtale og lov

At de innleide veilederne ikke har hatt status som arbeidstagere overfor Din Utvikling er et brudd med norsk lov, og et brudd med rammeavtalen inngått med Nav Tiltak Rogaland, ifølge Wiersholm.

Fagforeningen Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav Rogaland reagerte på ansettelsesforholdene, og reiste høsten 2016 spørsmål overfor Nav om hvorvidt veilederne virkelig var å anse som selvstendige oppdragstagere, eller i realiteten arbeidstagere.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan Nav har håndtert saken når den først ble tatt opp til direktoratet. De har jobbet godt og seriøst. Vi er ikke overrasket over konklusjonen, sier Hanne Nordhaug, som er leder i NTL Nav.

VIL ANSETTE FLERE: Din Utvikling, her ved strategisk rådgiver Hans V. Sunde.

Din Utvikling

Hun forteller at deres inntrykk er at dette er en praksis som brukes i spesielt stort omfang av Din Utvikling, men at de likevel ikke vil bli overrasket om det skulle vise seg at det er flere bedrifter som driver på lignende måter.

– Vi mener at dette ikke burde være på anbud i det hele tatt. Slike oppgaver krever stabilitet og tid til å bygge opp fagkompetanse, og det koster å ha kvalitet og gode ansettelsesforhold, sier hun.

Et lovbrudd kan utløse erstatningskrav både fra Nav, og fra veilederne som har jobbet for Din Utvikling.

Det kan dreie seg om krav knyttet til for eksempel overtidsbetaling, feriepenger og lignende, i og med at Din Utvikling har et arbeidsgiveransvar etter loven, skriver advokatfirmaet i rapporten.

Wiersholms rapport anbefaler Nav å kreve at de som er innleide veiledere i dag både formelt og reelt får status som arbeidstagere i Din Utvikling, og at Nav dessuten undersøker tilknytningsforholdet mellom Din Utvikling og veiledere også andre steder i landet.

Nav tar sikte på å følge anbefalingene som er gitt i rapporten, opplyser økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen til E24.

– Vi har bedt Din Utvikling å redegjøre for hvilke tiltak virksomheten nå vil iverksette for å bringe de påpekte forhold inn i lovlige former. Vi har bedt om Din Utviklings tilbakemelding innen 5. januar 2018, sier Axelsen.

Vil ha flere faste ansettelser

Din Utvikling tar rapporten til etterretning og vil ansette flere veiledere i faste stillinger, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi har det siste halve året ansatt mange av konsulentene i faste stillinger, men samtidig er det en del konsulenter som ønsker frihet og fleksibilitet og dermed ikke ønsker seg fast ansettelse, utfyller strategisk rådgiver Hans V. Sunde i Din Utvikling overfor E24.

– Vi er i en situasjon hvor vi enten må tvinge konsulenter til fast ansettelse, eller de må finne seg andre oppdragsgivere, noe som er litt spesielt i et moderne arbeidsmarked, sier han til E24.

I Wiersholms rapport brukes betegnelsen «innleid karriereveileder», men Din Utvikling mener dette ikke er en presis definisjon, og bruker selv betegnelsen «konsulent», som betyr rådgiver, om den samme yrkesgruppen og deres tilknytning til selskapet.

Din Utviklings advokat er ikke enig i Wiersholms konklusjon, men selskapet vil likevel forholde seg til eventuelle krav som Nav måtte stille fremover, også når det gjelder Din Utviklings virksomhet i andre deler av landet enn Rogaland

– Det har vært vanlig i bransjen med bruk av konsulenter, sier Sunde og bekrefter at Din Utvikling har brukt innleide veiledere over hele landet.

Per i dag er om lag en tredjedel av veilederne selskapet bruker fast ansatt, og to tredjedeler konsulenter – eller innleide veiledere, om du skal bruke Wiersholms definisjon.

– En del av konsulentene har en annen type kompetanse, som det er vanskelig å få tak i, så ved å leie inn får vi tilgang på en annen type kompetanse enn vi gjør når vi bare har faste ansettelser, og vi får flere som kan gjennomføre jobben, sier Sunde om hvorfor selskapet har valgt en modell med selvstendige veiledere fremfor faste ansettelser.

Fagforening reagerte

I 2015 vant Din Utvikling anbud på oppfølgingstiltaket i Rogaland. Rammeavtalen trådte i kraft sommeren 2016 og for å gjennomføre tiltakene de hadde forpliktet seg til, knyttet Din Utvikling til seg over 40 veiledere, hvor omtrent halvparten ble engasjert som «innleide» med en form for oppdragsavtale.

Din Utvikling brukte fra start av ulike kontrakter til å regulere forholdet til veilederne, men flest var innleide via enkeltpersonforetak.

Flere av disse veilederne hadde tidligere vært ansatt i tradisjonelle arbeidsmarkedsbedrifter i Rogaland, som da Din Utvikling vant anbudet ble nødt til å nedbemanne.

Norsk Tjenestemannslag i Nav Rogaland reagerte på ansettelsesforholdene, og reiste høsten 2016 spørsmål overfor Nav Rogaland om hvorvidt veilederne virkelig var å anse som selvstendige oppdragstagere eller i realiteten arbeidstagere.

Høsten 2017 besluttet Nav å be om en ekstern juridisk vurdering av blant annet veiledernes arbeidsrettslige tilknytningsforhold til Din Utvikling og hvordan Nav burde gå frem videre på bakgrunn av konklusjonene. Advokatfirmaet Wiersholm vant anbudet om å gjennomføre utredningen.

Les også

Nav-ledere risikerer sparken etter snoking på ansatte

Les også

Vil tillate utdanning på dagpenger

Les også

Skjerpede Nav-krav kan gi milliardsparing

Her kan du lese mer om