Skjerpet straff i ankesaken mot tidligere Kongsberg-direktør

Dag Tore Sekkelsten er på ny kjent skyldig i en av norgeshistoriens største saker innen økonomisk utroskap.

DØMT IGJEN: Den tidligere Kongsberg-toppen er på ny kjent skyldig i grov utroskap. Dommen settes to måneder strengere enn i tingretten.
Publisert:

Den tidligere salgsdirektøren for Kongsberg Defence Communications i Øst-Europa, Dag Tore Sekkelsten, er i Borgarting lagmannsrett på ny dømt for grov utroskap, grov selvvask og grovt skattesvik, opplyser Økokrim.

Lagmannsretten har etter en samlet vurdering kommet til at straffen settes til fengsel i fire år og åtte måneder, hvorav to år gjøres betinget. Straffen er dermed to måneder strengere enn i tingretten.

– Tiltalte er domfelt for alle postene i tiltalen. Dommen er grundig og det fremgår at lagmannsretten i stor grad har sluttet seg til påtalemyndighetens vurdering av bevisene, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim til E24.

– Tydelig signal

I tillegg inndras cirka 14,7 millioner kroner til fordel for statskassen.

– Utroskapsbeløpet som lagmannsretten har lagt til grunn er på omkring 50 millioner kroner. I tillegg kommer betydelig tapsfare for selskapet. Selv om beløpet er lavere enn etter tiltalen, er det svært høyt, og straffen på fengsel 4 år og 8 måneder, hvorav 2 år betinget, illustrerer sakens alvor, sier Kyhring.

– Dommen sender et tydelig signal om at personer i betrodde stillinger, som bevisst handler i strid med selskapets interesser og uberettiget beriker seg selv eller andre, risikerer betydelig fengselsstraff, samt inndragning av utbytte av den straffbare handlingen.

Les også

Klart for ankesak mot tidligere Kongsberg-direktør

Skuffet

Sekkelstens forsvarer, Christian Hjort i Advokatfirmaet Hjort DA, sier at den tidligere Kongsberg-toppen er skuffet over dommen.

– Min klient er skuffet over resultatet. Nå skal vi studere dommen nøye. Jeg har ikke fått samtalt mer med klienten annet enn å meddele resultatet, og har ingen kommentar ut over dette.

– Jeg vil vente med å uttale meg om vurderingen av anke frem til jeg har hatt en inngående samtale med klient. Det har jeg ikke hatt anledning til ennå, sier Hjort.

Razzia

Dommen i tingretten kom tre og et halvt år etter at Økokrim gjennomførte razzia og tok ut siktelser i saken første gang.

I starten var både Sekkelsten, Kongsberg Gruppen selv og en rekke privatpersoner i Norge, Romania og Sveits siktet, men siktelsen mot selskapet og de andre personene ble droppet i august 2016.

Da etterforskningen var ferdig tok Økokrim ut tiltale mot Sekkelsten.

Publisert:

Her kan du lese mer om