NHO roper varsku etter coronakrisen: – Vi må skape flere jobber

NHO vil at Norge skal skape 250.000 nye private jobber innen 2030, men landet ligger milevis unna. – Vi ligger 88.000 jobber etter, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.
Publisert:

Det siste halvannet året har NHO og resten av næringslivet stått i fremste rekke med krav om støtte og hjelp til coronakrise og nå også en strømkrise, men nå vil NHO-sjefen også mane til langsiktighet.

I rapporten «Neste trekk» fra august 2020 satte NHO ned noen ambisjoner for å sikre et bærekraftig samfunn, inkludert et mål om 250.000 nye private jobber innen 2030.

Coronakrisen har bidratt til at Norge henger langt etter denne ambisjonen, viser en statusrapport fra arbeidsgiverorganisasjonen.

– Vi må skape flere jobber. Vi ligger 88.000 jobber etter den trendbanen vi la opp til i vårt veikart, som sikter mot en ambisjon på 250.000 nye private jobber innen 2030, sier Almlid til E24.

– Så må vi legge til at det er en spesiell periode vi har bak oss med coronakrise, men det gjør at vi har det enda travlere. 88.000 er et skremmende tall. Vi må sette fart på dette, sier han.

Tidligere har NHO særlig fremhevet Norges muligheter innen grønne, elektriske verdikjeder, og mulighetene for å skape jobber og aktivitet knyttet til batterier, hydrogen og maritim transport.

– Vi trenger stabil tilgang til markeder. Norge har naturgitte ressurser, vi har kompetanse og vi kan energi. Der kan vi få de store industrielle løftene med stort antall arbeidsplasser, særlig innen eksportbaserte jobber innen grønne, elektriske verdikjeder, sier Almlid.

– Vanskelig å finansiere offentlig sektor

Norge har kommet seg bedre gjennom coronakrisen enn mange andre land, men næringslivet er likevel hardt rammet, påpeker NHO. Det bidrar til at jobbskapingen henger etter.

Organisasjonen peker på at den norske befolkningen er aldrende, at offentlige finanser er under press og at det er behov for nye eksportnæringer når olje- og gassproduksjonen etter hvert avtar.

– Hvorfor er det så viktig å skape private jobber?

– Da NHO lanserte dette veikartet pekte vi på at Norge må skape nye jobber og løse klimautfordringen. Klarer vi ikke dette, så blir det vanskelig å finansiere offentlig sektor, sier NHO-sjefen.

– Vi må dyrke det private entreprenørskapet, og la det private skape jobber og bidra til å løse klimautfordringene, legger han til.

Det ligger for tiden litt dårlig an for NHOs ambisjoner for privat sysselsetting i Fastlands-Norge frem mot 2030.
Les også

NHO-rapport: Tredobling av bedrifter med mer enn halvert omsetning

Henger etter på klima

Statusrapporten fra NHO følger opp de ti ambisjonene fra «Neste trekk», som blant annet er knyttet til skattenivå, tillit i befolkningen, klimamålene og behovet for nye jobber.

Det er særlig tre av disse områdene hvor Norge ligger særlig dårlig an, ifølge NHO (se faktaboks).

– Vår statusrapport konkluderer med at vi særlig henger etter i å skape jobber i privat sektor, nå klimamålene og få tak i kompetanse, sier Almlid.

Ifølge DNVs beregninger ligger Norge an til å kutte utslippene med 24 prosent i 2030, mens målet er minst en halvering.

– Vi er ikke i nærheten av å nå klimamålene, sier Almlid.

– Vi må slutte å tro at klimautfordringene er problemfrie, det koster noe å gå over fra én ting til en annen. For meg er det imponerende hvor villig bedriftene er til å satse nytt på blant annet CO₂-fri energi og CO₂-lagring. Men dette kommer til å koste mye, og den innsatsen må storsamfunnet være villig til å gjøre, sier NHO-sjefen.

Slik ligger det an med Norges klimakutt, ifølge DNV-rapporten Energy Transition Norway, som ble lagt frem i høst.
Les også

Kamp om velgere og grønne jobber i Nord-Norge

Etterlyser løft på utdanning

– Dere mener Norge sliter med kompetanse, seks av ti bedrifter sliter med å få tak i kompetansen de trenger. Hva er det som trengs?

– Det er mange paradokser. Det er mange utenfor arbeidslivet i Norge, det må bli lettere å komme inn i arbeidslivet. Vi må utdanne folk til der det finnes jobb, og vi må sikre at flere kommer til Norge og har lyst til å jobbe her, sier Almlid.

Han mener det er behov for et løft i utdanningssystemet, noe både Arbeiderpartiet og Høyre snakket om i høstens valgkamp.

– Vi må også skru utdanningssystemet slik at vi sikrer at universiteter, fagskoler, videregående skole og etter- og videreutdanningssystemet kan utdanne kandidater til det grønne skiftet, i samarbeid med næringslivet. Det krever et stort løft, sier Almlid.

Les også

Frykter kraftunderskudd og dyr strøm på 2020-tallet

Les også

NHO-sjefen: Støre risikerer å bli klimataper

Publisert: