Bloomberg-kommentar: Faresignaler fra en av finansverdenens krinkelkroker

En knapphet på amerikanske dollar i det såkalte «valuta-swapmarkedet» er i ferd med å forverre seg. I fortiden, blant annet under krisen i 2008, har dette vært et tegn på kommende problemer.

Om forfatteren: Andy Mukherjee er spaltist for Bloomberg Opinion. Han dekker industrielle selskaper og finansmarkedene. Mukherjee har tidligere vært spaltist for Reuters Breakviews.

Her kan du lese mer om