Banker anker Google-strid til Høyesterett

Konkurrentene tar søksmålet mot Bank Norwegian videre. Lagmannsretten mener banken «snylter» på andre, men dømte den ikke for lovbrudd. – Motvirker sunn konkurranse og koster samfunnet, mener Komplett Bank.

OMSTRIDT: Tidligere administrerende direktør i flyselskapet Norwegian, Bjørn Kjos, med bankkortet til Bank Norwegian i 2007. Siden har mye skjedd med begge selskapene, også i rettsapparatet.
 • Fabian Skalleberg Nilsen
 • Infront TDN Direkt
Publisert: Publisert:

Forbruksbankene Komplett Bank, Brabank og Ikano Bank anker Bank Norwegian inn for Høyesterett for brudd på markedsføringslovens paragraf 25, ifølge en pressemelding.

Paragrafen lyder: «I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom».

«Snylting»

Saken som nå skal inn til Høyesterett handler om markedsledende Bank Norwegians praksis med å kjøpe retten til å bli det første synlige søkeresultatet på Google når en person søker på en av konkurrentenes varemerker, for eksempel «Ikano Bank» eller «ikanobank».

– Bank Norwegians kjøp av topplassering hos Google når potensielle kunder søker på konkurrentenes navn, må være brudd på god forretningsskikk, skriver Komplett Bank i en pressemelding.

De beskriver praksisen til Bank Norwegian som «snylting på andres markedsføringsinnsats som må være brudd på god forretningsskikk næringsdrivende imellom».

Dette synet stiller også Næringslivets Konkurranseutvalg seg bak.

– Lagmannsretten er også enig i at «snylting» er en treffende karakteristikk for det som skjer, men mener samtidig at elementet av snylting ikke er så sterkt at annonsepraksisen etter sin art alltid vil være i strid med «god forretningsskikk», heter det i dommen.

Les også

Forbrukslånsbankene anker Google-dommen

Krever avklaring

Advokater og eksperter på markedsføring/konkurranseforhold har ifølge meldingen gitt uttrykk for at de er overrasket over dommen i lagmannsretten.

De deler oppfatningen om at utfallet er av prinsipiell interesse for allmennheten.

– Det kan hevdes at dommen, dersom den blir stående, vil motvirke sunn konkurranse og føre til høye samfunnsøkonomiske kostnader når næringsdrivende blir tvunget til å bruke større summer på kjøp av sitt eget varemerke i en svært viktig markedsføringskanal. Praksisen tjener bare den som allerede har de største finansielle ressursene tilgjengelig, fremholder de ankende partene.

– På denne bakgrunn er det viktig å få en endelig avklaring på om bruk av andres varemerker på den aktuelle måten er lovlig etter markedsføringsloven eller ikke, heter det i meldingen.

Les også

Konkurrenter går til søksmål mot Bank Norwegian: – Prinsipiell sak

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Bank Norwegian
 2. Komplett Bank
 3. Ikano Bank Partner
 4. Brabank
 5. Google
 6. Høyesterett
 7. Bank

Flere artikler

 1. Høyesterett forkaster anke til fordel for Bank Norwegian

 2. Bank Norwegians Google-strid går til Høyesterett

 3. Olav Thon gir seg ikke: Har anket navnekrangel til Høyesterett

 4. Tvisten mellom Olav Thon og Hamar-restaurant ender i Høyesterett

 5. Boikott av russere på Svalbard kan være i strid med loven