Assisterende kommuneoverlege sitter i Dr. Dropin-styret

Ida Susanna Fattah har sittet i Dr. Dropin-styret siden 2017. I januar ble hun assisterende kommuneoverlege i Oslo. – Jeg har ikke vært delaktig i noen beslutninger tilknyttet Dr. Dropin i kommunen, sier Fattah selv.

SMITTESPORING OG TESTING: Dr. Dropin har vunnet anbudskonkurranser og inngått flere avtaler om smittesporing og coronatesting for Oslo kommune det siste året.
Publisert: Publisert:

Da gründerfabrikken Askeladden startet den private helsetjenesten Dr. Dropin i juni 2017, satt fire leger i styret fra start. Blant dem kjendislege Jørgen Skavlan, gründer Daniel Sørli og Ida Susanna Fattah.

Fattah har tidligere startet Medevent og Medlytic – selskaper som tilbyr møteplasser, tjenester og verktøy for helsepersonell. Hun er og universitetslektor i samfunnsmedisin og i programkomiteen for Norges e-helsekonferanse (EHiN).

Og i mai 2020, to måneder etter at coronapandemien stengte ned det norske samfunnet, tiltrådte Fattah rollen som assisterende bydelsoverlege i Alna i Oslo.

Ifølge Fattahs profil på LinkedIn tiltrådte hun stillingen «for å bistå med arbeid rundt smittevern og generelle samfunnsmedisinske oppgaver».

Fattah ble innstilt som konstituert bydelsoverlege i Alna november 2020, og kort tid etter som assisterende kommuneoverlege i Oslo kommune i januar 2021.

Millionkontrakter med Oslo kommune

Samtidig har den private helsetjenesten Dr. Dropin vunnet anbudskonkurranser og inngått flere avtaler om smittesporing og coronatesting for Oslo kommune det siste året.

Kontraktene løper fra august 2020 og Oslo kommune har per nå utbetalt 29,9 millioner kroner til Dr. Dropin.

Ifølge en kontrakt E24 har fått innsyn i, er en videre avtale sikret til 11. september 2021. Til sammenligning hadde selskapet 36,8 millioner kroner i inntekter i hele 2019.

Fattah har aksjeandeler på 0,224 prosent i det private selskapet.

Les også

Oslo kommune betalte Dr. Dropin 17 mill. for coronatesting

– Ikke delaktig

På spørsmål om Fattah har vært involvert i beslutninger som på noen måte omhandler Dr. Dropin, svarer Helseetaten i Oslo kommune at hun ikke har vært delaktig.

– Hun var derfor heller ikke delaktig i anbudet rettet mot private i forbindelse med Oslo kommunes arbeid rundt koronatesting, skriver fungerende kommunikasjonssjef Caroline Bremer i Helseetaten i en e-post til E24.

Bremer understreker at Fattah presenterte alle biverv i forbindelse med tilsetting som assisterende bydelsoverlege i Alna og som assisterende kommuneoverlege i Oslo.

Ida Susanna Fattah skriver i en e-post at vervet i Dr. Dropin ikke har påvirket hennes rolle i Oslo kommune.

Hva er din vurdering av at du eierandeler i et selskap som Oslo kommune har inngått store kontrakter med?

– Jeg har ikke vært delaktig i noen beslutninger tilknyttet Dr. Dropin i kommunen, og mitt styreverv der har ikke har påvirket min rolle i Oslo kommune på noen måte, sier Fattah.

Hun opplyser om at hun hadde vervet i Dr. Dropin før tilsettingsprosessen med Oslo kommune startet og at ledelsen ble gjort kjent med vervet i ansettelsesprosessen som midlertidig ansatt.

– For meg har det vært viktig å bidra med meningsmangfold og kjønnsbalanse som styremedlem i Dr. Dropin. Dersom Oslo kommune vurderer at jeg skal fratre styrevervet og forlate posisjonen som aksjonær, vil jeg gjøre det. Jeg har og kommer til å fortsette å forholde meg til kommunens vurdering av saken, sier hun til E24.

Les også

Venter test-rush på Gardermoen: Dr. Dropin kan få 20 mill. i måneden av kommunen

Peker på eierinteresser

Advokat Jan Tormod Dege, en av landets fremste eksperter på arbeidsrett, mener det er problematisk at Fattah jobber i Helseetaten samtidig som hun er styremedlem og har eierandeler i et privat selskap som har inngått store avtaler med Oslo kommune.

– Som assisterende kommuneoverlege i Oslo er hun midt i sentrale spørsmål tilknyttet smittevern, hvorav Dr. Dropin kan være en del av løsningen for teststasjoner. Hun har eierinteresser, om enn minimale, i Dr. Dropin hvor hun også er styremedlem, sier Dege.

Han mener at Fattah burde velge mellom kommune eller vervet.

– Etter min oppfatning har Dr. Fattah et valg mellom ikke å ha oppgaver innen samfunnsmedisin i Oslo, slik som hun nå har eller fratre som styremedlem, sier Dege.

Kan ligge i gråsonen

Advokat og partner i Brækhus, Eirin Simonsen, mener også at Fattahs verv kan være problematisk.

– Det er all grunn til å være oppmerksom på at dette kan være innenfor den gråsonen som personalhåndboken har ment å fange opp, sier Simonsen.

I personalhåndboken til Oslo kommune står det at arbeidstager ikke kan «drive eller medvirke til illojal konkurranse med den virksomhet hvor vedkommende er ansatt».

Videre står det skrevet at «bestemmelsens formål er å hindre ansattes mulighet til å kunne utnytte sin stilling i Oslo kommune til å fremme egne interesser».

– Uten å kjenne detaljene i bydelsoverlegens involvering i Dr. Dropins anbudskonkurranser og kontrakter med kommunen, er det all grunn til å stille spørsmål om hvordan disse prosessene har vært gjennomført, sier Simonsen.

Les også

Dr. Dropin kuttet tillegg for unge koronatestere. Nye kontrakter ble begrunnet med at kommunal avtale var «tapsprosjekt».

Kommunen: Har ikke vært involvert

Helseetaten i Oslo kommune og Fattah har blitt fremlagt kritikken fra advokatene. I en e-post til E24 skriver fungerende kommunikasjonssjef Caroline Bremer i Helseetaten:

– Vi fastslår det vi har sagt tidligere; Ida Fattah har ikke hatt noe med anskaffelse av private aktører som tilbyr koronatest å gjøre, og opplyste om sitt verv da hun begynte hos oss, sier hun.

– Hun har vært involvert i arbeid i intensivert TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene), da spesielt mot sårbare grupper og personer som det er vanskelig å nå i dette pandemiarbeidet med informasjon om koronahåndtering i kommunen, sier Bremer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om