BEGRENSET ARBEIDSMILJØLOV: På mange arbeidsplasser, blant annet mange sykehjem, er ikke arbeidsmiljøloven god nok. Det er på tide å gjøre loven mer fleksibel, mener Siv Jensen.

Sløsing med arbeidskraften vår

Arbeidsmiljøloven er ikke tilpasset dagens og morgendagens arbeidsliv.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Da mediene avslørte hvordan Adecco Helse brøt arbeidsmiljølovens bestemmelser ved flere sykehjem, var Arbeiderpartiet og SV snare om å late som om dette var et spørsmål om forskjellene mellom privat og offentlig drift av omsorgsinstitusjoner.

Men det skulle raskt vise seg at bruddene på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser var vel så alvorlige, og omfattende, på en rekke offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner.

Vi er alle enige om at vi skal ha en streng arbeidsmiljølov som verner om ansattes rettigheter.

Men dagens omfattende arbeidstidsbegrensninger i arbeidsmiljøloven fører til en sløsing med hardt tiltrengt arbeidskraft. Resultatet er større bruk av deltidsstillinger enn ønsket, spesielt innen pleie og omsorgssektoren.

I tillegg besettes mange deltidsstillinger av ufaglærte, noe som kan svekke tjenestene som leveres. Dette fører videre til at omsorgssektoren blir en lite attraktiv arbeidsplass.

Det er på høy tid å løfte disse kvinnedominerte arbeidsplassene ut av denne onde sirkelen, og gi arbeidsgiverne og arbeidstakerne lokalt frihet til å finne fleksible løsninger tilpasset deres arbeidssituasjon.

I Harstad kommune har man prøvd ut en alternativ turnusordning der man er tre dager på jobb og har tre dager fri, med jobb to av fire helger. Det har gitt kommunen mulighet til å få personalkabalen til å gå opp, i tillegg til at sykefraværet har gått ned.

Og best av alt: De ansatte er mer fornøyde.

I Bergen har man et prøveprosjekt med en såkalt «nordsjøturnus» blant sykepleiere, hvor man arbeider 13 dager før man har en lengre periode fri. Denne turnusen har ført til redusert sykefravær og mindre ufrivillig deltid.

Også i Ap-styrte Måsøy tilbys ansatte å jobbe i denne turnusordningen. Erfaringene fra kommunen er at man er kvitt uønsket deltid, kostbare vikarer og kommunen er blitt en attraktiv arbeidsgiver.

Disse suksesshistoriene er blitt til gjennom søknader og dispensasjoner fra dagens lovverk. Jeg mener det er helt unødvendig. Det må være opp til arbeidsgiver og arbeidstakere på den enkelte arbeidsplassen sammen å finne løsninger som fungerer for dem. Slik det er i dag motarbeider fagforeningene sentralt egne medlemmer som ønsker seg mer fleksible turnusordninger.

Det er lite fremtidsrettet. Fremskrittspartiet vil derfor myke opp arbeidsmiljøloven, slik at den blir tilpasset moderne arbeidstakeres ønske om et mer fleksibelt arbeidsliv.

Med så positive tilbakemeldinger som det har vært på de ulike forsøkene med Nordsjøturnus, kan det synes rart at motstanden fortsatt er så stor.

Men dessverre ser vi nok en gang at rødgrønne stortingspolitikere og fagforeningsledere ikke lytter til «gutta og jentene på gulvet».

Publisert: