Mann dømt for trusler mot Stormberg-sjefen

– Jeg oppfordrer alle som utsettes for trusler og hatefulle ytringer om å anmelde forholdet til politiet, sier Stormberg-sjef Steinar J. Olsen.

Stormberg-eier Steinar J. Olsen mener netthets er et økende samfunnsproblem. Han oppfordrer de som blir utsatt for dette å ta kontakt med politiet.
Publisert:

Februar i 2020 mottok Stormberg-eier Steinar J. Olsen truende kommentarer på sin offentlige Facebook-profil. Han anmeldte forholdene mot den 43 år gamle mannen fra Vestlandet.

I retten erkjente 43-åringen at han hadde publisert Facebook-kommentarene, men han mente ikke at han er skyldig i trusler mot Olsen.

Sunnmøre tingrett var ikke enig. Torsdag forrige uke ble han dømt for skremmende eller plagsom opptreden etter straffelovens paragraf 266. Han må betale en bot på 6.000 kroner, eller en subsidiær fengselsstraff på 14 dager.

Politiadvokat Magne Baltzer Grimstvedt Kvalvik, som var aktor i saken, sier han er fornøyd med dommen.

– Domstolen har fulgt påtalemyndighetens argumentasjon, noe som viser at vi vurderer sakens faktum og jusen likt.

Reagerte på klima-innlegg

Olsen hadde på sin offentlige hjemmeside publisert et innlegg i februar 2020, om grønne avgifter og klimapolitikk. Det var dette mannen som nå er dømt reagerte på. I følge dommen skrev han blant annet:

«Du skulle vært brent på bålet du. Jævla idiot»

«Du er en del av problemet og burde skytes, er denne også god nok? Jeg har flere. Større løk enn du finne vi bare i regjering og MDG».

Tingretten la i skyldspørsmålet vekt på at den domfelte var klar over at Stormberg-eier ville lese trusselen.

I retten poengterte Olsen at han ikke kjenner den tiltalte 43-åringen fra før, og derfor ikke er i stand til å avgjøre hva han potensielt kan finne på.

Den dømte mannen mener Facebook-meldingene som er omtalt i dommen gir et feil bilde av samtalen.

– Jeg mener politiet ikke har tatt en helhetlig vurdering av saken, sier den 43 år gamle mannen til E24.

Mannen sier til E24 at han ikke har bestemt om han vil anke dommen. Han opplyser at han vil skaffe advokathjelp for å ta stilling til dette.

– Kommentaren var ment sarkastisk, og var i en dialog jeg hadde med Olsen på hans offentlige side. Dette kommer ikke godt nok frem i retten. I dommen ser det ut som om jeg snakker i en monolog, sier han.

Les også

Aker satser en halv milliard på bitcoin med nytt selskap

– Kan ikke lire av seg all slags oppgulp

Påtalemyndighetene argumenterte for at hets av typen Olsen har blitt utsatt for, er med på å begrense det offentlige ordskiftet, og at det i ytterste konsekvens kan være et demokratisk problem. Retten sa seg enig og la dette til grunn for straffeutmålingen.

– Ytringsfriheten har sine begrensninger, i form av at det er straffbart å fremsette trusler, hatefulle ytringer eller, utsagn som er å anse som hensynsløs atferd, sier politiadvokat Kvalvik.

Han er glad for at retten er enig i hans argument.

– Dette er det viktig at folk forstår – man kan ikke lire av seg all slags oppgulp og så gjemme seg bak ytringsfriheten.

Steinar J. Olsen er selv fornøyd med dommen. Han har tidligere vunnet rettssak om netthets i Kristiansand tingrett mot Tommy Sharif. Den tidligere dekk-kongen Sharif ble dømt i fjor sommer til å betale 130 000 kr i oppreisning til Steinar Olsen.

– Jeg oppfordrer alle som utsettes for trusler og hatefulle ytringer om å anmelde forholdet til politiet. I Norge er det heldigvis ikke lov å skremme eller true noen fra å si hva de mener, sier Olsen til E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om