Uppstrøm beskyttes mot presse og publikum

Tor Arne Uppstrøms sak går for lukkede dører.

Fotografer i aksjon før retten ble satt ¿ og pressen sendt på gangen ¿ i saken mot Tor Arne Uppstrøm i Bergen tingrett mandag morgen. Retten ble satt uten at tiltalte var til stede fra start.
Publisert: Publisert:

Forretningsmannen Tor Arne Uppstrøm stilte i Bergen tingrett mandag morgen etter at pressen og publikum var kastet ut av rettssalen.

Den 67 år gamle Uppstrøm, som to ganger tidligere har latt være å møte til berammede rettssaker, hadde klare betingelser for å stille. Hans advokat Erling O. Lyngtveit krevde at verken presse eller publikum skulle få være til stede i rettslokalet. Lyngtveit sa i en rettspause at pressen har forfulgt Uppstrøm, og at det er grunnen til at han ikke har møtt i de tidligere rettssakene.

Aktor i saken, politiadvokat Ole Bjørn Mevatne, aksepterte løsningen ut fra ønsket om å få Uppstrøm stilt for retten.

Bergen tingrett hadde på forhånd sperret av en halv korridor slik at den utroskapstiltalte forretningsmannen kan skjermes mot nysgjerrige blikk.

Pressen og andre interesserte kan imidlertid følge saken på video i et annet rom i tinghuset i Bergen.

- Ikke skyldig

Da dørene til rettssalen var lukket og tilhørerne fjernet fra korridoren, kom den London-baserte forretningsmannen omsider inn i rettssalen, en halv time etter at retten var satt.

Dommeren leste opp den omfattende tiltalen, og Uppstrøm erklærte seg ikke skyldig på alle punkter. Tiltalen går ut på at han urettmessig har skaffet seg til sammen over 18 millioner kroner fra verftet Mjellem & Karlsen og andre selskaper han sammen med Carl Fredrik Seim hadde kontroll med i årene 2002 til 2004.

Uppstrøm oppga personalia, og opplyste i retten at han ikke hadde formue "etter at jeg tapte penger i Bergen". Han oppga sitt yrke til kunsthandler, men fortalte at virksomheten har gått med underskudd de siste to årene.

Deretter inntok han plassen som tiltalt ved siden av sine advokater. Resten av mandag gikk med til aktors gjennomgang av tiltalen.

Angrep

Forsvareren, Erling O. Lyngtveit, kom med et kraftig angrep på mediene da han i en rettspause ble spurt om hvorfor Uppstrøm ikke kunne møte i åpen rett.

- Dette har pressen seg selv å takke for. Dere har forfulgt Uppstrøm, ligget i buskene og leid helikopter for å overvåke ham. Dere har også jaktet på en psykisk syk mann i London. Jeg tror ikke dere i pressen forstår hva psykiske lidelser innebærer, sa Lyngtveit.

Forrige gang saken skulle startet, i januar 2009, leverte Lyngtveit en sykmelding på vegne av sin klient der det het at Uppstrøm var så psykisk syk at han ikke kunne møte. Denne sykmeldingen ble underkjent av alle rettsinstanser helt til Høyesterett.

Konkurs

Lyngtveit hevder at Uppstrøm er forhåndsdømt, og lover at hans innledningsforedrag vil gi et helt annet bilde av saken enn det som er kommet fram gjennom pressen og i saken mot Carl Fredrik Seim. .

Ifølge tiltalen har Uppstrøm fått Seim til å utbetale over 18 millioner kroner fra selskaper de to kontrollerte til Uppstrøm privat og til hans kreditorer. Uppstrøms forsvarer vil trolig hevde at utbetalingene er tilbakebetaling av lån.

Seim og Uppstrøm kjøpte verftet Mjellem & Karlsen i Bergen i 2002 og lot det gå konkurs etter få uker.

Seim er dømt til fire års fengsel for underslag av over 50 millioner kroner fra verftet og andre selskaper.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: