Norsk milliardær inn i rettsstrid om Nordkapp-parkering

Hotellkjedene til norske og svenske milliardærer går rettens vei for å kreve inn penger ved Nordkapp. Nå har også staten blitt part i saken.

Publisert:

Mandag starter en prinsipielt viktig rettssak om avgift for tilgang til friluftsområder i Norge.

Nordkapp kommune nekter hotellkjeden Scandic å ta betalt for parkering nær Nordkapp. Scandic saksøkte kommunen, tapte rettssaken i tingretten, og har anket saken til Hålogaland lagmannsrett.

Med 300.000 årlig besøkende på Nordkapp kan parkeringsavgiften være verdt flere titalls millioner kroner i året. Rica Eiendom leier ut Nordkapphallen til Scandic, og har gått inn i ankesaken som partshjelp for Scandic.

Styreleder i Rica Eiendom er milliardæren Jan Erik Rivelsrud. Han og søsteren Kristin Rivelsrud Møller eier hver sin tredel av selskapet. De har begge en formue på 1,15 milliarder kroner, ifølge bladet Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste.

Rica Eiendom, her ved eier og milliardær Jan Erik Rivelsrud, har gått inn som partshjelp for Scandic i ankesaken.

– De har eierinteresser i anlegget som leies ut til Scandic. De har interessse av at Scandics interesser vinner frem. Det har betydning for verdiene av anlegget og hvordan man kan drive der, sier Sam E. Harris, som er advokat for Rica Eiendom.

Skal sikre friluftsloven

Samtidig har staten ved Klima- og miljødepartementet blitt partshjelp for Nordkapp kommune.

– Saken reiser spørsmål om tolkningen av friluftsloven som potensielt kan ha stor betydning for allmennhetens adkomst til friluftsområder ulike steder i Norge, skriver Klima- og miljødepartementet i en epost til iTromsø.

Les på E24+

Åtte spørsmål og svar: Er renteøkning den eneste løsningen?

Dette er den første rettssaken der Friluftslovens regler om betaling for tilgang til friluftsområder prøves for lagmannsretten.

– Dette er første gang denne avgiftsbestemmelsen i friluftsloven kommer opp i retten, og derfor er det en interessant sak, sier advokat Henrik Vaaler ved Regjeringsadvokaten, som fører saken for staten.

Prinsippsak

– Å være partshjelp innebærer at staten har trått inn til støtte for kommunen i saken, for å fremme allmennhetens friluftsinteresser, skriver departementets fagavdeling i eposten til iTromsø.

Scandic krevde 200 kroner i parkering for privatbiler og 300 for bobiler som parkerte ved Nordkapp, inntil Nordkapp kommune bestemte at avgiften var ulovlig og i strid med Friluftsloven.

– Dette er en sak som gjelder tolkning av friluftsloven. Den gjelder om det er fritt frem for grunneier å kreve den parkeringsavgift man ønsker av friluftsfolket, sier Vaaler.

– Problemstillingen er aktuell flere andre steder i Norge. For å komme seg til mange turmål er man avhengig av bil, legger han til.

Og Ricas advokat Sam E. Harris er enig med Vaaler i at rettssaken er prinsipiell, siden det er selve lovforståelsen av Friluftsloven som retten skal ta stilling til.

– Det er det prinsipielle som er drivende i saken, om en kommune kan nekte noen å ta betaling for parkering nært et friluftsområde, sier Harris.

Han er formelt advokat for Rica Eiendoms datterselskaper som eier Nordkapphallen.

Langvarig strid

Scandic og Rica har i flere tiår tjent penger på å kreve inn avgifter for å besøke Nordkapp. Avgiften har vært svært omstridt, og i 2019 slo Fylkesmannen i Troms fast at avgiften var ulovlig og i strid med Friluftsloven.

Saken ble en het potet i kommunevalget i 2019. Arbeiderpartiet tapte valget og ordførerkjedet, etter å styrt Nordkapp i 70 år og tillatt Scandic å ta avgifter.

Inn kom SVs ordfører Jan Olsen, som varslet Scandic at selskapet ville få døgnmulkt om de fortsatte å kreve parkeringsavgift uten løyve.

Scandic vil ikke svare på spørsmål fra iTromsø om hvor mye penger selskapet har tjent på avgifter ved Nordkapp.

Med en parkeringsavgift på 200 kroner per bil, og med 300.000 besøkende, passerer inntektene fort 10 millioner kroner per år.

Innmark eller utmark?

Scandic leier Nordkapphallen fra Rica og mener at området mellom hallen og globusen er å regne som innmark, som Scandic fritt kan ta betalt for at folk besøker.

Nordkapp kommune mener området er utmark, og at Scandic da må be kommunen om løyve for å kunne ta litt betalt.

– Kommunen har støttet seg på uttalelser fra departement, sivilombudsmannen og statsforvalteren, og vi mener at Nordkapp kommune har riktig lovforståelse, forteller Nordkapps nye ordfører Trudy Engen.

Rettssaken vil avgjøre om og eventuelt hvor mye Scandic kan kreve inn i avgift.

– Saken har rekkevidde utenfor Nordkapp, siden den handler om definisjon av utmark og om lovforståelse, legger hun til.

Får ikke tjene penger på parkering

Friluftslovens paragraf 14 sier at man bare kan ta betalt for reelle kostnader for parkering. I paragrafen står det at eier eller bruker kan «kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde».

– Koster det mye penger å få tilgang til naturen, er det til hinder for folk å utøve sin allemannsrett. Saken dreier seg om friluftsloven begrenser muligheten for å ta betalt for å komme seg ut i naturen, sier Vaaler hos Regjeringsadvokaten

Det står videre i paragrafen at «avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket».

Det betyr at Scandic ikke kan ta mer i avgift enn at det dekker opparbeiding av parkeringsplassene, mener statens advokat.

– Staten tolker friluftsloven slik at man må ha tillatelse fra kommunen for å få innkreve parkeringsavgift. Det er heller ikke lov å ta for høy parkeringsavgift. Man skal bare ta betalt for det det koster å opparbeide og vedlikeholde parkeringsplassene. Man skal ikke kunne ha fortjeneste, sier Vaaler.

Scandic VS staten

Til tross for at både Statsforvalteren, Sivilombudsmannen og Tingretten har gitt kommunen rett, vil ikke Scandic gi seg. Selskapet har tunge eierinteresser i ryggen.

Nordkapp kommune har 3000 innbyggere og et årlig budsjett på litt over 300 millioner kroner. Til sammenligning er hotellgruppen Scandic Nord-Europas største hotellkjede.

Selskapet har en markedsandel i Norden på 15 prosent og en markedsverdi på åtte milliarder kroner. Kjeden har 10.000 ansatte og 270 hoteller, med 58.000 hotellrom på 130 destinasjoner i seks land.

I Norge hadde Scandic Hotels AS 3,7 milliarder kroner i inntekter og et resultat på 50 millioner kroner før skatt i fjor. Inntektene omfattet 180 millioner kroner i koronastøtte fra staten, den samme staten Scandic nå er i rettssak mot.

Norske milliardærer i Scandic

Det er ikke uvanlig at selskaper gjennom sine årsrapporter varsler aksjonærer om at firmaet er innblandet i rettstvister. Scandic har ikke omtalt rettsaken i sine årsrapporter i Norge eller Sverige.

iTromsø har spurt Scandic om rettssaken mot Nordkapp kommune har vært behandlet i styremøter i Scandic Hotels i Norge eller Scandic Hotels Group AB i Sverige. Scandic har ikke besvart spørsmålet.

Flere kjente norske milliardærer og næringsdrivende er blant de 15 største aksjonærene i det svenske eierselskapet Scandic Hotels Group AB, med hovedkontor i Stockholm.

Den norske milliardæren Per G. Braathen (62) ble valgt inn i styret i 2007 og har siden 2018 vært styreleder i det svenske hotellkonsernet. Han er også medlem av selskapets investeringskomite og nominasjonskomite. Han deltok på 20 styremøter i 2021 og mottok èn million kroner i godtgjøring for styrevervet.

Per G. Braathen (62) er styreleder i Scandic Hotels Group.

Braathen driver investeringsselskapet Braganza, og har såpass tette forbindelser med Scandic, at Braathens svenske selskap Braganza AB oppgis som «nærstående part» i Scandic ABs årsrapporter.

Trygve Hegnar er konsernets fjerde største aksjonær og største utenlandske aksjonær. Han eier 2,7 prosent av aksjene gjennom sitt selskap Periscopus AS, og sitter i nominasjonskomiteen i konsernet. Hegnar har litt over fem millioner aksjer i selskapet, verdt rundt 215 millioner kroner.

Hegnar er god for 3,3 milliarder kroner, mens Per G. Braathen har en formue på rundt to milliarder kroner, ifølge Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste.

Søkkrik svensk familie

Scandic har ikke svart på spørsmålene iTromsø har sendt hotellkjeden. I stedet har Scandic sendt en epost med en kort uttalelse om saken.

– Vi ser frem til å få anken behandlet i Hålogaland lagmannsrett, og få belyst saken på en grundig måte. Scandics påstander er tydelig oppsummert i sluttinnlegget som er offentliggjort, og vi ønsker ikke å kommentere noe ut over dette, uttaler finansdirektør Snorre Moe i Scandic Norge, i eposten.

Den største aksjonæren i Scandic Hotels Group AB er det svenske familieselskapet Stena Sessan, som eier 20 prosent av aksjene. Stena Sessan eies av av Olsson-familien, og eier blant annet rederiet Stena Line, industri og store eiendomselskaper.

Konsernsjef Dan Sten Olsson (75) eier 51 prosent av familieselskapet Stena Sphere og er ifølge den svenske avisen Veckans Affärer Sveriges 10 rikeste person, med en formue på over 30 milliarder kroner.

Olsson-familien, med Dan Sten Olsson i spissen, er største aksjonær i Scandic Hotels Group.

Også Dan Sten Olssons lillebror Stefan og storesøster Madeleine kommer høyt på rikinglisten, henholdsvis på plass nummer 26 og nummer 35.

Betaler avgift til Sverige

I sommer rapporterte Scandic rekordhøye tall. Det nordiske hotellkonsernet har aldri før hatt så gode tall for andre kvartal som i år.

Kjeden går bedre enn før pandemien, og hadde en omsetning på 1,7 milliarder kroner i andre kvartal i Norge, opp en milliard fra samme periode i fjor. Hotellkjeden fikk i perioden 100 millioner kroner i inntekter fra den norske stat for å huse ukrainske flyktninger.

Scandic i Norge betaler ikke utbytte eller konsernbidrag til morselskapet i Sverige. Men hotellene i Norge må betale en lisens (licence fee) til det svenske morselskapet, som i fjor kom på 118 millioner kroner.

Konsernet har som mål at minst 50 prosent av netto overskudd skal betales ut som utbytte til aksjonærene. Hotellkonsernet ble imidlertidig hardt rammet av korona, og har ikke betalt ut utbytte til aksjonærene de tre siste årene.

Publisert:
Gå til e24.no