Jysk avviste at sykefravær ga bonus-trekk – interne skriv viser noe annet

I flere år har Jysk redusert bonusene til ansatte med sykedager. Praksisen ble endret på et ledermøte i forrige uke, oppgir kjeden når E24 tar kontakt.

SYKDOMSTREKK I BONUS: Helt inntil nylig har Jysk-ansatte fått bonusskrell ved sykefravær. Praksisen ble endret under et ledermøte i forrige uke, opplyser kjeden.
Publisert:

Årsaken er pandemien, ifølge Jysk – hvor sengetøy-kjempen nå har vurdert det som uheldig å fastholde et økonomisk incentiv for at ansatte møter på jobb ved sykdom.

I flere år har Jysk-ansatte med sykefravær fått fratrekk i sine bonusutbetalinger, viser interne skriv.

Men da E24 først stilte spørsmål om praksisen fredag forrige uke, avviste kjeden at dette har skjedd:

«Vi har ikke gjort fratrekk i bonus», svarte Jysk-pressekontakt Krister Andreassen i en tekstmelding.

Butikkjedens ansatte har fått kommunisert noe annet.

E24 har tilgang på bonusbetingelsene Jysk har formidlet internt for 2020, 2021 og 2022. I alle tre dokumentene står dette:

«Grunnlag for utbetaling er antall arbeidstimer [ ...] fratrukket eventuelt sykefravær.»

SYKEFRAVÆR-TREKK: Overfor ansatte har Jysk vært åpen om at sykefravær gir bonustrekk. Her fra 2021-bonusprogrammet.

– Uheldig formulert

– Dette med fratrekk er uheldig formulert, svarer Andreassen i en e-post, på spørsmål om hvordan Jysk kan avvise bonus-fratrekk gitt ordlyden i kjedens egne bonusprogram.

Han bekrefter at sykefravær har redusert bonusutbetalingene til medarbeidere i både 2020 og 2021.

SV har bedt arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) klargjøre om praksisen er lovlig, og om regjeringen i så fall vil vurdere lovendringer.

Jysk avslo å stille til intervju om denne saken, men har besvart skriftlige spørsmål fra E24.

– Har ledelsen i Jysk mottatt noen innsigelser fra medarbeidere på at bonusutbetalingene deres har blitt redusert ved sykefravær?

– Nei, svarer Andreassen.

Ansattes rett til bonuser er omtalt i kjedens arbeidskontrakter, eksempelvis denne:

«SKAL MOTTA BONUS»: Fra en Jysk-arbeidskontrakt.

Snudde etter ledermøte

Bonusene tar utgangspunkt i resultatforbedringen til butikken der den ansatte jobber.

Butikkens medarbeidere får dele fem prosent av butikkens omsetningsvekst i den målte perioden, opplyser Jysk i en e-post til E24.

Men bonuspotten splittes ikke likt mellom dem. Jysk fordeler pengene ut ifra «faktisk arbeidede timer», får E24 opplyst.

Denne metoden brukes fortsatt, men Jysk sier de fra finansåret som startet i september i år, har gjort en viktig korrigering:

Nå får korttidssykmeldte «telt timer som om de skulle ha vært på jobb».

– Endringen innebærer at korttidssykefravær og egenmelding regnes
som arbeidede timer, forklarer Andreassen.

– Hvorfor valgte dere å gjøre denne endringen?

– Vi oppdaterer våre bonussystem årlig, ut fra våre aktuelle fokusområder. Under pandemien ble sykefravær aktuelt. Det er gjort som et incentiv for at våre medarbeidere alltid skal holde seg hjemme ved sykdom.

Ifølge Jysk ble endringen vedtatt på ledergruppemøtet i forrige uke. I slutten av den uken fikk industrileverandøren Tess kritikk for å trekke ansatte 2.000 kroner i bonus ved én dags sykefravær.

Les også

Fratar ansatte «alle goder» hvis de får tariffavtale

«Rekordbonus» redusert for syke

LO-forbundet Handel og Kontor kalte det «diskriminerende» overfor sykdomsutsatte arbeidstagere – mens assisterende helsedirektør Espen Nakstad fastslo at man «må forvente» at også arbeidsgivere bidrar til å unngå smitte mellom kollegaer på jobb. Tess-sjefen uttalte denne uken at selskapet avslutter ordningen.

Jysk har sendt E24 dokumentasjon på omskrevne bonusbetingelser. Nå står det at korttids sykefravær og egenmelding er «inkludert» i antall arbeidstimer.

E24 har ikke fått klarhet i hva korttids sykefravær innebærer.

I en pressemelding 5. juni 2020 varslet Jysk «rekordbonus» til ansatte etter kraftig omsetningsvekst.

«Alle butikkansatte, inkludert de som har vært permitterte, vil motta bonus for bidraget til rekordomsetningen», sto det.

Jysk sier permitterte fikk bonus for hele permisjonsperioden, men bekrefter at kortere sykefravær også her medførte bonustrekk.

Alle Jysk-butikker i Norge fikk imidlertid ta sin del av rekordbonusen, oppgir kjeden.

Publisert:
Gå til e24.no