Vil revurdere Svalbard-gruve for å unngå stormaktsspill

Politikere fra Frp og Sp mener Norge må oppdatere svalbardpolitikken i møte med krig og energisjokk. – Vi kan ikke ende opp med at andre stater har aktivitet, mens vi bare blir et reisebyrå.

NULL KULL: Den siste kullgruven til statens gruveselskap på Svalbard, Store Norske, skal etter planen stenge neste år. Frps Helge André Njåstad (t.v.) og Sps Geir Pollestad (t.h.) vil revurdere avgjørelsen. Bildet i midten viser en isbjørn ved Phippsøya helt nord på Svalbard.
Publisert: Publisert:

Stortingsrepresentantene Helge André Njåstad (Frp) og Geir Pollestad (Sp) etterlyser en ny politisk linje på Svalbard som følge av krigen i Ukraina og en ekstraordinær oppgang i energipriser.

– Vi må få en mer offensiv svalbardpolitikk og mer debatt på Stortinget, sier Njåstad til E24.

Både Njåstad og Pollestad har besøkt Svalbard denne våren og ønsker å revurdere stengingen av Norges siste kullgruve, Gruve 7.

– Det er på sin plass med en oppdatering av hele svalbardpolitikken og en ny svalbardmelding, sier Pollestad til E24.

Statens gruveselskap, Store Norske, skal stenge Gruve 7 i 2023. Da vil Norge etter hvert miste sine omfattende kullrettigheter på Svalbard, slik at utenlandske selskaper på sikt kan gjøre krav på dem. Russiske Trust Arktikugol vil være det eneste selskapet med aktiv kulldrift.

Samtidig prøver det private gruveselskapet Austre Adventfjord å selge sine kullrettigheter rett utenfor Longyearbyen. Selskapet fortalte forrige helg at en tidligere KGB-agent og en kinesisk ambassadør har vist interesse for rettighetene, og advarte om at Norge spiller et høyt spill med suvereniteten på Svalbard ved å ikke kjøpe dem.

– Med situasjonen i verden, og Svalbardtraktaten i bunnen, bør vi ha en mer aktiv politikk som er mer tydelig på næring og utvinning av naturressurser, ikke bare reiseliv, sier Njåstad.

– Vi bør være på vakt. Vi kan ikke ende opp med at andre stater har aktivitet, mens vi bare blir et reisebyrå.

Les også

Syv tonn mat til Svalbard stoppet på Storskog – Russland krever passering

– Må ikke ta for lett på suvereniteten

Svalbardtraktaten fra 1920 gir Norge suverenitet over Svalbard, men også en rekke forpliktelser.

Utenlandske selskaper kan blant annet sikre seg enerett til utvinning av mineraler i et område hvis de er først ute. Disse rettighetene kalles utmål. Store Norske kontrollerer i dag mesteparten av utmålene rundt Longyearbyen, der Norge eier grunnen gjennom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Pollestad i Sp er blant dem som er bekymret for at Norge kan miste kontroll over store områder hvis andre aktører fyller tomrommet etter Store Norske.

UTMÅLSKART: På møterommet over Gruve 7 henger et kart som viser de 335 utmålene hvor Store Norske har enerett til utvinning av mineraler. De aller fleste ligger på Spitsbergen, og omringer blant annet Barentsburg, hvor russiskeide Trust Arktikugol har sin utvinning.

NFD slår fast at Norges suverenitet på Svalbard er ubestridt, og uavhengig av norsk gruvevirksomhet eller kontroll over utmål.

– Norsk suverenitet på Svalbard er ikke omstridt. Det er likevel forskjell på det å ha rett, og det å rett. Jeg er opptatt av at vi ikke må ta for lett på suvereniteten på Svalbard, sier Pollestad.

– Er norsk suverenitet på Svalbard helt uavhengig av kulldrift og tilgang på utmål?

– Rent juridisk er Norges suverenitet klar. Det er snakk om hvor mange lag med sikkerhet vi skal ha. Før vi slukker lyset i Gruve 7, bør vi vurdere en del ting på nytt.

VIL REVURDERE: Pollestad i Sp har tatt til orde i for å utsette stengingen av Gruve 7, mens Njåstad i Frp har bedt om en ny vurdering i lys av den internasjonale situasjonen.

Frykter Austre Adventfjord blir snarvei

Det private gruveselskapet Austre Adventfjord forsøker å selge sine ti utmål rett utenfor Longyearbyen.

Etter et feilslått forsøk på å starte kullgruve, solgte selskapet selve Austre Adventfjord-eiendommen, som var privateid av den velstående Horn-familien, til staten for 300 millioner kroner i 2016. Staten har ikke ønsket å kjøpe utmålene på eiendommen.

Styreleder Arnstein Skaare frykter at et russisk eller kinesisk selskap vil kjøpe utmålene for å bygge gruve, havn, veier og annen infrastruktur. Han har varslet justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om utenlandsk interesse og forsøkt å starte innledende forhandlinger, men fått avslag via NFD.

Flere eksperter E24 har snakket med er tvilende til realismen i Skaares advarsler, om at Kina og Russland vil bruke kullrettigheter og gruvedrift til å utfordre Norges suverenitet på Svalbard.

Njåstad i Frp frykter at Austre Adventfjord kan bli en snarvei dersom andre stater ønsker å sikre seg utmål på Svalbard.

– Jeg skjønner at Austre Adventfjord har egeninteresse, men det er flere på Svalbard som forteller om økt russisk og kinesisk interesse. Norge burde vært mer opptatt av å sikre, hevde og vedlikeholde suvereniteten vår, sier Njåstad.

Han forventer at regjeringen tar et møte med selskapet for å diskutere problematikken.

– Hvis ikke, høres det passivt og veldig rart ut, sier Njåstad.

Helge André Njåstad er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Hordaland og første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Greit at staten ikke hiver seg rundt

Pollestad i Sp mener Austre Adventfjords utmål er et «sidespørsmål».

– Spørsmålet om Store Norske går rett inn i norsk utenrikspolitikk. Store Norskes utmål dekker enorme områder. Det ville vært veldig rart for staten å kjøpe utmålene til Austre Adventfjord hvis Store Norskes kulldrift legges ned.

– Ville du vært komfortabel med at et kinesisk eller russisk selskap sikrer seg utmålene til Austre Adventfjord?

Nei. Vi må gjøre det vi kan for å sikre oss eiendomsrett på Svalbard og mest mulig av utmål. Hvis Norge sikrer seg mest mulig utmål, vil vi ha dobbel sikkerhet for norsk suverenitet. Men jeg vil ikke nå si at Norge må sikre seg Austre Adventfjords utmål.

Pollestad ser på Austre Adventfjord som en selger med klar egeninteresse, og tolker selskapets uttalelser som et «press for å få staten til å kjøpe».

– Det er derfor greit at staten ikke hiver seg rundt og kjøper utmålene, men det vil være lurt å vite mer om konsekvensene hvis et salg faktisk finner sted, sier Pollestad.

Jeg tenker jo at folkene bak og rundt Austre Adventfjord også har et visst moralsk ansvar for hvem de selger utmålene til. De har allerede fått penger av staten for eiendommen.

Geir Pollestad er stortingsrepresentant for Senterpartiet i Rogaland og parlamentarisk nestleder.

– Spørsmålet er om miljøvern har relevans nok

I praksis kan hensynet til miljø og klima bli den største hindringen for både norsk og utenlandsk kulldrift på Svalbard.

Bakgrunnen for at Store Norske skal stenge Gruve 7, er Longyearbyens planlagte overgang fra kullkraft til diesel og fornybare energikilder. Næringsminister Jan Christian Vestre ønsker ikke å subsidiere Store Norskes kulldrift, som har gått med betydelig underskudd de siste årene, når klimagassutslippene samtidig skal reduseres.

Dersom et utenlandsk selskap skulle forsøkt å starte en ny gruve, måtte utvinningen skjedd innenfor de «svært strenge miljølovene på Svalbard», understreker NFD. Store deler av øygruppen er i dag vernet, og norske myndigheter vurderer ytterligere vern.

Les også

Russland raser mot norsk turismeboikott på Svalbard

Både Pollestad og Njåstad mener Norge må ivareta suvereniteten på andre måter enn miljøvern.

– Samtidig må traktater og folkerettslige forpliktelser også forholde seg til nåtiden, der miljø, klima og natur har en helt annen rolle enn da spørsmålene opprinnelig ble avklart. Jeg er trygg på at miljøvern på Svalbard har relevans. Spørsmålet er om det har relevans nok, sier Pollestad.

Publisert:
Gå til e24.no