Jekker ned lønnsdrømmerne

Forhandlerne i LO, YS og UNIO gjør det klart at de ikke dekker bordet og inviterer til løssluppenhet i årets lønnsoppgjør.

Publisert:

Fagforeningslederne overlater ikke noe rom for tvil. Lønnsfesten er avlyst:

- Avisoppslag om "lønnsfest" og "tusenlapper i hånden" har ingen rot i virkeligheten, journalistene burde få seg et kurs i hvordan dette virker, sier Morten Øye, leder i LO-Stat.
- Det er en utfordring når prognosemakerne skaper store forventninger, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
- Noen ganske voldsomme førstesider har varslet lønnsfest, leserne kan nok bli skuffet, sier UNIO-leder Anders Folkestad.

Les også om spådommene fra Statistisk sentralbyrå:

I løpet av våren skal de tre ut og kjempe medlemmenes sak. I dag vedtar LO og YS sine krav, UNIO kommer etter om noen dager. Kravene kommer ikke til å inneholde økonomiske rammer, men formuleringer om kjøpekraftsforbedring og prioritering av lavlønte.

Forventningspress
Forhandlingslederne gir nesten inntrykk av at den største utfordringen deres er medlemmenes forventninger, og ikke arbeidsgivernes gjerrighet.

Flere saker på E24.
Både Folkestad og Øye har så godt som alle sine medlemmer i offentlig sektor. Men det er hensynet til industrien de trekker frem for å forklare viljen til moderasjon.
- Når industriarbeiderne ligger under 4 prosents lønnsvekst i fjor, er nok det på grunn av importert arbeidskraft og trusselen om å flytte ut produksjonen, sier Folkestad.
Han har intet ønske om en økonomisk berg-og-dal-bane, med fare for rentehopp, løpsk kronekurs og økende ledighet.

Tilbakebetaling

Morten Øyes medlemmer er allerede sikret rundt 2 prosent høyere lønn i år enn i fjor, på grunn av overhenget. Han er helt enig i at alt som har med "overheng" å gjøre er en pedagogisk utfordring. På grunn av at mange lønnstillegg ble gitt sent i fjor virker de ikke inn på gjennomsnittlig månedslønn i 2006, men får full effekt i år.

- Om kravet ditt er kjøpekraftsforbedring, kan dere jo betale tilbake litt og allikevel få oppfylt kravene?
- Det blir ikke aktuelt. Jeg tror 2007 blir et godt år for medlemmene, selv om lønnsfest ikke er et dekkende ord, sier Øye.

Hjelper kommunene

De tre tillitsmennene regner med at markedskreftene vil virke. Øye og Kvalheim ser det i staten, hvor arbeidsgiverne må betale mer for både å beholde og rekruttere ansatte.
Folkestad tror det også vil merkes i kommunene, hvor arbeidsgiverne møter konkurranse fra en betalingsvillig offentlig sektor.
- Vi kan ikke finne oss i at kommunene blir hengende etter. Men det er ikke snakk om å fyke til himmels, sier Folkestad.

Fem prosent
Kvalheim ser ikke bort fra at lønnsveksten kryper litt over 4,5 prosent, men han regner med at norsk økonomi vil tåle det.
- Jeg vil i alle fall ikke ligge våken om vi får en lønnsvekst på 5 prosent, sier Per Østvold i LOs Transportarbeiderforbund.
- Nå ser vi at det er gruppene med individuelle lønner, bonuser og opsjoner som tar av. De får direkte del i bedriftenes store overskudd. For oss andre er det et signal om at vi tåler en høyere lønnsvekst, sier han.
Også de tre forhandlingslederne mener at ledernes lønnsvekst er en stor utfordring. De irriterer seg over at de samme personene som snakker mest om viktigheten av moderasjon, går foran med det dårligste eksempelet.

Les også: og

Publisert: