Shell legger ut bensinstasjonene for salg

Deler av Shells virksomhet i Norge kan bli solgt.

Publisert:

Norske Shell har bestemt seg for å forsøke å selge deler av sin norske virksomhet.

Det ble de ansatte ved virksomhetene informert om på et allmannamøte tidligere mandag.

Delene som vurderes solgt, er blant annet bensinstasjonnettet. I tillegg vurderer Shell også å selge virksomhetene Aviation (flydrivstoff) Commercial Fuels, Bitumen (asfalt) og avdelingen som holder forsyningsterminaler.

Shells virksomhet i Nordsjøen er ikke berørt av salgsplanene.

Med andre ord er det virksomhet som driver med foredling og salg av olje som selges, såkalt «nedstrøm», mens Shell beholder virksomheten knyttet til olje- og gassproduksjon.

«Det er et ønske å beholde Shell som merkevare i Norge, så en kjøper som vil beholde merkevaren gjennom en såkalt ”Retail Brand License Agreement” er å foretrekke, men alle muligheter vil imidlertid bli vurdert,» heter det i brev Norske Shells administrerende direktør Tor Arnesen har sendt til sine ansatte.

Internasjonal strategi

Han skriver at kunngjøringen om et mulig salg av norske virksomheter er i tråd med Shell-konsernets internasjonale strategi om å konsentrere virksomheten til de områdene hvor Shell er mest konkurransedyktig.

«Vi har sett eksempler på salg til nye eiere i våre naboland Sverige og Finland, i tillegg til Spania og Hellas. Det jobbes også med et salg av virksomheten i Italia,» skriver Arnesen.

Han skriver at salgsprosessen er i en svært tidlig fase og at den vil ta mange måneder.

Kommunikasjonsdirektør Lillian Aasheim i Norske Shell opplyser til E24 at salget berører rundt 200 Shell-ansatte.

Disse jobber primært ved Shells nedstrømskontor i Oslo, og ved depot- og forsyningsterminaler rundt om i landet.

SAMARBEID: Odd Reitans Reitangruppen samarbeider med Shell gjennom 7-eleven og konkurrerer med Shell gjennom Uno-X.

- Det er for tidlig å si sikkert nøyaktig hvordan resultatet av denne prosessen vil bli. 200 er de som er tilknyttet de virksomhetene som vi nå har varslet at vi vurderer å selge, sier Aasheim.

- Hvem kan være aktuell kjøper?

- Vi har ingen kommentar til hvem som kan være mulige kjøpere. Alt som videre skjer i salgsprosessen, er informasjon som er konfidensiell, sier Aasheim til E24.

Reitan-samarbeid

Shell har i overkant av 400 bensinstasjoner og om lag 26 prosent markedsandel i Norge.

I tillegg kommer 27 truck-anlegg, og ni depot- og forsyningsanlegg for drivstoff hvorav Shell er eneeier i seks.

88 av bensinstasjonene er drevet av Reitangruppen med navnet Shell/7-eleven. 180 av stasjonene er eid av Shell og 120 er eid av driveren.

De fleste stasjonene drives som egne aksjeselskap, med egne ansatte.

De mange hundre ansatte på landets Shell-stasjoner er dermed ikke direkte ansatt i Shell, og er heller ikke talt med i tallet på 200 personer som Shell opplyser at kan bli berørt.

I teorien vil de som driver stasjonene, også kunne gjøre avtaler med ny kjøper.

- Når det gjelder om og eventuelt hvordan de som er ansatt på stasjoner rundt om i Norge kan bli berørt, er for tidlig å si noe om, sier kommunikasjonsdirektør Aasheim til E24.

Store penger

Det er åpenbart store penger i drift av bensinstasjoner.

Da Shell solgte sin tilsvarende virksomhet i Sverige og Finland var prisen på hele 640 millioner dollar.

Det var det finske selskapet Keely Oy som i 2010 kjøpte Shells 340 bensinstasjoner i Sverige og 225 stasjoner i Finland. Keely Oy er også største eier i bensinstasjonkjeden St1.

I Sverige og Finland gjorde Keely Oy en avtale med selger om å beholde Shells varemerke på de flere hundre stasjonene i ti år fra kjøpsdato.

Keely Oy har tidligere også kjøpt opp samtlige Hydro- og Uno-X-stasjoner i Sverige, samt tilsammen 80 Jet-stasjoner i Norge og Sverige.

I 2012 kjøpte kanadiske Couche-Tarde Statoil Fuel & Retail, som blant annet driver Norges største bensinstasjonskjede, for nærmere 16 milliarder kroner.

Les også:

Statoil kjøper ut Shell fra MongstadShell vil være lenge i BarentshavetShell: Bensin og diesel kan være utfaset mellom 2050 og 2060Shell skrinlegger plan om oljeraffineri i Kina

Publisert: