Ikea avsluttar samarbeidet med Geelmuyden Kiese

Ikea Norge har bestemt seg for å avslutta samarbeidet med PR-byrået Geelmuyden Kiese. Utsegna til Hans Geelmuyden er blant årsakene.

STRIDENS KJERNE Hans Geelmuydens (t.h.) kalla Umar Ashraf (t.v.) ein «autoritær ekstremist» og sa at han måtte læra seg «vestlege verdiar». Han har sidan beklaga offentleg og direkte til Ashraf.
Publisert:

– Me har hatt eit mangeårig samarbeid med GK og fleire av dei dyktige medarbeidarane der i form av ein rammeavtale. Den vel me nå å avslutta, med ein oppseiingsperiode på tre månadar slik kontrakten seier, skriv kommunikassjonssjef i Ikea Helene Løken i ein e-post til VG.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saka.

– Utsegna til Hans Geelmuyden har vore ei medverkande årsak til me avsluttar samarbeidet akkurat nå, skriv ho Løken i e-posten til VG.

– For Ikea ser me likeverd, mangfald og inkludering som det einaste rette. Dette ligg djupt rotfesta i verdiane våre og måten me jobbar på.

Løken skriv vidare i e-posten at «verda og varehandelen er annleis nå enn då me gjekk inn i samarbeidet for mange år sidan, og det er naturleg for oss å ta eit steg vidare og finna nye byrå og nye måtar å jobba på».

Oppseiinga skjer i kjølvatnet av omstridde utsegn frå PR-eksperten Hans Geelmuyden knytte til ein debatt om mangfald i kommunikasjonsbransjen.

I ein Facebook-tråd først omtalt av Kampanje kalla Gellmuyden kommunikasjonsrådgivar Umar Ashraf for ein “autoritær ekstremist” og vidare at Ashraf måtte læra seg “vestlege verdiar og ikkje misbruka dei”.

Også LO har avslutta samarbeidet med PR-byrået etter dette.

Geelmuyden har beklaga utsegna. Han seier han synest det er beklageleg at Ikea avsluttar samarbeidet.

– Det synest eg er svært beklageleg. Me har samarbeida med Ikea sidan 1998 og oppnådd gode resultat saman, seier Geelmuyden i ein e-post til DN.

Publisert: