NYANSETTELSER: Målinger fra Ontame viser at en gjennomsnittlig rekruttering i Norden tar 42 dager. De raskeste ligger på rundt 32 dager, mens de tregeste bruker 69 dager. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Kommentar: Så dyrt er det å være treg med å erstatte folk

Tid er penger, og det må HR-avdelingene begynne å forstå.

  • Hans Petter Stub
    Hans Petter Stub
    Hans Petter Stub er partner i kommunikasjonsbyrået Whydentify, og en ledende eksperter på «employer branding»
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

HR-folk («human resources») er ofte gode på målinger, men sjelden på mål som er økonomisk relevante. Dermed sees HR på som en kostnad, ikke en investering. Her er to tips for å rette på det: 1. Tid = penger. 2. Fravær = penger.

Det er på ingen måte mangel på målinger i HR, det være seg målinger av sykefravær, vurderinger av arbeidsmiljøet eller kartlegging av kompetanse. Problemet er ofte at slike målinger mangler en kobling til forretningen. Kort fortalt kan HR si noe om sykefraværet, men lite om hva det har å si for økonomien til bedriften. Dermed fortsetter HR å være lite relevante for de styrende organer.

La meg derfor skissere to mål som er sentrale for HR, som begge er økonomisk relevante.

Tid er penger, sies det, og målinger fra Ontame viser at en gjennomsnittlig rekruttering i Norden tar 42 dager. Da regner man tiden fra fristen for å søke går ut til en kandidat har signert. De raskeste ligger på rundt 32 dager, mens de tregeste bruker smått ufattelige 69 dager.

Hvor mye koster det å være treig? McKinsey & Co har regnet ut at å kutte én dag i rekrutteringen gir 1.350 danske kroner i besparelse, rundt 1.700 norske.

Om du ligger på snittet i dag, kan du altså spare 17.000 kroner per rekruttering ved å være like rask som de beste. Dersom du rekrutterer 50 personer i året snakker vi 850.000 kroner spart. Tid er penger som sagt, og det må HR begynne å forstå.

Nå kan du saktens si at det er viktig å ta seg god tid, ingenting er så vesentlig som å finne den riktige kandidaten. Det er sant, men neppe en god unnskyldning for å være sendrektig. Å kutte ned tiden bør ikke være umulig for noen. Enten kan du planlegge bedre slik at det ikke kommer som en overraskelse for linjeledere at de skal være med på intervjuer med den påfølgende kompliserte og langvarige kalendersynkroniseringsøvelsen. En annen løsning er å benytte deg av asynkrone videointervjuer i første runde, da vil både du og kandidatene spare mye tid. Og penger.

Fravær er også penger , men spørsmålet er hvor mye sykefravær koster den enkelte bedrift. Sintef har regnet ut av én medarbeider koster i snitt 2.600 kroner per dag han eller hun er sykemeldt, og faktisk er det slik at det er nokså uavhengig av bransje. Sykefraværet i Norge ligger rundt 6,5 prosent, men forskjellene er store fra virksomhet til virksomhet.

La oss si du har 100 ansatte og ligger på snittet, men jobber grundig og godt for å få ned sykefraværet til 4 prosent. Gitt 230 arbeidsdager per år, så vil du kunne spare rundt 1,5 millioner kroner i året. Det er jo en god slump penger det, og sannsynligvis over tid langt mindre enn du bruker på å få ned fraværet.

Tidligere har jeg skrevet om muligheten til å investere i «employer branding» for å kunne holde et lavere lønnsnivå enn bransjen ellers samt hvor lønnsomt det er å redusere turnover. Felles for alle regnestykkene er at de er såre enkle å regne ut.

Nøkkelen til å gjøre HR mer relevante for forretningen er dermed ikke en uoverkommelig oppgave. På den måten vil HR gå fra å være en kostnad til å bli en investering.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Sykefravær
  2. Arbeidsliv

Flere artikler