Eksportbedrifter må vente måneder på Russland-svar

UD melder om 2–3 måneders saksbehandlingstid på konkrete spørsmål om eksport til Russland. Dette fremstår ikke som noen «hotline», påpeker Norsk Hydro.

En ansatt jobber med ekstrudering av aluminium. Hydro har stanset levering av fryseplater av aluminium, som ville endt opp i Russland, i påvente av svar fra UD.
Publisert:

Selv om ikke norsk handel med Russland er spesielt omfattende, er det nok av bedrifter som påvirkes av de flere hundre sidene med sanksjoner som Norge har innført etter Putins invasjon av Ukraina.

Noen uker etter krigens oppstart opprettet Utenriksdepartementet (UD) derfor en egen servicetelefon og e-post som næringslivet kan bruke.

E24 har fått innsyn i et tosifret antall henvendelser, med svaret fra UD. De aller fleste svarene er identiske – og generelle.

«Til orientering vil henvendelser om konkrete eksporter til Russland ikke besvares», heter det i svarbrevene.

Hvis selskaper trenger å vite om deres vare kan selges til Russland, eller hvordan de skal forholde seg til andre konkrete Russland-problemstillinger, må portalen for eksportlisens brukes.

«Det må påregnes saksbehandlingstid på 2–3 måneder for henvendelser om eksport til Russland», skriver UD i nesten alle svarene som E24 har sett.

Les også

Voss of Norway-kunde selger til Russland – selskapet bekymret for sanksjoner

Leveranse satt på vent

Norsk Hydro er blant selskapene som har fått dette svaret.

I starten av april fikk de svar fra UD etter å ha stilt spørsmål om levering av fryseplater i aluminium som brukes til frysing av fisk.

«Spørsmålet er om Hydro kan levere dette produktet til [vår kunde] vel vitende om at det til slutt går til russiske eiere», heter det i e-posten.

Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim besluttet tidlig i mars ikke å inngå nye kontrakter med russiske selskaper.

– Hovedspørsmålet er om dette krever eksportlisens eller ikke. Vi har vår hypotese om at det ikke trengs, men vi ønsker å få UDs syn på dette, sier informasjonsdirektør Halvor Molland til E24.

Konsekvensen av den lange ventetiden er at Hydro holder igjen leveransen.

– Slik saken står nå er det naturlig at vi avventer. Men to til tre måneder er ganske lang tid å vente på et råd. Vi har forståelse for at UD får mange henvendelser. Samtidig har de opprettet en «hotline» for Russland-henvendelser. Dersom det er to til tre måneder svartid, fremstår det ikke som en hotline i praksis, sier Molland.

Les også

Norsk selskap tror deres russiske fabrikk blir annektert

– Parkert og satt på hold

Stavanger-baserte KVX, som er en del av Komatsu-konsernet, verdens nest største produsent av gruve- og anleggsmaskiner, har ikke sendt noen varer til Russland etter krigens utbrudd.

80 prosent av deres russiske sluttkunder er sanksjonert, forteller administrerende direktør Carsten Bo Andersen.

Han lurer på om de kan opprettholde handelen med de siste 20 prosentene og om de i så fall må søke eksportlisens. Også KVX fikk beskjed fra UD om at de kan måtte vente to til tre måneder på svar.

– Vi overholder de sanksjoner som gjelder, og når vi er i tvil har vi valgt å spørre om hjelp. Så får vi vite at det kan ta tre måneder før vi får svar. Det er tungt nok å jobbe med dette fra før, vi er veldig nøye på at vi gjør alt riktig, så da forventer vi å kunne få hjelp fra myndighetene. Men det ser ikke ut til at de har kapasitet. Hele greia er en veldig fortvilende situasjon, sier Andersen til E24.

Jo lengre tid som går, jo mindre tro har KVX-sjef Carsten Bo Andersen på at de vil kunne fortsette med noe eksport til Russland.

Han forteller at KVX’ russlandsaktivitet er «parkert og satt på hold» som følge av dette.

– Nå må vi fokusere på andre kunder og andre markeder. Flytte fokus rett og slett. Men vi er en bedrift med 60 prosent av omsetningen fra eksport, så vi er vant til å omstille oss. Vi springer ikke etter kunder i land det er sanksjoner mot.

Les også

Russlands generalkonsulat i Kirkenes bestilte «et større beløp» i dollar

Ønsker høyere kapasitet

Et kontaktpunkt for næringslivet var kort tid etter invasjonen høyt oppe på agendaen til NHO i møter med myndighetene.

Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie sier at hun har forståelse for at UD ikke kan gi kommersielle råd, og at en del spørsmål er komplekse og vanskelige å svare på.

– Men vi har også sett at bedrifter har stilt relativt kurante spørsmål. For dem er det uholdbart med to til tre måneder ventetid. Jeg vet ikke hva proppen er, men kapasiteten må opp og ventetiden ned, sier hun.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, kommer til å vie mesteparten av årskonferansen 12. mai til Ukraina-problematikk.

Hauglie forteller at norsk næringsliv er svært opptatt av å gjøre ting rett, blant annet fordi brudd på sanksjoner kan medføre straffansvar.

– Mange bedrifter står i en svært krevende situasjon, både kommersielt og spesielt ledelsesmessig dersom de har ansatte i Ukraina. Jeg vet at for noen er det ganske fortvilende.

Les også

Bedrifter ber UD om hjelp: – Vi har leverandør som eies av russisk oligark

UD viser til taushetsplikten

E24 har stilt spørsmål til UD om hvor mange bedrifter som har sendt henvendelser om Russland-eksport via portalen for eksportlisens.

UD har avslått å svare med henvisning til taushetsplikten.

E24 har også stilt spørsmål om hvorfor det tar så lang tid å få svar og hva UD gjør for å korte ned ventetiden.

UD har ikke svart på spørsmålene ut over følgende generelle uttalelse via seniorrådgiver Mathias Rongved:

– Norge har innført en historisk kraftig sanksjonspakke som rammer det russiske regimet og deres støttespillere. Det er derfor naturlig at næringslivet og andre aktører tar kontakt, og vi får jevnlig henvendelser om eksportkontroll- og sanksjonsregelverket. Departementet søker å veilede de som tar kontakt eller bidra med informasjon om hvor henvendelsen bør rettes.

Publisert:
Gå til e24.no