Har sendt 3.000 krav om tilbakebetaling av kontantstøtte

Skatteetaten ber bedrifter betale tilbake 160 millioner kontantstøttekroner.

Fungerende skattedirektør, Eve Vangsnes Bergli (t.v.), leder også Skattetatens nye divisjon innsats, som jobber med økonomisk kriminalitet. Hun mener ikke kontantstøtten for bedrifter så langt har vært gjenstand for omfattende misbruk. Til høyre sitter etatens nye HR-direktør Anne Sigrun Moen.
Publisert: Publisert:

Det er ulike årsaker til at selskaper mottar tilbakebetalingskrav fra Skatteetaten. Det mest alvorlige er der etaten går inn og etterkontrollerer og finner at selskapet ikke har krav på støtte.

I slike tilfeller kan Skatteetaten ilegge sanksjoner på samme måte som ved tilleggsskatt, og virksomheten vil da måtte tilbakebetale pengene som er uberettiget mottatt, i tillegg til et straffebeløp på 30 eller 60 prosent.

– Vi gjør fortløpende vurderinger av ordningen, og så langt har vi ikke oppdaget omfattende misbruk, sier fungerende skattedirektør Eve Vangsnes Bergli til E24.

Mange av tilbakebetalingskravene kommer også av at selskaper trekker søknaden sin eller at man korrigerer opplysningene som først ble gitt.

Har du tips? Kontakt E24s journalister her!

Les også

Stengte for oppussing – fikk 355.720 kroner i kontantstøtte

Ti millioner kroner utstående

Den 18. august er det 224 utestående tilbakebetalingskrav, ifølge Skatteeaten, som sier disse kravene utgjør rundt 10 millioner kroner.

Av disse er det rundt 100 selskaper som ikke har betalt inn og krav har forfalt, og som dermed vil bli gjenstand for tvangsinnkreving.

– Er det mulig å si noe om disse 3.000 kravene gjelder utvalgte bransjer eller geografier som utmerker seg?

– Det er litt for tidlig å si. Det er jo stor åpenhet rundt ordningen, og det mener vi har vært viktig. Jeg kan jo også legge til at flere av kravene begynte som tips fra publikum, så vi oppfordrer folk til å bruke Skatteetatens tipsfunksjon, sier skattedirektør Bergli.

Frem til nå har Skatteetaten kun anmeldt tre av sakene.

E24 har omtalt flere saker der penger utbetalt har blitt levert tilbake, deriblant flere restauranter som hadde planlagt stenging for oppussing lenge før coronakrisen inntraff, men likevel søkte om støtte for omsetningsfall.

Les også

Südøst fikk en halv million i kontantstøtte – hadde planlagt oppussing i månedsvis

– Ikke bekymret for omfanget

En av dem som har sett på kontantstøtten for bedrifter, er medlem av Holden-utvalget og partner i Oslo Economics, Erik Magnus Sæther. Han er glad for å se at forvaltningen etterprøver søknadsgrunnlaget, etter å ha kritisert virkningene av dem i en rapport i slutten av mai.

– Kan det være at ordningen har vært for bred ettersom så mange av ulike årsaker må betale tilbake?

– Det synes jeg ikke at det er grunnlag for å konkludere med at den har vært for bred. Det høye antallet endringer reflekterer nok også den store usikkerheten som var da ordningen kom. For mange ble utviklingen annerledes enn man først trodde, og det er bra hvis flere har klart seg bedre enn de fryktet, sier Sæther til E24.

Kontantstøtten varer i utgangspunktet ut august måned, og det gjenstår å se om noen form for lignende støtteordning vil komme på plass utover høsten. Selv om mange næringer fremdeles sliter med virkningene av coronaviruset, gjør også mange det bra.

Sæther mener næringslivet må «tilpasse seg den nye virkeligheten», og at kontantstøtten burde fases ut i likhet med andre støtteordninger fra det offentlige når behovet for dem er borte.

Partner i Oslo Economics, Erik Magnus Sæther, har vært kritisk til kontantstøtten gjennom Holden-utvalget han har vært en del av. Samtidig mener han ikke volumet tilbakebetalingskrav tyder på at støtten har vært for bred.

Vanskelig å vurdere

Hun ønsker ikke å vurdere om 3.000 krav er mye sett opp mot at over 33.000 selskaper har fått støtte og mange har fått utbetalt flere utbetalinger.

– Det er vanskelig å uttale seg om dette er i henhold til forventningene da dette er en ekstraordinær ordning, sier Bergli.

Så langt har 765 saker blitt vurdert for etterkontroll av Skatteetaten. Av disse har man kikket på 434 saker, hvor det i 206 av dem har blitt varslet «endring», som betyr at man må betale tilbake støtten om den er gitt på feil grunnlag.

Sjekk alle selskapene som har fått kontantstøtte under:

Les på E24+

Aksjesplitt: Børstrikset som tiltrekker seg småsparerne

Les på E24+

Etter 134 dager åpnet hotellet dørene igjen: – Nå gjelder det bare å overleve høsten

Publisert:
Gå til e24.no