Stordalen og Sunde må betale tilbake millioner i koronastøtte

Selskapene til hotellkonge Petter Stordalen og fergereder Olav Nils Sunde må hver betale tilbake ca. 15 millioner kroner i koronastøtte. Årsaken er at de hadde beregnet for høye faste kostnader i sine søknader om støtte.

Petter Stordalen (t.v.) og Olav Nils Sunde skiller seg ut som de to som i år må betale tilbake mest av koronastøtten de fikk i fjor.
Publisert:

Den første støtteordningen for næringslivet som omfattet månedene mars-august i fjor, var i stor grad tillitsbasert.

Bedriftene skulle selv oppgi både hvor mye omsetningen deres falt og selv beregne hvor mye av deres kostnader som forble like store tross fallet i aktivitet.

I ettertid viser det seg at flere bedrifter har feilberegnet sine faste kostnader. Andre bedrifter har feiltolket reglene som ble laget, mens enkelte rett og slett smurte for tykt på i sine søknader.

Resultatet er at tusenvis av utbetalinger av støtte har blitt endret i etterkant, etter at enten revisorer eller Skatteetaten har gått gjennom veldig mange søknader.

Stordalen-hotellet Clarion Hotel & Congress Oslo Airport måtte alene betale tilbake over 2 millioner kroner. Dette tilsvarer over halvparten av støtten det først mottok for juli måned i fjor.

Stordalen og Sunde skiller seg ut

To av de aller største mottagerne av koronastøtte er Petter Stordalens hotellkonsern Strawberry Group og Olav Nils Sundes fergerederi Color Line.

Disse er også de som i særklasse er blitt nødt til å betale tilbake mest støtte nå i 2021, viser en gjennomgang Aftenposten/E24 gjennomgang av endringer i vedtatte tildelinger.

Strawberry Group fikk i fjor først utbetalt 218,5 millioner kroner for månedene mars-august 2020.

Men Skatteetaten foretok et endringsvedtak i midten av april i år. Derfor må Stordalens hotellkonsern betale tilbake 14,4 millioner kroner av den først mottatte støtten.

Petter Stordalens hotellkonsern måtte i april i år betale tilbake 6,6 prosent av koronastøtten han opprinnelig fikk i fjor.

Oppga for store kostnader

Årsaken er en markant nedjustering av hva som er godtatt som Strawberrys faste, uunngåelige kostnader.

I Skatteetatens nye vedtak er disse kostnadene tatt ned med hele 47 millioner kroner.

Det tilsvarer en nedjustering på 8 prosent av de først oppgitte faste, uunngåelige kostnadene. De ble beregnet til 568 millioner kroner i Strawberrys første søknader om støtte.

– Kompensasjonsordningen ble utformet raskt av det offentlige og tatt i bruk raskt av søkerne. Ordningen har som kjent aldri vært benyttet før og er nybrottsarbeid.

Det skriver Strawberrys finansdirektør Mads Breder Koch i en e-post til Aftenposten/E24.

– Det har da medført at det har kommet enkelte avklaringer og presiseringer underveis fra dem som forvalter ordningen. Det har medført at enkelte poster man tok inn i grunnlaget for faste, uunngåelige kostnader er blitt justert, legger han til.

På spørsmål om det var Strawberry selv, deres eksterne revisor BDO eller Skatteetaten som tok initiativ til endringene, svarer Koch:

– For Strawberry-konsernet sin del så har dette skjedd i dialog med Skatteetaten.

Har betalt tilbake nær 15 millioner

For fergemilliardær Olav Nils Sunde er beløpet som må betales tilbake enda litt større. Tre Color Line-selskaper sendte nå i mai tilbake 15,0 millioner kroner til statskassen.

Også her er årsaken at kostnadene som Color Line først oppga som faste og uunngåelige, er solid nedjustert.

– Søknadene om kompensasjonstilskudd ble sendt inn i god tro og i samsvar med vår tolkning av lov og forskrift. Det var uavklarte avgrensninger. Vi hadde derfor en god dialog med advokat og revisor underveis.

Det fremholder Color Lines kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen.

Skipet heter Color Magic, men det har ikke vært mye magisk over økonomien til Color Line de siste årene.
Les på E24+

Selskapet PGS fikk 122 millioner ekstra i koronastøtte. Regjeringen innrømmer at ordningen ga «vilkårlige utslag».

Fikk kutt i oppgitte lånekostnader

– I løpet av søknadsperioden og helt til desember 2020 er det kommet avklaringer og presiseringer fra Skatteetaten, fortsetter Mathisen.

Ifølge Mathisen er det særlig én avklaring som de fikk i desember i fjor, som slo hardt ut for dem. Det handlet om hvordan rentekostnader skal beregnes.

I tillegg er støttebeløpet tatt ned etter at kostnader de hadde oppgitt til leie og oppgradering av programvare også måtte tas ut.

Støttebeløpet som Color Line sitter igjen med for mars-august i fjor er nå på 132,3 millioner kroner.

Olav Nils Sundes Color Line har mye lån. Og når Skatteetaten ikke godtok selskapets opprinnelige tidsfordeling av disse rentekostnadene, slo det hardt ut i endelig støttebeløp. Her fra en skipsdåp helt tilbake i 2007.

Totalt over 140 mill. kr tilbakebetalt

Fra 20. januar og frem til til 20. mai i år har Skatteetaten fått eller krevd tilbake netto 141 millioner kroner, viser Aftenposten/E24 gjennomgang.

Det tilsvarer 2 prosent av de nær 7 milliarder kronene som opprinnelig ble tildelt under den første støtteordningen.

Til sammenligning har Color Line betalt tilbake 10,2 prosent av sitt opprinnelig tildelt beløp, mens tilsvarende tall for Strawberry er 6,6 prosent.

Også Stordalens erkekonkurrent Scandic har vært nødt til å betale tilbake litt støtte. Men her er beløpene mye mindre.

Scandic har etter Aftenposten/E24s beregninger fått redusert støtten med 2,1 millioner kroner.

Det tilsvarer bare 1 prosent av støtten for månedene mars-august i fjor på opprinnelig 192 millioner kroner.

Scandic traff bedre enn konkurrenten Stordalen Nordic Choice på hvor mye koronastøtte hotellkjedene skulle få i fjor.

Nye støttemillioner i fjor høst

Både Scandic, Color Line og Stordalens hoteller har søkt, og fått, millionstøtte også under den nye støtteordningen.

Den nye ordningen blir administrert av Brønnøysundregistrene. Støtteperioden går fra september i fjor og foreløpig ut juni i år.

Under denne ordningen skal en ekstern revisor eller et regnskapsbyrå godkjenne søknadene før de sendes inn.

Scandic Hotels er hittil tildelt 228 millioner kroner i støtte for perioden september 2020 til og med februar 2021.

Color Line-selskapene til Olav Nils Sunde og hans barn har fått utbetalt 136 millioner kroner for den samme seks måneders perioden som Scandic.

Strawberry har hittil under denne nye ordningen mottatt støtte for de to månedene september og oktober i fjor. Rett før 17. mai fikk Stordalens hotellkonsern 59,5 millioner kroner inn på brukskontoen i DNB.

Les også

Nå sjekkes koronastøtten. Over 300 bedrifter har fått beskjed om å betale tilbake.

Publisert: