Finanstilsynet vil be om redegjørelse fra DNB

Finanstilsynet vil be om en redegjørelse fra de berørte bankenes styrer om avsløringene som kommer fram i lekkasjene fra et advokatfirma i Panama.

VIL HA SVAR: Direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet.
Publisert:

I dokumentene kommer det blant annet fram at DNB gjennom sitt datterselskap i Luxemburg har hjulpet norske kunder med å opprette selskaper på Seychellene. Det avslørte Aftenposten søndag.

Finanstilsynet vil nå følge opp saken.

Han skriver i en e-post til E24:

– Finanstilsynet er ikke skattemyndighet. Vi er imidlertid opptatt av at norske banker driver forsvarlig og har god virksomhetsstyring. Det innebærer blant annet at bankene opptrer i samsvar med norsk lovgivning og lokal lovgivning i virksomhet som drives i utlandet, og ikke legger til rette for lovbrudd.

– Kundearrangementer av den typen som nå har kommet fram, kan bidra til å svekke tilliten til berørte banker og til finansnæringen generelt.

Baltzersen opplyser til E24 at Finanstilsynet vil be om en redegjørelse fra berørte bankers styrer for de forhold som er kommet fram i oppslagene. Innenfor rammen av det europeiske tilsynssamarbeidet vil Finanstilsynet også ta opp saken med finanstilsynet i Luxemburg.

Mandag ettermiddag, etter at denne saken ble publisert - har det norske Finanstilsynet offentliggjort at de vil sende henvendelser til styrene i både DNB og Nordea.

Les også

Skatteetaten: – Vi har opprettet dialog med sikte på å få tilgang til dokumenetene

Virksomheter i andre land

Det er finanstilsynet i Luxemburg som fører direkte tilsyn med virksomheten i norske bankers datterselskap i Luxemburg, påpeker han.

– Det norske finanstilsynet har tilsynsansvaret for norske bankkonsern, som også omfatter tilsyn med at konsernet har tilfredsstillende styring og kontroll med hele konsernets virksomhet, sier Baltzersen.

Les sakene:


Banker skal ikke legge til rette for lovbrudd, understreker Morten Baltzersen, og legger til:

– Norske banker skal ikke legge til rette for ulovlig virksomhet, som skatteunndragelser.

– Det gjelder også bankenes virksomhet som drives i datterselskaper eller filialer i andre land.

Les også

Skatteetaten: – Vi har opprettet dialog med sikte på å få tilgang til dokumenetene

Les også

DNB-styret har bedt Bjerke redegjøre om avsløringer

Les også

DNB etablerte selskap i skatteparadis for norske kunder

Publisert:

Her kan du lese mer om