Spår nærmere 100 opplag ved utgangen av året

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen, tror utviklingen for offshoreskip og rigger vil gå fra vondt til verre.

STÅR STILLE: Stadig flere store skip og oljefartøy i opplag etter fall i oljenæringen. Her fra Lyngdal i Vest-Agder.

Petter Emil Wikøren
 • Sara Svanemyr
 • Ingvild Sagmoen
Publisert:,

– Tallene fra SSB tirsdag bekrefter den alvorlige situasjonen på norsk sokkel, der vi nå opplever et kraftig fall som slår tvers igjennom hele verdikjeden for offshore, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Tallene Henriksen snakker om er SSBs anslag for oljeinvesteringer, som viser et kraftig fall i leteanslagene for 2016.

Operatørene på norsk sokkel anslår investeringene innen næringen knyttet til utvinning og transport av olje og gass til 171 milliarder korner neste år. Det er en nedgang fra 181 milliarder i anslaget som ble offentliggjort i august.

Sturla Henriksen, administrende direktør i Norges Rederiforbund.

Norges Rederiforbund.

Henriksen spår nå en dramatisk utvikling, som vil gå fra vondt til verre:

– Vi hadde ingen offshoreskip og rigger i opplag ved inngangen til 2015, i august var det 45 og vi kommer til å ha nærmere 100 enheter i opplag ved utgangen av året, sier han og forteller at markedsbildet for neste halvår blir krevende.

Flere kutt

Norske rigg- og oljeselskaper merker i stadig større grad effektene av oljebremsen.

Onsdag formiddag la Odfjell Drilling frem sin kvartalsrapport for tredje kvartal, der de varslet om en ny runde med sparekniven.

Riggselskapet går ikke inn med konkrete tiltak, men skriver i rapporten at de vil implementere ytterligere kostnadskutt og effektivitetsprogrammer for å «fortsatt være konkurransedyktig og robust i det nåværende markedet».

– Vi tar de nødvendige skrittene for å bevare vår manøvrerbarhet gjennom en periode med fortsatt svake markedsforhold som vi venter vil vedvare de neste årene, sa Odfjell Drilling-sjef Simen Lieungh i en kommentar.

Riggselskapet jobber nå med å få de riggene som allerede er i opplag i drift igjen.

VARSLER YTTERLIGERE KOSTNADSKUTT: Konsernsjef Simen Lieungh i Odfjell Drilling.

Heiko Junge

– I første omgang gjelder det Deepsea Atlantic, som skal i operasjon for Statoil på Johan Sverdrup-feltet. Deepsea Stavanger som nylig har gått av kontrakt i Vest-Afrika jobber vi med å få på kontrakt igjen. Den har en kontrakt som starter i 2017, men vi jobber nå med å fylle tomrommet frem til da, sier kommunikasjonsdirektør Gisle Johanson i Odfjell Drilling til E24.

Les også

Riggkjempen Seadrill går med milliardunderskudd: Men resultatet er bedre enn fryktet

Gjennomfører tilpasning av staben

På spørsmål om hvilke tiltak de gjør for å redusere kostnader, svarer Johanson følgende:

– Det er en rekke tiltak vi gjør nå, både med hensyn til at etterspørsel etter tjenester har gått ned, og at vi har færre rigger planlagt i operasjon neste år, samtidig som vi jobber med å gjøre tjeneste våre mer konkurransedyktige.

Riggselskapet har siden april 2014 redusert staben med 700-800 personer globalt, ifølge Johanson.

– Vi er i ferd med å gjennomføre en tilpasning av staben i konsernet, og kostnadseffekten av dette er ikke realisert fullt ut ennå. Vi ser en positiv effekt av dette i det resultatet vi har lagt frem i dag, men når de tiltakene som tidligere er kommunisert er gjennomført, vil det ha en sterkere kostnadseffekt, sier kommunikasjonsdirektøren.

Les også

Odfjell Drilling varsler «betydelig» jobbkutt

Ifølge Henriksen i Rederiforbundet ligger det i dag 11 rigger i opplag og 10 nye rigger vil gå i opplag innen sommeren.

Han forteller at det doblede opplaget av rigger vil ramme andre deler av den maritime verdikjeden, og få ringvirkninger som slår inn i store deler av norsk økonomi.

– Våre medlemmer gjør nå det de kan for å overleve; de kutter kostnader, ombemanner, endrer rotasjon, legger skip i opplag og utsetter nye skip.

Les også

Eksportprisen: Nå skal Norges beste eksportbedrift kåres

– Regjeringen må følge opp

Henriksen mener at mens bransjen gjør det de kan i en periode preget av en kraftig aktivitetsbrems og en ny markedssituasjon, er det viktig at også myndighetene gjør det de kan for å dempe fallet så mye som mulig.

– Det betyr tildeling av nye letearealer og at man intensiverer økt haleproduksjon der det er mulig. Et jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel er avgjørende, sier han og legger til at en god dialog og et nært samarbeid er viktigere enn noen gang.

Han kommer med en oppfordring til regjeringen.

– Regjeringen må følge opp sin egne maritime strategi som ble fremlagt før sommeren. Der ligger et sett med konkrete tiltak som det er avgjørende og viktig at vi får implementert og satt i verk så fort som mulig.

Les også

Ekspertene: Slik vil oljekrisen prege ditt liv i 2016

Kutt i investeringer og ansatte

Det anslås at 30.00 oljejobber vil forsvinne i Norge i løpet av kort tid, ifølge Statsistisk sentralbyrå. Siden 2013 har over 15.000 jobber allerede forsvunnet, oljeproduksjonen er redusert og kostnadene har økt.

Henriksen mener det er viktig at kuttene ikke går ut over kvaliteten.

– Vi må alle kutte kostnader, men det er viktig at det skjer på en måte som ikke svekker kompetansen, innovasjonsevnen og vekstkraften i dette miljøet, som vil være et av våre sterkeste industrielle miljøer i mange år fremover. Så her må alle partene gjøre det de kan.

Les også

SSB om oljeinvesteringene: – Kraftig fall i leteanslagene for 2016

Holder veksten nede

SSB-rapporten som ble lagt frem tirsdag viser at oljeselskapene melder om et klart fall i beløpet som skal investeres i oljeleting på norsk sokkel neste år.

Det nyeste anslaget for investeringsnivået i 2015 viser et investeringsnivå på 192,8 milliarder kroner, ned fra 218,6 milliarder som man endte på i 2014.
For 2016 er det som nevnt tidligere anslått et enda lavere insteringsnivå på 171 milliarder kroner.

Det var i forkant av publiseringen forventet et fall i investeringene. Blant annet uttalte Statoils letesjef Tim Dobson til Reuters mandag at Statoil vil redusere leteaktiviteten i 2016, ved at det blir boret færre letebrønner.

– Ved første blikk er dette en nedjustering, og det er ikke så overraskende. Spesielt leting faller mye, men det var i forberedt på. For oss er dette relativt i tråd med det vi ventet, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

I en kommentar påpeker han at en nedgang i oljeinvesteringene på 10 prosent neste år, som anslagene nå legger opp til, «vil holde veksten i Norge nede også neste år».

De svake tallene kan, sammen med en stigende arbeidsledighet, bidra til at Norges Bank bestemmer seg for å kutte renten i desember.

Les også

Ansatte i Siem Offshore aksepterer lavere lønn for å redde arbeidsplasser

Les også

Ekspertene: Slik vil oljekrisen prege ditt liv i 2016

Les også

Hvem fortjener å vinne prisen for Norges beste eksportbedrift?

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. 100 offshoreskip i opplag

 2. Betalt innhold

  Her blir riggen klar til å bore på Johan Sverdrup

 3. Betalt innhold

  Her blir riggen klar til å bore på Johan Sverdrup

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Glad for ny borekontrakt til Odfjell Drilling

 6. Betalt innhold

  Statsbudsjettet 2016: – Viktige tiltak for maritim næring