ENDELIG VÅKNET: Etter det som har vært en overraskende svak start, kan gründere i Norge nå se frem til litt dra hjelp fra statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland, mener E24-spaltist.

Berit Roald
Kommentar

Kommentar: Regjeringen har våknet opp av gründerdvalen

Etter en dårlig start ser regjeringen ut til å levere for landets gründere i dette statsbudsjettet.

  • Karl-Christian Agerup
    Karl-Christian Agerup er administrerende direktør i Oslotech AS. Han har jobbet 12 år som Venture Capitalist og startet opp Northzone Ventures. Han var gründer og administrerende direktør i Hugin AS, som ble solgt til Thomson Reuters. Agerup har også tidligere jobbet som administrerende direktør i Forskningsparken i Oslo. Styremedlem i Schibsted ASA, Aftenposten og diverse teknologibedrifter.
Publisert:

Regjeringen med næringsminister Monica Mæland i spissen har vært sent ute av startgropa i forhold til å satse på innovasjon og nyskapning. I en vinner-sak for Høyre under den forrige stortingsvalgkamp har regjeringen til nå vært overraskende passive med å gjøre fundamentale endringer til det bedre for landets gründere og entreprenører.

Denne høsten har endret på dette inntrykket og denne ukes statsbudsjett kan være det endelige beviset på at næringsministeren har våknet opp fra dvalen. Dette er initiativene som er blitt lansert:

Studententreprenørskap: Regjeringen annonserte i september i år at den vil sette av 25 millioner kroner for at 25 – 30 team med uteksaminerte studenter kan bruke inntil ett år på å forsøke å kommersialisere ideer eller forskningsresultater fra Universitetet eller Høyskolen de har gått på. Forslaget vil bidra til høyere fokus på entreprenørskap på lærestedene og kan føre til større grad av konkurranse mellom lærestedene om hvem som har de beste teamene og ideene

Presåkornordning: Godt hjulpet av Venstre i Stortinget lanserer regjeringen i disse dager en statlig matchingsordning for investorer i oppstartsselskaper. I første omgang ble det avsatt 40 millioner kroner til ordningen, som med stor sikkerhet vil bidra til økt kapital tilgang i en fase av bedrifters liv der det knapt finnes investor kapital i dag. En slik ordning har vært etterspurt av både venture- og oppstartsmiljøer og er i hele tatt merkelig at man ikke har lansert før.

Rolledeling i virkemiddelapparatet: Næringsdepartementet har endelig begynt å se på rolledelingen i det statlige virkemiddelapparatet og om ansvarsområdene mellom aktørene er logiske og målfokuserte. Med risiko for at man bare har to år igjen i regjering er det ikke mye tid å gjøre det på om man skal skape vesentlige endringer men initiativet er på overtid.

Betydelige økninger i statsbudsjettet. Regjeringen annonserte relativt store budsjettmessige økning på vesentlige poster i årets statsbudsjett. Mye av økningen på næringsdepartementets budsjett er riktignok under en «tiltakspakke» for å fremme økonomisk vekst i en vanskelig tid for Norge, men uansett – penger er penger.

Etablererstipend, matchingsordninger og ikke minst en enda sterkere satsning på FORNY 2020 og BIA, to av de mest næringsrettete virkemidlene i Norges Forskningsråd er veldig positivt og vil utgjøre en forskjell.

Til slutt har regjeringen bebudet er «Gründerplan» i løpet av høsten 2015. Her er intensjonen å oppsummerede politiske virkemidlene som er tatt i bruk og ikke minst lansere enda flere nye initiativ for å bedre forholdene for entreprenørskap og innovasjon i Norge.

Det er særlig ett forhold mange grundere og gründermiljøer har pekt som meget problematisk – nemlig dagens lovgivning rundt opsjonsbeskatning som er så dårlig at det i realiteten er det umulig å bruke opsjoner som insentiver i norske oppstartsselskaper. Dette samtidig med at nettopp opsjoner er et av de viktigste og mest brukte verktøyene oppstartsselskaper i andre land bruker for å tiltrekke seg talent og mennesker de egentlig ikke har råd til.

Det skal bli spennende å se om næringsministeren tør å utfordre Finansdepartementet og få endret på en lov som i sin tur ble endret for å «ta» styremedlemmer og ansatte i større konserner som brukte skattemotiverte opsjoner som avlønning istedenfor lønn.

De store taperne ved denne endringen var imidlertid gründerselskaper. Regjeringens gründerplan hadde vært ett glimrende sted å rette opp feilen.

Flere artikler

  1. – Innovasjon Norge er ikke en ombudsmann for norske gründere

  2. Obamas gründerstjernes tre tips for å lykkes

  3. Statsbudsjettet er et hvileskjær for innovasjon

  4. Annonsørinnhold

  5. Gründervennlig skattepolitikk er viktigere enn strategi for kunstig intelligens

  6. Rekordstor pågang for gründerpenger