RØDGRØNNE: - Dagens rødgrønne regjering har brutt eller delvis brutt hele 80 løfter fra Soria Moria-erklæringen, skriver Frps Siv Jensen.

Poppe, Cornelius
Kommentar

Flere rødgrønne skrøner

Om ni uker vet vi om landet vårt vil få lenge etterlengtet fornyelse. Men først skal de rødgrønne fortelle skrøner gjennom hele valgkampen.

  • Siv Jensen
    Journalist
Publisert:

Skrøner om hvor mye bedre alt er blitt de seneste fire årene. Trolig gjennomskuer velgerne dette – og lar Fremskrittspartiet fornye Norge.

...eller at Kristin Halvorsen har spilt bort ufattelige 632 milliarder kroner på utenlandske børser.

I valgkampen vil de rødgrønne igjen gi løfter de ikke holder. Men de vil neppe fortelle om de endeløse pasientkøene, den uverdige situasjonen for både rusmisbrukere og eldre, pleietrengende mennesker - eller at Kristin Halvorsen har spilt bort ufattelige 632 milliarder kroner på utenlandske børser.

Selv om regjeringen forsøker å kopiere deler av FrPs politikk både når det gjelder justis/kriminalitet og innvandring/integrering, er som kjent originalen bedre enn kopien. Derfor skal FrP la velgerne forstå at vi vil fornye Norge.

Frem til valget vil de rødgrønne forsøke å skremme deg med hvor ille det blir hvis Fremskrittspartiet overtar regjeringskontorene. Det er en tom trussel. FrP vil selvsagt ikke sette oljeformuen over styr, rasere velferdsstaten eller åpne for fullstendig frislipp av alle markeder. Men vi vil fornye Norge, til det bedre for folk flest. Fremskrittspartiet er rede til å gå i regjering – alene eller sammen med andre borgerlige partier. Vår deltakelse er en nødvendighet om landet skal få den fornyelsen det sårt trenger.

Hele vår organisasjon har i mer enn ett år forberedt seg på mulig regjeringsdeltakelse. Nå legger vi siste hånd på vår hundredagersplan; en plan for hvilke ting FrP vil gripe fatt i og gjennomføre i løpet av sine første hundre dager i regjering.

Dagens rødgrønne regjering har brutt eller delvis brutt hele 80 løfter fra Soria Moria-erklæringen. Ikke siden 1970-tallet har noen regjering vært ridd av flere dissenser enn Stoltenbergs. Det synes åpenbart at han må føle det som tidligere statsminister Per Borten, som da han overlot kontoret til Trygve Bratteli sa at "det å lede en regjering er som å bære staur. Det er lett når de er godt samlet, men det er tungt å bære sprikende staur".

Der regjeringen har latt landet flomme over av asylsøkere, skal FrP stramme inn.

Med et stort og sterkt FrP i regjering, er målet å stå samlet om fornyelsen av Norge. Da skal vi fjerne helsekøene, innføre en verdig og trygg eldreomsorg, bygge veier med statlige midler og få fart på norsk økonomi og næringsliv.

Der regjeringen har latt landet flomme over av asylsøkere, skal FrP stramme inn. Der dagens regjering har strammet inn kommunenes selvråderett, skal FrP åpne opp. Og der dagens regjering har sagt nei til private initiativ, skal FrP si ja.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Åtte grunner til å gråte

  2. Vinterslipp for FrP-angrep

  3. Svenske velgere skriver historie

  4. Annonsørinnhold

  5. Partivalg er unaturlig

  6. Blå-blå regjering i 2013