NHO om norsk økonomi: – Deler av drahjelpen blir borte

NHO mener Norges gullalder er over og at vi i «annerledeslandet» må jobbe smartere for å beholde velferdsordningene: – Lykkes man ikke, må Oljefondet tappes, sier NHO.

JEKKER OPP: NHO spår noe høyere vekst de neste årene enn tidligere ventet. Dette bildet er fra byggingen av hurtigruteskipet Roald Amundsen hos verftet Kleven.
Publisert:

Veksten i Norge har vært svak de siste årene, og vil fortsatt være svak i 2018.

Det kommer frem i arbeidsgiverorganisasjonen NHOs konjunkturrapport for fjerde kvartal, lagt frem mandag.

I den ferske oppdaterer NHO også sine anslag for veksten de neste årene. Der spår de nå at fastlandsøkonomien vil vokse med 2,1 prosent i 2018 og 2,3 prosent i 2019.

I en tilsvarende rapport i september trodde NHO på 2,2 prosent vekst neste år.

Altså justerer NHO ned sine vekstanslag for neste år.

Les mer: Her er NHO-rapporten fra september

Til sammenligning vokste fastlandsøkonomien bare med én prosent i fjor og 1,6 prosent i år, ifølge NHO.

– For Norges del har 2017 vært beretningen om en varslet oppgang, skriver NHO i konjunkturrapporten.

– Kronefall, rentekutt og massiv økning i oljepengebruken holdt krisen unna. Oljeprisen er doblet siden bunnen, kostnadskutt har senket balanseprisene, og oljeinvesteringene har så godt som bunnet ut, skriver organisasjonen.

NHO påpeker at arbeidsledigheten faller i hele landet, men mest i de regionene som har vært hardest rammet.

– Det samme kommer til uttrykk i vår kvartalsvise undersøkelse hos NHOs medlemsbedrifter: Gapet mellom landsdelene knappes inn, skriver NHO.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum

Gullalderen over

Etter mange år med solid vekst mener NHO at Norges gullalder er over, og at veksten fremover vil legge seg på en ny normal, heter det i rappoerten.

Under gullalderen kunne norsk økonomi vokse med 2,5 til 3 prosent årlig, ifølge NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Trenden for veksten fremover ligger trolig på rundt to prosent, mener han.

NHO har nå bestemt at temaet for organisasjonens årskonferanse neste år er «Verdien av arbeid».

Organisasjonen understreker at folk må jobbe og skaper verdier for at velferdsordningene i Norge skal være bærekraftige.

Norge har vært et annerledesland, men lavere oljeinntekter og vekst gjør landet mer likt sine handelspartnere. Med en aldrende befolkning må arbeidslivet bli smartere, eller så må skattene økes, påpeker NHO.

– Lykkes man ikke med dette, må Oljefondet tappes. Det er imidlertid ingen varig løsning, skriver organisasjonen i konjunkturrapporten.

Les også

NHO: – Næringslivet trenger flere håndverkere og ingeniører

– Drahjelpen forsvinner

NHO påpeker i sin analyse at Norges vekst har fått drahjelp av en svakere krone.

– Viktige deler av drahjelpen vi har hatt de siste årene, blir borte. Med høyere oljepris ligger kronesvekkelsen trolig bak oss, skriver organisasjonen.

Regjeringens oljepengebruk har økt med 21 milliarder kroner i året siden 2013, men statsbudsjettet legger opp til en vekst på bare seks milliarder i 2018. Samtidig sier Norges Bank at renten skal opp på sikt.

FORSVINNER: Norsk vekst har fått drahjelp av svak kronekurs. Dette vil endre seg i 2018 og 2019, spår NHOs økonomer.

– Boligpriser og -bygging har allerede toppet ut, og for bygge- og anleggsnæringen blir veksten adskillig mer moderat fremover. Likeledes er det rimelig å tro at veksten for reiseliv blir svakere, skriver NHO.

– Men andre drivere vil trolig kompensere. På bakgrunn av et noe sterkere vekstbilde ute og hjemme venter vi høyere vekst i vareeksporten og bedriftsinvesteringene, legger organisasjonen til.

Bedre enn fryktet

NHO sier i tillegg at et strammere arbeidsmarked vil kunne bidra til høyere vekst i husholdningenes kjøpekraft og forbruk.

  • Organisasjonen spår at oljeinvesteringene vil øke med én prosent i 2018 og syv prosent i 2019, etter å ha falt med 4,1 prosent i år.
  • Boliginvesteringene steg 8,7 prosent i år, men vil bare øke med 0,9 prosent neste år og falle med 0,6 prosent i 2019, tror NHO.
  • Offentlig forvaltning ventes å øke investeringene med 1,5 prosent i hvert av de to neste årene, mot en vekst på 3,4 prosent i år.

– Med bare få uker igjen av 2017 synes det klart at året ble bedre enn man kanskje kunne frykte, skriver NHO i konjunkturrapporten.

Organisasjonen sier at USAs president Donald Trumps løfter om mer proteksjonisme bare delvis har fått støtte i hjemlandet, og at Kina har gitt klare signaler om mer åpning mot resten av verden, blant annet ved å bygge infrastruktur mot Europa.

– Tidlig i desember kom Storbritannia og EU til enighet om vilkårene for britisk uttreden fra fellesskapet. Selv om svært mye gjenstår før en avtale om fremtidig samkvem er på plass, ryddet dette unna en viktig usikkerhetsfaktor, skriver NHO.

Les også

Billigere møbler og flyreiser trekker inflasjonen ned

Les også

Dette skjer denne uken: Tre viktige rentebeslutninger på rekke og rad

Les også

Fersk rapport: Dette er de største digitale truslene mot bedriftene

Publisert:

Her kan du lese mer om