Gikk til valgkomiteen og fikk nei – så hoppet styrelederen plutselig av

Styreleder Per Otto Dyb i Innovasjon Norge gikk selv til valgkomiteen for å spørre om fremtiden sin. Der fikk han beskjed om at han ville bli foreslått byttet ut på foretaksmøtet til våren. Et par uker senere trakk han seg plutselig.

SPURTE OM FREMTIDEN: Per Otto Dyb under NHOs årskonferanse i 2013.
  • Marius Lorentzen
  • David Bach
Publisert:

Etter at E24 i går omtalte valgkomiteens arbeid i Innovasjon Norge, ønsker lederen i komiteen nå å klargjøre hendelsesforløpet.

Samtidig som næringsministeren har sagt at han og departementet for to uker siden fikk vite at styreleder Per Otto Dyb ikke ville bli innstilt av komiteen til gjenvalg, sa lederen av valgkomiteen at de ennå ikke hadde konkludert.

Komiteen har fortsatt ikke konkludert i hvilken styresammensetning de vil anbefale til foretaksmøtet (generalforsamlingen) i Innovasjon Norge, men de har bestemt at styrelederen ikke skulle innstilles til gjenvalg.

Dette var ikke noe komiteen skal ha gått ut med på eget initiativ:

– Jeg vil presisere at valgkomiteen etter henvendelse fra Per Otto Dyp, for et par uker siden har informert ham om at valgkomiteen vil innstille på en ny styreleder, sier Ingelise Arntsen til E24.

Hun sier at komiteens bakgrunn for å ville ha en ny styreleder er «de oppgaver som ligger foran selskapet, og den totale kompetanse og sammensetning av styret». Noe mer informasjon om hvorfor dette behovet kom nå og påvirket deres syn på fremtidig styreleder, vil ikke Arntsen utdype overfor E24.

Per Otto Dyb

– Per Otto Dyp har overfor valgkomiteen gitt uttrykk for at han er fullt ut innforstått med og respekterer dette (...) Når valgkomiteen er ferdig med den samlede innstilling til hele det nye styret vil det bli formulert og oversendt foretaksmøtet, fortsetter hun.

Lederen av valgkomiteen ønsker heller ikke å si om det er departementet som har signalisert at de vil ha andre inn i styret.

Sist helg, altså knappe to uker etter at han fikk beskjeden, valgte Per Otto Dyb å trekke seg fra styreledervervet med øyeblikkelig virkning, fremfor å stå løpet ut til foretaksmøtet som vanligvis avholdes i juni.

Les også

Innovasjon Norge-topper slår ring om Traaseth

– Krohn Traaseth-diskusjon ikke protokollført

Ifølge Aftenposten har det vært en misnøye blant flere i styret i Innovasjon Norge med sjefen i selskapet, Anita Krohn Traaseth.

Traaseths lederstil og fremtoning har fått både ris og ros, og det er flere punkter som har vært diskutert. Et av tilfellene som skapte reaksjoner, var Innovasjon Norge-sjefens kronikk i november i fjor. Der skrev hun at Norge måtte komme seg ut av «strutseposisjon», med bakgrunn i at Norges oljevirksomhet og klimapolitikk ikke harmonerte.

Dette fikk oljenæringen med Kristin Færøvik og Ann Christin Andersen i spissen til å reagere i et formelt brev til styreleder Per Otto Dyb.

– Den kronikken har vært behandlet i styret, ja. Diskusjonen er ikke protokollført i styret. Det er ikke alt som blir protokollert, selv om det har vært diskutert. Styret diskuterer alle saker når det er behov for det, sier tidligere nestleder, og nå konstituert styreleder, Jørund Ødegård Lunde til Dagens Næringsliv.

BYTTET JOBB: Den 17. januar overtok Torbjørn Røe Isaksen jobben som næringsminister fra Monica Mæland, som har blitt kommunalminister. Under to måneder senere gikk styrelederen i Innovasjon Norge plutselig av.

Monica Mæland, som var næringsminister frem til midten av januar i år, skal ha blitt informert om misnøyen mot Anita Krohn Traaseth i styret, men skal ha sagt at det er styret, og ikke departementets oppgave, å vurdere stillingen til administrerende direktør.

Les også

Oppvask på Stortinget om Innovasjon Norge

Etter Mæland er det Torbjørn Røe Isaksen som kommer inn som næringsminister. Da skal departementet ha snudd tvert om fra det Monica Mæland skal ha signalisert, ifølge Aftenpostens kilder.

I midten av februar, en måned etter at Røe Isaksen ble næringsminister, får deretter styrelederen beskjed fra valgkomiteen om at han ikke vil bli innstilt til gjenvalg i vervet han har hatt siden 2014.

Det er i denne perioden departementet og næringsministeren skal ha blandet seg inn for at styret skulle vente med behandlingen av Krohn Traaseths direktørstilling frem til en ny styreleder er på plass.

Dette ender med at styrelederen sist helg altså valgkomiteen at han trekker seg fra vervet med umiddelbar virkning.

Jørand Ødegård Lunde, som nå er konstituert styreleder i Innovasjon Norge, uttalte til E24 mandag at styret har tillit til Anita Krohn Traaseth frem til noe annet er behandlet.

– Valgkomiteen kan ikke instrueres av departementet

Som E24 skrev mandag har Arbeiderpartiets Terje Aasland oversendt næringsministeren et skriftlig spørsmål om hvordan han eventuelt har grepet inn eller signalisert overfor styret at behandlingen av rollen til Innovasjon Norge-sjefen skulle stanses.

Aasland har også bedt næringsministeren redegjøre for om han mener hans inngripen er i tråd med «statens prinsipper for god eierstyring» i Eierskapsmeldingen som ble vedtatt av Stortinget i 2015.

I fjor høst fikk Næringsdepartementet overlevert en gjennomgang av forvaltningen av statens eierskap, som ble utarbeidet av to erfarne advokater.

I gjennomgangen står det at «medlemmene av valgkomiteen er selskapets tillitsvalgte. Dette gjelder også medlemmer av valgkomiteen som er ansatt i eierdepartementet.
De kan derfor ikke instrueres av departementet om forslag til styrekandidater eller
andre spørsmål som gjelder utøvelsen av vervet».

Samtidig legges det til at det er «naturlig» at personene i valgkomiteen som kommer fra departementet «har kontakt med og orienterer de i departementet» som forvalter eierskapet i den organisasjonen eller bedriften det gjelder «og at forslaget blir forankret hos statsråden».

I valgkomiteen sitter Ingelise Arntsen som leder. I tillegg består komiteen av Gunn Marit Helgesen (styreleder i kommunenes interesseorganisasjon KS) og assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet, Arnfinn Benjaminsen.

Arntsen sier til E24 at valgkomiteen «arbeider på selvstendig grunnlag med å vurdere styrets kompetanse, kapasitet og sammensetning» opp mot de oppgavene selskapet har.

– Basert på blant annet samtaler med alle styrets medlemmer og administrerende direktør vurderer valgkomiteen hvilke kompetanseområder man spesielt ser behov for å styrke. Valgkomiteen tilskriver da eierne og ber om innspill til kandidater basert på de identifiserte behov, sier Arntsen, og fortsetter:

– Både fylkeskommunene og staten spiller inn kandidater, som da vurderes opp imot den kompetanse som ønskes styrket og alle øvrige kriterier som skal ivaretas. Valgkomiteen vurderer totaliteten og setter sammen forslag til nytt styre, som oversendes foretaksmøtet.

Konstituert styreleder, Jørand Ødegård Lunde, henviser til valgkomiteen på spørsmål om hun eller andre i styret også har fått en lignende beskjed som den nå avgåtte styrelederen.

Per Otto Dyb selv har ikke besvart E24s henvendelse i saken.

Les også

Dette er konfliktene med Innovasjon Norge-sjefen

Les også

– Styret har tillit til administrerende direktør

Les også

Styrelederen i Innovasjon Norge trekker seg

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Innovasjon Norge
  2. Anita Krohn Traaseth
  3. Torbjørn Røe Isaksen

Flere artikler

  1. Isaksen sa styreleder skulle ut - valgkomiteen har ikke bestemt seg

  2. Næringsministeren om Innovasjon Norge-sjefen: – Styret står fritt

  3. – Styret har tillit til administrerende direktør

  4. Mener han måtte gå etter Isaksen-innblanding

  5. Styrelederen i Innovasjon Norge trekker seg