Posten: – Har betalt 166 millioner kroner for mye etter kartellsamarbeid

Posten Norge mener de har betalt opptil 22 prosent mer enn de burde for lastebiler de siste 14 årene.

HEVDER TAP: Posten Norge har beregnet seg frem til merkostnader på 166 millioner kroner som følge av det 14 år lange kartellsamarbeidet.
Publisert: Publisert:

Det kom frem i Oslo tingrett mandag, hvor Posten Norge og fem lastebilprodusenter møtes for å argumentere for og mot hvorvidt produsentene kan saksøkes i Norge.

– Posten Norge har brukt 1,4 milliarder kroner på lastebilkjøp de siste 14 årene. Det Posten har kommet til gjennom bistand fra professor Frode Steen, er at de har betalt en merkostnad på mellom 15 og 22 prosent. Beregningene viser en merkostnad i perioden på 166 millioner kroner. Det er et tap som et statlig eid selskap er påført, sier advokat Rasmus Asbjørnsen i Oslo tingrett.

Overfor E24 spesifiserer Asbjørnsen, fra Advokatfirmaet Haavind, at det ikke er snakk om et krav eller et samlet tap. Det vil i så fall bli fremmet under en eventuell hovedforhandling. 166 millioner er kun en beregning av overpris, påpeker Asbjørnsen.

PLANSJER: Advokat Rasmus Asbjørnsen illustrerte det omfattende kartellsamarbeidet i Oslo tingrett mandag.

Avslørt i 2011

Bakgrunnen for saken er EU-kommisjonens etterforskning og forlik med seks lastebilprodusenter i 2016, som slo fast at det hadde pågått kartellvirksomhet, altså et ulovlig prissamarbeid, siden 1997. Da hadde Kommisjonen etterforsket produsentene siden 2011.

Produsentene Volvo/Renault, Man, Daf, Daimler og Iveco ble ilagt en bot på totalt oppunder 28 milliarder kroner, mens Man fikk full immunitet overfor Kommisjonen for å ha avslørt kartellet.

Scania nektet på sin side for å ha noe med kartellet å gjøre, og ble i stedet ilagt en egen bot av EU-kommisjonen på rundt 8,2 milliarder kroner.

Innsigelser

Under det forberedende rettsmøtet i Oslo tingrett mandag, viste Posten Norges advokat Asbjørnsen til at Posten har kjøpt 1700 lastebiler i Norge, og 388 lastebiler i Sverige og Slovakia.

– Posten har betalt overpris i 14 år. Det kan være mer enn det, det kan være at kartellvirksomheten begynte før 1997, men det er det vi tar utgangspunkt i, sier Asbjørnsen i retten.

Flere av lastebilselskapenes advokater hadde innsigelser da Asbjørnsen viste til ekspertrapporten, og mente blant annet at professor Steens rapport ikke kan brukes fordi Steen personlig ikke er til stede i retten. Rettens administrator Ola Berg Lande tillot at Asbjørnsen viste til rapporten, med åpning for de saksøktes argumenter ved under deres innlegg.

STRID OM JURISDIKSJON: Partene vil fra mandag til onsdag argumentere for og mot i spørsmålet om Posten Norge har anledning til å saksøke lastebilprodusentene i kartellsamarbeidet i Norge. Lastebilprodusentenes advokater til venstre, Posten Norge, ved advokat Rasmus Asbjørnsen (oppreist) til høyre.

Luganokonvensjonen

Posten Norge mener at samtlige lastebilprodusenter kan saksøkes i Norge, men i alle fall Volvo Norge, som er blant de saksøkte selskapene. Volvo Norge saksøkes som solidarisk ansvarlig for hele tapet, ifølge Asbjørnsen.

Lastebilprodusentenes advokater vil på sin side hevde at Volvo Norge trekkes inn i søksmålet for å brukes som et såkalt «anker», slik at de andre produsentene også kan saksøkes i Norge.

Advokat Morten Steenstrup i Sands, som representerer Iveco, trakk i sitt innlegg frem at EU-kommisjonens vedtak i 2016 ikke nevnte Volvo Norge med ett ord, og at Kommisjonen gjennom flere års etterforskning ikke kom frem til at Volvo Norge skulle bøtelegges for kartellsamarbeidet.

Det er først og fremst Luganokonvensjonen det vises til fra begge parter når de skal overbevise Oslo tingretts rettsadministrator Ola berg Lande om hvorvidt produsentene kan saksøkes i Norge eller ikke.

Det er satt av to og en halv dag i Oslo tingrett til det rettsforberedende møtet.

Publisert:

Her kan du lese mer om