- Bøllete opptreden av staten

Meglernestor og toppsjef Anders Onarheim i Carnegie er lite imponert over staten som eier, og mener staten bryter regler for god eierstyring.

Publisert:

- Internasjonale investorer er i økende grad bekymret og overrasket over statens innblanding som eier, og over den generelle mangel på forutsigbarhet, sier administrerende direktør Anders Onarheim i meglerhuset Carnegie.
Og han legger til:
- Det har vært en fantastisk verdiskapning i Norge de siste årene, hvor også store internasjonale investorer har bidratt med kapital, og det må vi ikke jage bort.
Utlendinger selger.

Det som irriterer Onarheim mest er to ting:

* For det første at næringsminister Dag Terje Andersen i sommer presset Jan Reinås ut av posisjonen som styreleder i Hydro

OSE

NHY

etter avslutningen av opsjonsordningen i selskapet.

* Og for det andre at Regjeringen tidligere i september bestemte seg for at norske rederier må betale tilbake en skattekreditt på 20 milliarder kroner.

Se listen over de største statlige inngripene i næringslivet i år her.
- Dette skader Norges renommé som land å investere i, og vil føre til at egenkapitalen blir dyrere i Norge. Vi merker i økende grad at internasjonale investorer setter en større risikopremie på selskaper på Oslo Børs, og særlig der staten er inne på eiersiden. Husk at disse investorene ikke skriver leserbrev eller brev til departementet. De stemmer med føttene ved å selge aksjer, sier Onarheim.
Han er ikke nådig etter bråket i Hydro.
Opsjonsbråk.

- I Hydro-saken i sommer gikk Regjeringen rett og slett inn og presset styreformannen ut, etter at han kun gjennomførte allerede inngåtte avtaler. Det er en bøllete opptreden av en stor eier, som i denne anledning er staten. Selv om man er mot opsjoner, må man følge de spillereglene som er i markedet. Styret i Hydro fulgte de signaler de på forhånd fikk fra den største eieren i denne saken, sier Onarheim.
Sosialistisk venstreparti (SV) får også så hatten passer etter regjeringskravet om tilbakebetaling av redernes skattekreditt.
- Det er sikkert ikke noe synd på rederne. Men det blir vanskelig for eierne i utlandet å tenke langsiktig og strategisk når staten ikke gjør det, sier Onarheim.
Politisk grådighet

Han viser til finanspolitisk talsmann i SV, Heikki Holmås, som etter beslutningen sa at det ikke var så farlig å ta fra rike eierne i utlandet.
- Rederinæringen er viktig for Norge, og internasjonale investorer har lagt penger på bordet når ingen norske har gjort det, som for eksempel Sohmen-familien som kjøpte Bergesen. Jeg synes det er trist når de sier at det er bra å ta fra de rike eierne. For meg handler dette om politisk grådighet. Enten det er penger eller makt de er grådige etter, går det ut på det samme. Dette var et desperat forsøk fra SV på å få litt vind i seilene før et valg, og dessverre vant de gehør i Regjeringen, sier Onarheim.
Brudd på reglene

Normalt forsvarer næringsminister Dag Terje Andersen seg med at alt Regjeringen gjør, er å følge opp eierskapsmeldingen som kom før jul i fjor.
- Det er kanskje hans tolkning, men det er nok ikke slik markedet tolker det, og heller ikke jeg. Hydro-saken synes jeg var et alvorlig brudd på god eierstyring, sier Onarheim.

Publisert: