Nå kommer de skitne kraftverkene

Samtidig som Regjeringen krangler om klimakutt, er to svært skitne gasskraftverk på vei til Norge: De forurenser mye mer enn vanlige gasskraftverk.

Publisert:

Snart er to flyttbare gasskraftverk på plass i Møre og Romsdal. De skal hindre strømmangel i Midt-Norge, men kommer til å forurense mye - 60 prosent mer enn et ordinært gasskraftverk. Utslippene fra disse to kraftverkene alene kan komme opp i 20 prosent av de samlede CO2-kuttene Norge forpliktet seg til i Kyoto- avtalen.
Samtidig krangler regjeringsmedlemmene med hverandre, og med opposisjonen, om størrelsen på klimakutt i Norge. Alle partiene unntatt Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går inn for at to tredjedeler av klimaforpliktelsene skal oppfylles ved utslippskutt i Norge.
Stor vilje til kutt går sammen med stor vilje til å skaffe nok kraft til norsk industri: Statnetts flyttbare gasskraftverk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal kommer snart med skip fra USA. Over sommerferien begynner mekanikerne å skru sammen de ulike delene i én av to miljøbomber som skal redde Midt-Norge ut av kraftknipa.
I løpet av noen uker vil Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gi det endelige formelle klarsignal for byggingen.
Men Statnett fikk i praksis klarsignal i fjor. Det skjedde etter at saken hadde vært på energiminister Odd Roger Enoksens (Sp) bord. Han sa ja til miljøbombene.
I januar i år underskrev Statnett kontrakt med den amerikanske produsenten Pratt & Whitney.
To anlegg

Kontrakten omfatter også anlegg nummer to. Det skal settes opp i Nyhamna i Møre og Romsdal i tilknytning til terminalen som tar opp og inn gassen fra Ormen Lange-feltet. Det ligger litt etter i den byråkratiske konsesjonsløypa. Samlet kostnad for de to anleggene er 1,5 milliarder kroner.
I oktober starter testingen på Tjeldbergodden. 1. januar neste år skal det første gasskraftverket stå klart til bruk. Nummer to i Nyhamna skal etter planene stå klart i februar.
- Vi plasserer disse anleggene her for å øke forsyningssikkerheten i Midt-Norge, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett.
De to anleggene skal bare brukes ved akutt knapphet på strøm i Midt-Norge med fare for rasjonering. Maksimal bruk er fem måneder i året.
De to anleggene kan i størrelse hevde seg mot de ordinære gasskraftverkene som er under bygging i Norge. Hydro og Statkrafts anlegg på Kårstø i Rogaland kommer i drift til høsten. Tilsammen vil de to mobile anleggene i Møre og Romsdal i utgangspunktet ha en kapasitet som er tre fjerdedeler av kraftverket på Kårstø.
Ved full drift i fem måneder vil de produsere dobbelt så mye kraft som Drammens årsforbruk.
Utslipp

Sett i forhold til hver produserte kilowatt-time vil utslippene ved de to flyttbare gasskraftverkene av tekniske årsaker være over 60 prosent høyere enn på Kårstø.
Akselsen mener de to flyttbare gasskraftanleggene kan ses i forhold til et alternativ der hele utvinningen av gassen på Ormen Lange-feltet skjer med gassturbiner ute på feltet.
- Da ville samlede utslipp blitt adskillig høyere enn det nå ligger an til, sier han.
Odd Roger Enoksen hadde i går ikke anledning til å kommentere satsingen på mobile gasskraftverk.

Publisert:
Gå til e24.no