Kraftig inntektsfall for Kygo

Omsetningen i Kyrre Gørvell-Dahls norske selskap sank fra 62,2 millioner kroner i 2020 til 18,5 millioner i 2021.

MYE PENGER I OMLØP: Kygo, her under konsert på Ullevål Stadion 2. juli.
Publisert: Publisert:

Det viser årsregnskapet for Kygo AS, som nå foreligger i Brønnøysundregisteret.

I årsberetningen refereres det til at rettighetsinntekter fra musikk og sponsoravtaler gikk ned fra 62,2 millioner kroner til 18,5 millioner kroner.

«Innregning av rettighetsinntekter styres i flere tilfeller av oppnåelse av milepæler i kontrakter som har blitt utsatt under pandemien», heter det der.

Resultat før skatt i Kygo AS var like fullt forbedret, til 18,9 millioner, en økning på 2,5 millioner fra 2020.

Det ble tatt ut ordinært utbytte på ni millioner fra Kygo AS i fjor, mot utbytte på 28,6 millioner året før.

I tillegg til utbyttet fikk Kygo utbetalt en lønn på litt over to millioner kroner i fjor.

Som Bergens Tidende først omtalte, ble 2021 et bedre år for Kygo-konsernet som helhet enn hva Kygo AS-tallene i seg selv bærer bud om.

Konsernet – bestående av morselskapet Kygo AS, det heleide datterselskapet Sonnicx Music Ltd i Storbritannia, lydsatsningen Kygo Life AS og svenske Kygo Life AB – hadde ifølge årsberetningen en samlet omsetning på 62,4 millioner i 2021, ned fra 79,5 millioner i 2020.

Konsernets resultat før skatt gikk opp fra 10,6 millioner i 2020 til 24,7 millioner i 2021.

Konsertvirksomhet på vei opp

«Økning i resultat skyldes i hovedsak Covid 19-pandemien som medførte at konserter og turneer ikke lot seg gjennomføre i 2020», står det i årsberetningen, hvor det påpekes at Kygo holdt et tosifret antall konserter i 2021.

«Konsernets turnéaktivitet tok seg gradvis opp i 2021, men var fortsatt ikke på nivå med årene før pandemien», heter det videre.

Fremtiden betegnes som lys, med stor etterspørsel etter Kygos musikk og utsikter til flere konserter i 2022 enn i fjor.

Til BT uttaler Kygos stefar, co-manager og Kygo AS-styremedlem Jan Bjordal at Kygo omsatte for ca. 88 millioner kroner i USA i fjor, tall som ikke dukker opp i norske regnskap.

– Kygo omsatte for cirka 121 millioner kroner på turnévirksomheten totalt i fjor, inkludert USA. Det er vi veldig fornøyd med i et pandemiår.

Les også

Kygo punger ut for ny kryptokunst

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om