Raser på Statoil og Hydro

Statoil og Hydro gir blaffen i hva andre parter mener om utbyggingsplanene for norske olje- og gassfelt, mener LO-forbundet Industri Energi. Nå krever det at Olje- og energidepartementet rydder opp.

Publisert:

- Det er helt uhørt at Statoil og Hydro får operere som de gjør. Nå må Olje- og energidepartementet stramme inn politikken, sier Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi.

Flere saker på E24
Han mener Statoil

OSE

STL

og Hydro

OSE

NHY

i praksis gir blaffen i høringsreglene som gjelder når oljeselskapene planlegger utbygging av nye olje- og gassfelt. Alfheim er områdetillitsvalgt for faglig politikk i LO-forbundet Industri Energi (tidligere Nopef og Kjemisk forbund).

Møte i dag

Det er Statoils og Hydros fremgangsmåte i forbindelse med utbyggingsplanene for feltene Gjøa og Vea som nå gjør at LO-forbundet har forlangt et møte med Olje- og energidepartementet.

Les også:

Representanter fra Industri Energi møter i dag statssekretær Anita Utseth for å diskutere saken.


Holdes for narr

I forbindelse med planen for utbygging og drift (PUD) av Gjøa-feltet hadde Statoil satt høringsfristen for konsekvensutredningen til 15. desember 2006. Hydro hadde satt høringsfristen for Vea-feltet til 22. desember 2006, ifølge Industri Energi.
- Begge selskapene leverte PUD-en 15. desember. Det vil si at Statoil leverte den samtidig med at høringsfristen gikk ut, mens Hydro leverte den en uke før fristen gikk ut. Det tyder på at de bare sender konsekvensutredninger ut på høring uten at de mener alvor, men bare ser på dette som rent proforma, sier Alfheim.
- Hvis PUD-ene leveres før høringsfristen går ut, så viser det at de holder hele høringsinstansen for narr, sier han.
Skarpt brev

LO har i forkant av dagens møte sendt et brev til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, der man i skarpe ordelag ber om at departementet strammer inn politikken overfor Statoil og Hydro.
"Industri Energi viser til petroleumsforeskriften §22, der det fremgår at både program for konsekvensutredninger og konsekvensutredninger skal sendes til "berørte myndigheter og sentrale interesseorganisasjoner"... "Vi vil også peke på den uheldige praksis at utbyggingsoperatørene innlever Plan for utbygging og drift (PUD) samtidig med at høringsfristen for konsekvensutredningen løper ut (Gjøa), og sogar en uke før høringsfristen utløper (Vega). Denne praksisen gjør den lovpålagte høringen nesten illusorisk og Industri Energi er sterkt kritisk til denne praksisen", heter det i brevet.

Vaktbikkje

- Hvorfor skal dere ha tilsendt slike konsekvensutredninger til høring?
- Vi føler at vi har en vaktbikkjerolle og kan se dette litt overordnet de rene selskapspolitiske interessene. Det gjelder å følge med at industrien følger opp samfunnsmessige interesser og konsekvenser for ansatte og medlemmer på baser og driftsorganisasjoner langs kysten, sier Alfheim.
Viktig

- Det er også viktig i forhold valg transportløsninger for gass fra norsk sokkel. I disse to aktuelle feltene har Statoil og Hydro valgt løsninger som innebærer tap av arbeidsplasser og tap av merverdi for den norske stat ved at gassen sendes direkte til Storbritannia, sier han.

- Vi har fulgt vanlig prosess

- Vi har fulgt vanlig prosess og avstemt dette med Olje- og energi-departementet i forkant, sier informasjonssjef Rannveig Stangeland i Statoil.

- Det er et krav om at departementet får høringsuttalelsene og vårt syn vedlagt, og at dette innarbeides i sakbehandlingen. Det betyr at alle vil få full mulighet til å gjøre sine synspunkter gjeldende Gjøa-prosjektet skal etter planen legges frem som en proposisjon før påske, og det er sak departementet jobber med nå.
Det er også et krav at vi samler inn kommentarene til konsekvensutredningen for oversendelse til myndighetene slik at disse er tilgjengelige for myndighetene i forbindelse med saksbehandlingen, sier Stangeland i Statoil.
Utlyses

- Vi sender ut konsekvensutredninger til høring til adressater på adresselister som er spesifisert av myndighetene. Industri og Energi var ikke med på listen i det aktuelle prosjektet. Men i tillegg utlyses alle prosjekter for høring i for eksempel Norsk Lysingsblad. Alle er derfor velkommen til å komme med høringsuttalelser dersom de har lyst, sier informasjonsdirektør Tor Steinum i Hydro.
- De høringsuttalelsene som kommer inn blir samlet og kommentert av oljeselskapene og oversendt myndighetene i forbindelse med saksbehandlingen av PUD'en. Konsekvensutredningene er først og fremst et verktøy for myndighetens saksbehandling, sier Steinum.

Flere saker på E24.

Publisert: