Bondetopper vil ikke reversere melkekutt

Til tross for at nedskaleringen av melkeproduksjonen, som er ventet å koste milliardbeløp, vil ikke bondetopper avlyse nedskaleringen.

Publisert: Publisert:

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier det ikke er aktuelt, skriver Nationen. Han påpeker at det ble gjennomført grundige prosesser før avgjørelsen om å bygge i Irland for Tines del.

Oppdraget om å skalere ned melkeproduksjonen er nedfelt i jordbruksavtalen. Nedskaleringen skal vi gjennomføre som planlagt, men vi er sterkt bekymret for følgene, sier han.

Også leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sier at debatten om å videreføre eksporten ikke har endret den planlagte nedskaleringen.

Tine opplyste til Nationen at osteeksporten gikk med 200 millioner kroner i tap i 2018. I tillegg fikk selskapet rundt 50 millioner kroner i eksportstøtte. I årene før dette var Tines eget tap lavere, mens eksportstøtten var høyere.

Publisert:

Her kan du lese mer om