Personopplysninger til over 400 tidligere Flyr-ansatte på avveie

De ansatte i Flyr mistet nylig jobben da flyselskapet gikk konkurs. Nå har opplysninger om deres lønn, feriepenger og fravær blitt delt ved en feil.

BOSTYRER: Advokat Stine Snertingdalen i advokatfirmaet Kvale er bostyrer for Flyr-konkursen. Hun sier en menneskelig svikt ligger bak delingen av personopplysninger.
Publisert:

E24 har sett dokumentasjon på at personopplysninger om over 400 tidligere ansatte i det konkursrammede flyselskapet Flyr har kommet på avveie.

Opplysningene inkluderer lønn, feriepenger, pensjon og fravær.

En av konkursboets innleide konsulenter delte ved en feil opplysningene i en e-post.

Dette skjedde onsdag denne uken.

Bostyrer Stine Snertingdalen i Flyrs konkursbo bekrefter at konkursboet er gjort kjent med at det av en av boets leverandører ved en menneskelig svikt er sendt ut personopplysninger.

«Hendelsen ble oppdaget raskt, og boet har umiddelbart igangsatt tiltak for å få full oversikt. Boets fokus er at hendelsen håndteres fullt ut i tråd med gjeldende regelverk, og boet samarbeider med eksperter som bistår i dette arbeidet», skriver Snertingdalen i en e-post til E24.

Personopplysningene ble delt i forbindelse med behandlingen av søknader om dekning under den statlige lønnsgarantiordningen. E24 har tidligere skrevet at ansatte har lønnskrav i boet på flere titalls millioner kroner.

Datatilsynet kontaktet

Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, bekrefter at tilsynet følger saken.

– Vi har blitt kontaktet muntlig om saken. Det er varslet at det vil sendes en avviksmelding på vegne av Flyrs konkursbo i løpet av dagen, sier Dahl til E24.

Regelen er at brudd på personopplysningssikkerhet skal meldes inn til Datatilsynet innen 72 timer.

Dahl sier det er for tidlig å si noe om eventuelle sanksjoner. Det er derfor foreløpig ukjent hvordan Datatilsynet vil reagere på hendelsen.

Datatilsynet har mulighet til å reagere ved å gi bot eller en irettesettelse. Reaksjonen avhenger av hva som har skjedd, hvorfor det skjedde, hvilke tiltak som er satt inn og hva de gjør for å sikre at noe lignende ikke skjer igjen.

Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet

Ekspert reagerer

Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka ved Universitetet i Bergen er ekspert på personvern. Hun reagerer på at personopplysningene inkluderer opplysninger om fravær.

– Det kan være sensitive opplysninger om helsetilstand. Det gjør i så fall saken mer alvorlig enn ved deling av andre personopplysninger, sier Cyndecka.

Hvis det er sensitive opplysninger, kan reaksjonen fra Datatilsynet blir sterkere, ifølge eksperten.

Det er sannsynligvis vanskelig å snakke om materiell skade, men et spørsmål er hvordan de berørte opplevde hendelsen.

– Det er nokså sikkert at folk opplevde et stort ubehag som følge av dette, i tillegg til situasjonen de befinner seg i, sier Cyndecka.

De over 400 ansatte i Flyr mistet jobben da Flyr gikk konkurs for rundt en måned siden.

Personvernekspert Malgorzata Cyndecka

Cyndecka sier at det åpenbart er et brudd på personopplysningssikkerheten. Det fører til utilsiktet og ulovlig bruk av personopplysninger, her ulovlig spredning.

– Det er ulovlig, fordi man hadde ikke hjemmel til å dele personopplysningene med disse personene, sier Cyndecka.

Ettersom det har skjedd en menneskelig feil, blir det nødvendig å se blant annet på om den som sendte ut opplysningene har fått nødvendig opplæring, ifølge henne.

Publisert:

Her kan du lese mer om