– Tydelig at strømselskapene ikke har vært godt nok regulert

SV etterlyser grep for å stoppe strømselskapenes «villedende markedsføring og urimelige avtalevilkår». – Problematisk hvordan forbrukerne er de som taper hver gang, sier stortingsrepresentant Kathy Lie (SV).

REAGERER: Stortingsrepresentant Kathy Lie (SV) vil ha strengere regulering av strømselskapene for å beskytte norske forbrukere.
Publisert: Publisert:

E24 skrev søndag at millioner i økonomisk sosialhjelp til Oslo-borgere brukes på fakturagebyrer og kontroversielle tilleggsprodukter fra strømselskapene.

Forbrukerrådet har flere ganger advart mot slike tilleggsprodukter, og en bransjekjenner beskriver dem som fantastisk god butikk for strømselskapene.

– Jeg er absolutt overrasket over hvor store summer det er snakk om. Men dette er en del av et større bilde vi kjenner til, der det er et ujevnt maktforhold mellom strømselskapene og forbrukerne, sier Kathy Lie, stortingsrepresentant for SV og medlem av familie og kulturkomiteen.

Mandag sendte hun et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Ap) om hva statsråden vil gjøre for å «hindre at strømsalgselskapene driver med villedende markedsføring og urimelige avtalevilkår til sine kunder».

Lie spør også om statsråden vil vurdere strengere sanksjoner mot bransjen. SV-politikeren mener det er «tydelig at strømselskapene ikke har vært godt nok regulert».

– Og det er problematisk hvordan forbrukerne er de som taper hver gang, sier Lie.

Les også

Nav tar strømregningen for folk med dårlig råd: Millioner går til gebyrer og omstridte produkter

– Blir fort skattebetalernes penger ut vinduet

E24s funn er basert på en gjennomgang av 704 strømfakturaer levert fra mottagere av økonomisk sosialhjelp til Nav Gamle Oslo i 2020.

Økonomisk sosialhjelp er en ordning som administreres av Nav der mottageren søker om å få dekket en bestemt strømfaktura. I utgangspunktet skal Nav også gi veiledning om strømregningen er unødvendig høy.

– E24s sak har avdekket at det er veldig mye å hente på å følge opp de innbyggerne som får sosialhjelp tettere, og gi råd og veiledning om hvordan man kvitter seg med denne typen helt unødvendige kostnader, sa Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, inkludering og sosiale tjenester i Oslo, tirsdag.

De med dårlig råd kan også få støtte til strømutgifter gjennom den statlige Husbanken og deres ordning med bostøtte. Her får ikke mottagerne samme hjelp til å kutte i fakturaen.

I stedet utbetales det et månedlig beløp, som mottageren selv må sørge for å disponere så godt som mulig.

Når Regjeringen nå har varslet en ekstraordinær utbetaling i november på 202 millioner kroner, for å hjelpe de med dårlig råd gjennom en periode med historisk høye strømpriser, vil midlene formidles gjennom bostøtteordningen.

Les også

66.000 husstander får hjelp til å betale strømregningen i november

Selv om Lie støtter de økte bevilgningene til folk som sliter med å betale høye strømregninger, mener hun samtidig at E24s funn viser at det må tas skritt for å ivareta statens interesser.

– Det blir fort skattebetalernes penger ut vinduet. Og så er det også viktig at forbrukerne kan føle seg trygge på ikke å bli lurt med useriøse tjenester og produkter, sier Lie.

Hun erkjenner at de strømavtalene som er inngått bare må håndteres.

– Men målet nå må være å sørge for at denne typen avtaler ikke fortsetter å lande på bordet til Nav. Det er også viktig at Nav gir sosialklienter økonomisk veiledning så man unngår denne typen avtaler, sier Lie.

Les også

Sosialhjelp går til utskjelte strømprodukter: – Fantastisk god butikk for strømselskapene

Vil ha «effektiv rente for strøm»

– E24s sak avdekker behovet for en gjennomgang av regler slik at det blir enklere for strømkunder å vite hva de betaler for. Det er en gjennomgang Stortinget allerede har bedt om, sier Henrik Asheim, parlamentarisk nestleder av Høyres stortingsgruppe.

Han tror strømselskapene ønsker å selge sine tilleggsprodukter uavhengig av hvem som betaler regningen.

– Derfor er det viktig at vi har et system hvor folk enkelt kan vite hva det er de betaler for, og hvorvidt de mener det er verdt pengene de bruker. Stortingsflertallet ba før sommeren blant annet om en enhetspris på strømavtaler à la påbudet om å opplyse om effektiv rente i markedsføringen av finansielle produkter, sier Asheim.

VIL HA GJENNOMGANG: Henrik Asheim, parlamentarisk nestleder av Høyres stortingsgruppe.

Stortinget vil også ha klarere regler om avtalenes varighet for å forhindre at forbrukerne hopper på lokketilbud.

I E24s kartlegging kom dem frem at Navs ulike bydelskontorer har varierende rutiner for å luke ut unødvendige gebyrer og tilleggsprodukter.

– Er det aktuelt å stille strengere krav til Nav i forbindelse med formidlingen av sosialhjelp til strøm?

– Det er bra Nav er utfordringen bevisst, og jeg forventer at lokale Nav-kontor gjør som Nav Grünerløkka (slik det fremgår av artikkelen, red.anm.), og informerer folk om hva det er de faktisk betaler for. Det vil kunne lette på unødvendige utgifter for en allerede sårbar gruppe økonomisk, sier Asheim.

Les også

Oslo-byråd varsler oppvask etter strømavsløring

E24 har forelagt Lies og Asheims uttalelser for strømselskapenes bransjeorganisasjon Energi Norge.

– Alle strømkunder skal vite hva de betaler for, enten de mottar bostøtte eller ei. Det skal være full åpenhet om alle priselementer i avtalene og god varsling ved endring av vilkår, slik at kundene kan ta opplyste valg, sier Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge.

Han viser til at organisasjonen jobber for et tryggere og enklere strømmarked, blant annet gjennom sertifiseringsordningen Trygg strømhandel.

– Vi ønsker også at myndighetene skal slå hardere ned på selskaper som bryter lovverket – og vi ser frem til den gjennomgangen som Stortinget har bedt om, sier Øverås.

– Kommunene er nærmest

E24 har spurt Arbeids- og sosialdepartementet om det ser mulighet for å gjøre økonomisk sosialhjelp mer effektiv ved å luke ut mottagernes unødvendige strømutgifter, slik Oslo kommune nå varsler at det går i gang med.

«Personer som får økonomiske problemer som følge av økte strømpriser kan ha krav på økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Dette er kjent for kommunene, som står nærmest til å vurdere hvem som eventuelt har rett på slik stønad. Det er også kommunene som er nærmest til å gi nødvendig veiledning til brukerne om slike spørsmål», skriver departementet i en e-post.

Publisert:
Gå til e24.no