Fire døgn på å finne hverandre

Onsdag i forrige uke fikk Hydro-sjef Eivind Reiten fullmakt til å forhandle om fusjon med Statoil. Dagen etter behandlet Statoil-styret saken under "eventuelt". Tre dager senere var avtalen i boks.

Publisert:

Onsdag 13. desember: Hydro

OSE

NHY

avholder årets, siste ordinære styremøte. Utfallet av møtet er ikke ordinært. Styret vedtar å gi konsernsjef Eivind Reiten fullmakt til å forhandle om fusjon med Statoil

OSE

STL

. Forut for møtet har kun Reiten og en liten krets av hans nærmeste medarbeidere kjent til samtalene med Statoil.

Flere saker på E24.
Så sent som tirsdag 12. desember kjøper Hydro egne aksjer på Oslo Børs. På det tidspunktet har ikke samtalene kommet langt nok til at selskapet har innsideinformasjon.

Lang modning

Ifølge styreleder Jan Reinås er fusjonen resultat av en langvarig modningsprosess. Hvem som tar initiativ til fusjonen, og når, er nærmest umulig å si. Saken har modnet både hos Statoil og Hydro, og til slutt smeltet sammen i et felles ønske om å fusjonere.
Statoils styremedlemmer har oppfattet saken annerledes. De er samlet til et todagers styremøte onsdag og torsdag i forrige uke.

Etter det Aftenposten får opplyst blir fusjonen først presentert under eventuelt torsdag, dagen etter at Hydrosjef Reiten har fått sin forhandlingsfullmakt.
Forklaringen Statoil-styret får er at Hydro vil skille aluminiumsvirksomheten fra olje- og gassvirksomheten. Hydro tror at denne virksomheten vil bli en oppkjøpskandidat, og tilbyr Statoil en fusjon. For Statoil kan alternativet til en sammenslåing dermed bli å delta i en auksjon på et børsnotert Hydro olje og gass senere.

Avviser

Overfor Aftenposten avviser Reinås denne beskrivelsen. Tvert imot er skilsmissen mellom aluminium og olje/gass en konsekvens av sammenslåingen med Statoil, hevder han.

Han avviser også at muligheten for utenlandsk oppkjøp av olje- og gassvirksomheten er blitt diskutert i styret.
Etter at de to styrene har gitt sine fullmakter går forhandlingene i et rasende tempo. Hydro engasjerer det internasjonale meglerhuset Goldman Sachs som sin finansielle rådgiver. Statoil hyrer Morgan Stanley. De største eierne, som er Næringsdepartementet og Olje-og energidepartementet, blir varslet. De varsler i sin tur statsminister Jens Stoltenberg og de to andre partilederne i regjeringen: Kristin Halvorsen og Åslaug Haga. Men allerede forut for styrevedtakene i de to selskapene skal det ha vært uformelle sonderinger med regjeringen.

Kniver om navn

I helgen rykker folk fra begge selskapene inn i Hydros representasjonsbolig Vækerø hovedgård, som ligger like ved Hydros hovedkontor i Oslo. Her jobbes det på spreng med å få avklart finansielle og juridiske spørsmål.

Et av de vanskeligste spørsmålene blir angivelig navnet på det nye selskapet. Hydro insisterer på at det ikke må hete Statoil, for å styrke påstanden om at dette er en fusjon mellom likeverdige parter. For Statoil sitter navneskiftet langt inne, og Hydro går med på at bensinstasjonene kan fortsette å hete Statoil.
Parallelt med tautrekkingen på Vækerø jobbes det intenst med å kvalitetssikre saken juridisk og politisk i regjeringskontorene.

Sent søndag kveld blir fusjonsavtalen godkjent i de to styrene, og først halv fire mandag morgen er pressemeldinger og annet presentasjonsmateriell ferdig.

Publisert:

Her kan du lese mer om