Stensvik-epost på avveie: Avslører planer om å knekke grunder

I en e-post som på avveie avslører konsernet til Stein S. Stensvik hvordan han skal knekke grunderern Ingvar Osen.

Publisert: Publisert:

Det skriver Finansavisen.

I juni hadde FA oppslaget " Solgte gruve, fikk ikke betalt". Det skal ha sendt sjokkbølger i systemet rundt moldemillionæren Stensvik.

Hulstad kalk AS, som er eid av Stensvikfamilien, er i forhandlinger med Brønnøy kommune om en ny reguleringsplan for gruvene i Velfjord. Målet er å doble dagens ressursgrunnlag til 80 millioner tonn kalk, skriver FA.

Kommunen ønsker ikke å gå videre med reguleringsplanen før de har fått en avklaring på hvem som er rettmessig eier av kalkforekomstene.

Hvis dette lykkes, vil driften være sikret for en virksomhet som gir 90 årsverk lokalt, og som omsatte for 210 millioner kroner i fjor.

Finansavisens oppslag i juni omtaler politiets etterforskning som sår sterk tvil om overtakelsen av gruveanlegget i 1990 faktisk skjedde, om oppgjøret fant sted og om rettighetene til kalkforekomstene er overført rettmessig.

Drøfter

I eposten, som Finansavisen har fått tak i, drøfter Andor Wicken, styreleder i Hustad Kalk AS, strategien for å knekke Ingvar Osen med styremedlemmer i Stensviks selskaper. Wicken har også drøftet strategien med høyesterettsadvokat Odd Larhammer.

-Jeg har samlet fakta vedr 3 emner; at vi har kjøpt ög betalt NM ( Norsk Marmor AS), at vi har fått overført kalkrettene til NM, at krav basert på obligasjonene er verdiløse, skriver Wicken i eposten.

Wicken mener dette uten problemer skal holde i en rettssak . Han er derimot ikke like sikker på hvordan han skal håndtere pressen og politiet.

" Hva vi skal gjøre overfor Osen og overfor Wennevik/politiet, hvordan vi evt skal bruke pressen videre osv, er vanskelig å vurdere ", skriver Wicken. Ifølge FA sier Wicken at Larhammer anbefaler en forsiktig strategi.

"Etter hans mening tolker jeg det slik at vi bør ligge lavt, og han rådet meg til kanskje å be om et møte med ordfører/rådmann i Brønnøy og diskutere med dem om vi bær gjøre noe overfor kommunens folkevalgte og berørte administrasjon.

Publisert: