På to år har Konkurransetilsynet gitt 2,5 milliarder kroner i bøter

I to av de tre siste store etterforskningene for brudd på konkurranseloven har Konkurransetilsynet gitt så store bøter de kan.

Meldingen om en halv milliard i bot fra Konkurransetilsynet til de fire store forlagene er mottatt med sjokk.
 • Roar Valderhaug - Aftenposten
Publisert: Publisert:

Da Konkurransetilsynet nylig varslet bøter på over en halv milliard kroner til de fire store forlagene i Norge, har tilsynet sprengt alle tidligere bøterekorder.

På bare to år har tilsynet sendt ut varsler og endelige vedtak om bøter på til sammen 2,5 milliarder kroner.

– Brudd på konkurranseloven er alvorlig. Målet er at tilsynets mulighet til å ilegge betydelige gebyrer skal ha en preventiv effekt overfor aktører innenfor norsk næringsliv som ikke opptrer i samsvar med regelverket, sier avdelingsdirektør Gjermund Nes i Konkurransetilsynet.

– Dette er det ikke bare Konkurransetilsynet som gjør. Også innenfor EU/EØS ser vi høye gebyrer for brudd på konkurranselovgivningen. Hensynet til den preventive effekten veier tungt, sier Nese videre.

Boten Konkurransetilsynet ga Telenor i juni 2018, var rekordstor og lagt frem på en egen pressekonferanse. Der deltok konkurransedirektør Lars Sørgard (i midten), avdelingsdirektør Gjermund Nese (t.h.) og prosjektleder Magnus Friis Reitan.
Les på E24+

Forlagene får den største boten som kan gis

Forlag, alarmselskaper og Telenor

Konkurransetilsynets største saker de siste to årene er:

September 2020: Varsel om bøter på til sammen 502 millioner kroner for ulovlig samarbeid til Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke, Aschehoug og lille Bokbasen.

Juni 2019: Varsel om bøter på til sammen 1,2 milliarder kroner til alarmselskapene Verisure og Sector Alarm for ulovlig samarbeid.

Juni 2018: Vedtak om bot på 788 millioner kroner til Telenor for misbruk av dominerende stilling.

Sigve Brekke og Telenor slåss fortsatt i rettsapparatet mot boten på 788 millioner kroner som Konkurransetilsynet ila dem i 2017 for misbruk av markedsposisjon i Norge.

Ga maksimale bøter

I to av disse sakene, forlagene og alarmselskapene, har tilsynet stanget i taket for hvor store bøter de kan gi.

Tilsynet følger en formel for hvor store bøtene blir. Det avhenger av:

 • Hvor høy selskapets omsetning er i delmarkedet der loven er brutt
 • Grad av alvorlighet
 • Antall år lovbruddet har pågått

Hvis størrelsen på boten er høyere enn 10 prosent av selskapets omsetning, må boten jekkes ned. Den maksimale boten som et selskap kan få for brudd på konkurranseloven, er 10 prosent av konsernets omsetning (se tabellen).

– Det er i den type kartellvirksomhet som tilsynet mener dette er, at bøtene blir størst, sier professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole.

Han er ekspert på konkurranseøkonomiske spørsmål.

Forlagene blir av tilsynet beskyldt for å ha brukt det felleseide selskapet Bokbasen til å informere hverandre om når deres bøker utgis, og til hvilke priser. Alarmselskapene skal, ifølge tilsynet, ha unngått å selge til husstander som alt var kunder av konkurrenten.

Årelange prosesser

– Den norske konkurranseloven er en blåkopi av EUs konkurranselov. Og da blir utmålingen av gebyrer også basert på EUs regelverk. Vi ser nå en utvikling der det i EU blir gitt noen gigantiske bøter til de største internasjonale selskapene, sier Foros.

Ingen av disse sakene er avgjort. Og noen av sakene blir nok ikke avgjort på mange år ennå. De fire store forlagene har nettopp mottatt sine respektive varsler.

Når sjokket over å bli varslet om bøter tilsvarende 10 prosent av deres omsetning har lagt seg, har de frem til 24. november i år med å komme med sine innspill.

Etter det tar tilsynet en endelig avgjørelse. Hvis boten blir stående, kan forlagene klage til det som kalles Konkurranseklagenemnda. Og om de taper der, kan de ta saken til domstolene.

Mens Sector Alarm har godtatt sin gigantbot, har Verisure klaget på Konkurransetilsynets varsel om vedtak.

Ender typisk i domstolene

I saken om alarmselskapene har Sector Alarm godtatt og betalt sin del av boten. Det tilsvarte 425 millioner kroner. Verisure, som er eid av svenske Securitas Direct, har klaget på varselet om bot på 784 millioner kroner. Tilsynet har ennå ikke fattet et endelig vedtak i denne saken.

Telenors bot er anket til lagmannsretten. Det skjer etter at Telenor i 2018 klaget på tilsynets vedtak, men tapte 2–1 i Konkurranseklagenemnda. Nemnda fungerer som en første rettsinstans istedenfor tingretten.

Det er kort vei å gå fra Sehesteds plass, hvor Gyldendal og Aschehoug holder til, til både Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Det kan bli flere turer dit nå for forlagstoppene.

Etter bot kommer trolig søksmål

Det kan få store konsekvenser for et foretak som ender opp med en bot. Dette enten de umiddelbart godtar tilsynets bøter eller taper etter år i rettsapparatet.

I tillegg til selve boten risikerer foretaket søksmål i etterkant fra aktører som mener de er skadelidende.

– Hvis Telenor-boten blir stående etter lagmannsretten, så er jeg rimelig sikker på at Telenors konkurrenter som ble skadelidende, vil komme med søksmål, sier professor Foros ved NHH og legger til:

– Og jeg vil tro at Reitan kommer med søksmål mot forlagene i saken om boikotten av Reitans bokselskap Interpress.

Ønsker Høyesterett å mene noe om Konkurransetilsynets bøtenivåer? Da får dommerne der trolig snart muligheten.

Høyesterett kan gi føringer

Det siste eksempelet Foros nevner, handler om en sak som nylig var oppe i lagmannsretten. De fire store forlagene fikk tilbake i 2017 bøter på til sammen 31 millioner kroner. Da for å ha stengt ute Reitan Gruppens bokdistributør Interpress fra markedet.

Over tre år senere slåss to av forlagene, Gyldendal og Cappelen Damm, fortsatt. Etter at to forlagene tapte i lagmannsretten også, så er siste stopp Høyesterett. Dette da de velger å anke og slipper inn med sin sak der.

Professor Foros mener det i så fall vil være interessant å se om Høyesterett vil mene noe om bøtenivået som Konkurransetilsynet har lagt seg på, og som er adoptert fra EU.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Konkurransetilsynet
 2. Konkurranselovgivning
 3. Gyldendal
 4. Cappelen Damm
 5. Aschehoug

Flere artikler

 1. Verisure tapte klagesak: Gebyr på 766 millioner kroner opprettholdes

 2. Verisure betaler gebyr på 766 millioner for ulovlig samarbeid

 3. Cappelen Damm og Gyldendal tapte i kartellsak i Høyesterett

 4. Varsler massesøksmål mot Sector Alarm og Verisure etter konkurransegebyr

 5. Varsler bøter på en halv milliard kroner mot aktører i bokmarkedet