Forbrukerrådet ber folk rømme Silver så fort som mulig

Silver Pensjonsforsikring får ikke nye utsettelser på å klare statens kapitalkrav. Forbrukerrådet ber kundene som kan om å rømme selskapet.

SA NEI: Settestatsråd i finansdepartementet, Sylvi Listhaug, opplyser at Silver ikke får ny utsettelse.
Publisert:

Silver har 20.000 norske pensjonskunder.

Forbrukerrådet ber de som fortsatt er i Silver om å komme seg ut så fort som mulig:

– Vi har siden august anbefalt alle kundene om å flytte pengene, sier fagdirektør Jorge Jensen i en pressemelding sendt ut onsdag kveld.

– Dette haster nå virkelig, i og med at fristen går ut klokken 24.00 i dag.

De som kan forlate Silver, er kunder som har pensjonskapitalbevis, mens de som har fripolise med garantert avkastning, sitter fast.

Det har lenge vært kjent at Silvers fripolisekunder risikerer å få lavere pensjon enn det selskapet har garantert.

Men også kundene med såkalte pensjonskapitalbevis risikerer å følge med i dragsuget dersom Silver blir satt under offentlig administrasjon.

Det scenarioet er i dag nærmere etter at regjeringen ikke gikk med på å gi Silver en tredje utsettelse på å komme i mål med de nye kapitalkravene staten innførte i 2016.

Hvis jeg hadde eid et innskuddspensjonsbevis i Silver hadde jeg flyttet i dag, sa administrerende direktør Tor Sydnes i konsulentselskapet Gabler Investment Consulting til Dine Penger sist august.

Klarer ikke myndighetens krav

Ved nyttår 2016 innførte Stortinget den såkalte Solvens II-ordningen for norske forsikrings- og pensjonsselskaper.

Formålet med de nye reglene var å sikre at alle selskapene har tilstrekkelig med midler til å utbetale det de har lovet kundene.

De øvrige norske livsforsikringsforetakene klarer å oppfylle kravene, men Silver har måttet be om flere runder med utsettelser for å komme i mål med de nye reglene (se faktaboks.)

Nå har altså regjeringen gitt opp - og gir ikke lenger noen ny utsettelse.

– Vi har strukket oss så langt vi har kunnet og gitt selskapet utsettelser for at de skulle komme opp med en løsning. Det har de dessverre ikke klart, sier settestatsråd Sylvi Listhaug (Frp) om dagens avgjørelse.

Lest denne fra Dine Penger? Historien om Silvers kollaps

Silver: Ikke kroken på døren

Finansdepartementet sendte onsdag ettermiddag ut melding om at de ikke vil gi Silver ny frist på å klare å innfri kapitalkravet, slik de ønsket.

På direkte spørsmål om dette betyr kroken på døren for Silver, svarte administrerende direktør Mikkel A. Berg kontant «nei».

Deretter viser han til en utsendt pressemelding.

I pressemeldingen uttaler styreleder Stig Grimsgaard Andersen dette:

«Den norske stat påfører med åpne øyne flere tusen norske pensjonister store og umiddelbare tap hvis den setter Silver under administrasjon».

Grimsgaard Andersen skriver videre:

«Selv om eiernes kapital trolig vil gå tapt i en slik situasjon, vil vi kjempe for at Silvers kunder ikke skal rammes av en helt unødvendig og uforståelig statlig regulering og overtagelse».

Ville ha tredje utsettelse

Silver har fått fristen utsatt to ganger allerede, men får nå avslag av hensyn til kundene.

I en melding forklarer Finsnadepartementet hvorfor:

«Silver har dessverre ikke dokumentert vesentlig fremdrift i prosessen med å finne en løsning for å sikre pensjonene til kundene».

Videre skriver departementet:

«Det er ikke grunnlag for å gi selskapet ytterligere utsettelse, og departementet må derfor avslå søknaden om forlengelse av dispensasjonen fra kapitalkravene».

Les også

Nye kunder kan fanges i Silvers dragsug

Dispensasjonsperioden utløper allerede 15. februar 2017, altså i dag onsdag – samme dag som beskjeden om utsettelsesavslaget kommer.

– Av hensyn til yngre kunder

– Det er stor sannsynlighet for at Silver ikke har penger nok til å betale ut pensjoner i fremtiden. Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister, mens de som i dag er pensjonister får full pott, sier Listhaug videre.

– Av hensyn til likebehandling av kundene må vi derfor avslå søknaden. Det er først og fremst kundene, og spesielt de som har mange år frem til pensjonsalder, som taper på at tiden går uten at det blir noen løsning i saken. Hadde vi trodd at det var en realistisk løsning på dette, hadde vi strukket oss lenger, men vi ser ikke at det er tilfellet.

Saken havner nå på Finanstilsynets bord.

Les også

Silver frykter selskapet må avvikles: 20.000 kan risikere pensjonstap

Dersom Finanstilsynet antar at foretaket ikke kan sikres økonomisk grunnlag for videre forsvarlig drift, skal dette straks meldes til departementet.

Meldingen skal inneholde en vurdering av om foretaket bør settes under offentlig administrasjon.

«Finansdepartementet avventer nå Finanstilsynets vurdering i saken», skriver departementet i sin melding onsdag.

– Utbetalinger vil bli stoppet

Silver varsler i sin pressemelding at statlig overtagelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning.

Fripoliseselskapet skriver også at samtidig er det betydelig risiko for at staten vil kutte 30–40 prosent av de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid.

– Dette er en uvirkelig situasjon. Staten hevder en slik overtagelse skal trygge folks pensjonsmidler. Det tragiske er at de i stedet kan kaste 20.000 norske arbeidstagere og pensjonister ut i en utrygg økonomisk situasjon, sier Grimsgaard Andersen.

Les også

Forbrukerrådet ber folk rømme Silver så fort som mulig

Les også

Åpner utbyttekranen - kan bli enda mer neste år

Les også

Slik rammes pensjonister av Støres skatteplan

Publisert:

Her kan du lese mer om