Telenor nedbemanner i Norge: Rundt 180 ansatte rammes

Telegiganten kutter nå bemanningen og legger blant annet ned kontorene i Steinkjer og Lillehammer. Rundt 180 ansatte landet over rammes.

KUTTER: Toppsjef i Telenor Norge, Berit Svendsen, setter nå i gang en ny nedbemanning i Telenor etter å ha nedbemannet både i fjor og i 2014. Arkivbilde.
Publisert:

Telegiganten Telenor setter nå i verk en omfattende effektiviseringsprosess som innebærer store endringer flere steder i landet.

Ifølge en pressemelding fra Telenor mandag vil om lag 180 ansatte flere steder i landet bli berørt, og de ansatte skal ha blitt informert om beslutningen mandag.

Telenor har i dag 27 kontorer i Norge per dags dato, og 5 av disse rammes nå av kuttene:

  • Virksomheten i Førde legges ned 31. mars 2017. De ansatte tilbys overføring til avdelingen i Rørvik. 17 ansatte rammes
  • Virksomheten i Steinkjer legges ned 31. desember i år. 21 ansattes rammes og får tilbud om sluttpakke
  • Kundesenteret for bedrift i Stavanger legges ned 31. mars 2017 (resten av virksomheten med 90 ansatte i Stavanger rammes ikke). De ansatte får tilbud om å bli med videre til Telenors kontorer i Kongsvinger eller Rørvik. 84 ansatte blir berørt.
  • Kontoret på Lillehammer legges ned 30. november og de ansatte flyttes til kontoret på Fåberg. Rammer 46 ansatte, men ingen blir overtallige
  • Bedriftsdivisjonen omorganiseres og det skal nedbemannes, hovedsakelig på hovedkontoret på Fornebu. Rundt 60 personer rammes og vil bli tilbudt sluttavtaler

Telenor forklarer nedbemanningen og omorganiseringen med «de stadig skiftende rammevilkårene i markedet» og de «fundamentale digitale endringene i samfunnet».

– Mange medarbeidere som har stått på og gjort en god jobb for Telenor i mange år har i dag fått en tung beskjed. De skal nå få tett oppfølging i den videre prosessen. Det er ingen lett beslutning å legge ned arbeidsplasser, men samtidig må vi fornye og endre kompetansen vår, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Svendsen sier at Telenors kunder skal tilbys stadig mer automatiserte og enkle tjenester og at det blir mer selvbetjening, slik at forholdet deres til Telenor blir så raskt og effektivt som mulig.

– Telenor skal lede an i digitaliseringen av Norge, og det innebærer at vi oftere enn før må gjøre endringer i vår egen organisasjon og måten vi jobber på. Vi ser at utviklingen i markedet skjer svært raskt, og vi må sørge for at Telenor står best mulig rustet til å møte utfordringene i forbindelse med det digitale skiftet, sier Berit Svendsen.

De ansatte som nå rammes og som ikke får være med videre vil bli tilbudt sluttpakke etter ansiennitet.

Jan Olav Andersen, leder av El- og IT-forbundet

– Rå og kynisk

Dette er langt ifra den første nedbemanningen i Telenor. Selskapet har i årevis måttet håndtere en kraftig nedgang i antall abonnenter på fasttelefon, store investeringer i fiber og mobil, samt en økende konkurranse om tjenestene som leveres fra store aktører internasjonalt.

I 2014 skrev E24 om en nedbemanning på 450 ansatte og konsulenter i Telenor Norge, men det klarte man uten oppsigelser.

I 2015 varslet Telenor en nedbemanning på 170 faste stillinger på grunn av en omorganisering og modernisering i fastnettvirksomheten.

Fagforeningen El- og IT-forbundet, som organiserer mange av de ansatte i Telenor Norge, er svært kritisk til beslutningen som nå er tatt:

– Dette er en rå og kynisk personalpolitikk. Det kan ikke beskrives annerledes. Man erstatter lengeværende ansatte med opparbeidede rettigheter og ansiennitet med bemanningsselskaper og nyansatte med helt andre lønn og arbeidsvilkår, sier lederen i El- og IT-forbundet, Jan Olav Andersen til VG/E24.

Han mener de ansatte som nå kuttes leverer tjenester Telenor uansett skal fortsette å ha.

– Telenor er heller ikke i noen økonomisk krise – tvert om. Dette lar seg ikke forsvare, sier Andersen, som mener kuttene vil gå ut over kundene og kvaliteten på det Telenor leverer.

Forbundet har talt opp og kommet til at det er 188 personer som nå mister jobben.

Les også

Telia frister kundene med fri fart: Men sjefen tror det salgsargumentet blir mindre og mindre viktig

– Kunne vært unngått

I fagforeningen Negotia mener de kuttene kunne vært unngått. Fagforeningen peker på at mange av dem som nå mister jobben er «godt voksne» med lang ansiennitet, og at dette er stikk i strid med oppfordringen som mange politikere og andre i samfunnsdebatten kommer med om at folk må stå lenger i arbeid.

– Dette er opprørende. En del av de berørte ansatte kunne fortsatt hatt jobber fremover, dersom ledelsen hadde fulgt Negotias oppfordring om større fokus på kompetanseheving og kompetanseendring av egne ansatte, sier Roger Rønning, konserntillitsvalgt for Negotia i Telenor, i en pressemelding.

Rønning sier at de har oppfordret Telenor til å heve kompetansen hos de ansatte, nettopp for å møte de kravene som stilles til bedriften fremover.

– Vi forstår at Telenor Norge må endre seg i forhold til konkurransesituasjonen, automatisering og det digitale skiftet, men mener at det tas ut for mange ansatte for fort og at det også er en stor risiko i dette, sier Rønning, og legger til at de opplever at de som står igjen får økt belastning og at Telenor må leie inn nødvendig kompetanse eksternt.

– Nødvendig

– Det kjenner vi oss absolutt ikke igjen i. Dette dessverre en nødvendig omstilling. Teknologien endrer seg konstant, sier informasjonssjef Caroline Lunde i Telenor Norge når hun blir konfrontert med uttalelsene til El- og IT-forbundet.

Hun peker på at alle brukerundersøkelsene deres viser at kundene vil ha mer hjelp via chat eller andre løsninger på nett:

– Vi merker for eksempel et stadig mindre antall anrop til kundeservice.

Lunde sier at omstillingen og endringene som nå skjer er så omfattende at «det ikke holder» å bare drive kompetanseheving, slik fagforeningen Negotia påstår:

– Dette er ikke en hyggelig dag for oss her i Telenor (...) men vi trenger en annen struktur, sier Lunde.

Hun sier at Telenor forsøker å gjøre nedbemanningen og omorganiseringen så smertefritt som mulig, og at de blant annet har egne tiltak for å hjelpe de eldre arbeidstagerne å finne nye muligheter.

– Det er nok ikke lett å få beskjeden uansett, sier Lunde.

Telenor har tidligere brukt store summer på omorganiseringene sine, men hva denne runden vil koste har selskapet ikke oversikt over per dags dato. Selskapet understreker at bruken av innleid arbeidskraft, som Negotia kritiserer, er nettopp midlertidig:

– I en omorganiseringsperiode vil vi ha ekstra behov for bemanning. Dette er midlertidig, ikke en permanent løsning, sier Lunde og legger til:

– Fokus nå er å ivareta de ansatte.

Les også

Analytiker tror Telenor dropper India

Les også

Varsler regnskapstap i milliardklassen

Les også

Telenor investerer i «kunstig intelligens»

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om