Kolonial.no-topp mener regjeringens dagligvare-utvalg er ubalansert med slagside

Det nye arbeidsutvalget som skal vurdere restriksjoner i dagligvarekjedenes innkjøpspriser skal komme med en konklusjon tidlig neste år. Kolonial-sjef Karl Munthe-Kaas mener økonomene i gruppen burde vært mer balansert med tanke på tidligere uttalelser og meninger om prisdiskriminering.

Publisert:

– Jeg synes det er svært bekymringsverdig at man har valgt ut en forsker som Tommy Gabrielsen som tidligere har gjort oppdrag for de store dagligvareleverandørene, for å motarbeide strammere håndheving. Han har også uttalt seg sterkt imot hardere inngripen, sier Kolonial.no-sjef Karl Munthe-Kaas.

Tommy Gabrielsen som er konkurranseekspert og professor ved Universitet i Bergen, og er én av tre økonomer som skal bistå regjeringen med innsikt i dagligvarebransjen, og utrede mulige virkninger restriksjoner mot prisdiskriminering kan ha for dagligvarebransjen.

Gabrielsen har tidligere uttalt seg kritisk mot å gripe inn i dagligvarekjedenes forhandlinger, og skrev blant annet i fjor en kronikk i Dagens Næringsliv, sammen UiO-professor Erling Hjelmeng, hvor han kaller et forslag om forbud mot prisdiskriminering for «overflødig og skadelig».

– Jeg trodde det var meningen at man skulle se på situasjonen med nye øyne i dette utvalget og at det ikke skulle ha en slagside i favør av aktørene man her i praksis gransker, sier Munthe-Kaas.

De to andre økonomene som sitter i utvalget er professor Espen R. Moen fra BI og professor fra UiO, Tore Nilssen, som også leder utvalget.

Les på E24+

PLUSS: Endringen som kan sikre Rema 1000s comeback, og rokke ved Norgesgruppens dominans

Økonom og professor Tommy Gabrielsen er blant landets fremste på konkurranseøkonomi, og er blant økonomene i regjeringens nye dagligvare-utvalg. Gabrielsen har også uttalt seg tydelig om tematikken i blant annet kronikker og i innspill til Konkurransetilsynets metodenotat om prissammenligning på oppdrag for Dagligvareleverandørenes forening (DLF).

Departementet: – Kan ikke diskvalifisere

Munthe-Kaas er selv positiv et forbud mot prisdiskriminering, fordi han mener det vil gjøre det lettere for Kolonial.no å konkurrere med de store aktørene, og at prisene generelt i dagligvaremarkedet vil gå ned.

Norgesgruppen, landet største dagligvarekonsern, mener at prisene vil gå opp om leverandørene ikke får gi ulike priser til kjedene basert på forhandlinger.

Dagligvare-utvalget skal komme med en vurdering innen 17. januar 2020. I november kommer konkurransetilsynet med sin rapport om hvor store prisforskjellene er mellom de største leverandørene og de forskjellige dagligvarekjedene.

Til E24 sier Gabrielsen at han ikke har noen kommentar til Munthe-Kaas sitt utspill.

– Nå skal vi sette oss ned og få en ordentlig gjennomgang av dette. Det er en utfordrende oppgave, og det har kommet mange innspill fra bransjen, sier Gabrielsen.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Magnus Thue, vil ikke finne seg i at arbeidsgruppen har en slagside til den ene eller den andre siden.

– Jeg er ikke enig i det. Det er en forutsetning for å delta i utvalget at man skal kunne se uhildet på dette. Det er jo heller ikke slik at uttalelser i den offentlige debatten diskvalifiserer en person fra å sitte i et utvalg, sier Thue og legger til:

– Vi er absolutt klar over at Gabrielsen har uttalt seg om dagligvarebransjen tidligere. Vårt mål har vært å få tre solide fagfolk i dette utvalget, og det har vi fått. Deres kompetanse har vært en forutsetning for å være med i arbeidsgruppen. Samtidig som det er viktig at arbeidsgruppen ser på spørsmålet med nye øyne.

Også Norgesgruppen, som Munthe-Kaas mener har samme syn på inngripen som Gabrielsen, mener at utvalget er balansert nok.

– Vi har ingen grunn til å betvile økonomenes kompetanse eller uavhengighet, og er sikker på at utvalget vil gjøre en god jobb, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

Les også

Ferske dagligvaretall: Rema fortsetter å falle – Extra øker mest

Burde hatt mer balanse

Munthe-Kaas sier at hvis man skal bruke økonomer man vet hva mener på forhånd, så gir det mening å ha aktører som støtter begge syn i debatten.

– Norge er lite land som man ofte sier, skal offentlig debatt diskvalifisere en økonom fra en slik prosess?

– Norge er ikke så lite, og det går an å finne økonomer som ikke har så tydelig slagside. Det er også ikke kun deltagelse i den offentlige debatten som er problemet, men de betalte oppdragene for bransjen. Næringsdepartementet skulle klart gjort mer for å balansere det, sier Munthe-Kaas.

E24 er kjent med at også akademikere som støtter prisdiskriminering har blitt kontaktet av departementet, men ble til slutt ikke en del av utvalget.

På spørsmål om departementet har vurdert hvor deltagerne i ekspertutvalget står i saken på forhånd, og om man har vurdert å balansere utvalget mer basert på tidligere uttalelser, svarer statssekretær Thue følgende:

– Jeg skal ikke gå inn i våre prosesser. Jeg forstår at folk kan ha meninger om dette, og det er selvsagt lov å mene hva man vil om sammensetningen. Jeg har uansett full tiltro til at alle medlemmer av arbeidsutvalget skal kunne vurdere dette med nye øyne.

I en tidligere utgave av denne artikkelen stod det at Tommy Gabrielsen er professor ved NHH. Det stemmer ikke, Gabrielsen er professor ved Universitet i Bergen.

Publisert:
Gå til e24.no