Forsvaret vurderer å kjøpe utstyr fra omdiskutert kinesisk selskap

Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) ser på å kjøpe utstyr fra kinesiske Nuctech, et selskap som er på amerikansk restriksjonsliste. Nuctech selv mener de bare er en brikke i et storpolitisk spill.

OMDISKUTERT: Kinesiske Nuctech er storprodusent av skannere, også kalt gjennomlysingsmaskiner, til sikkerhetsbruk på flyplasser, av tollvesen, fengsler, og muligens også det norske forsvaret.
Publisert:

Anbudet fra Forsvaret gjelder gjennomlysingsskannere som brukes for å oppdage farlig innhold i post og pakker.

Flere selskaper konkurrerer om kontrakten, blant annet det danske selskapet Norad, som leverer de kinesiske Nuctech-maskinene, og som sier de ble innstilt som vinner av anbudet. Forsvaret er tydelige på at det ikke er underskrevet noen kontrakt for anbudet ennå, men bekrefter at Nuctech-maskiner vurderes.

Når et selskap innstilles i en anbudsprosess åpnes det blant annet opp for at konkurrenter kan klage på innstillingen før en endelig avtale undertegnes.

I likhet med Huawei og en rekke andre kinesiske selskaper, er også Nuctech på USAs handelsdepartements mye omtalte liste over utenlandske virksomheter kalt «entity list». Listen begrenser amerikanske selskapers mulighet til å selge teknologi til disse bedriftene uten en lisens, ifølge The Washington Post.

The Wall Street Journal skriver at flere nære allierte av USA, deriblant Norge, Canada og Litauen har droppet innkjøp av skannere fra Nuctech - som også har den kinesiske staten på eiersiden.

Nuctech mener selv at selskapet er et offer i det storpolitiske spillet mellom USA og Kina, etter at Trump-administrasjonen satte fokus på en rekke kinesiske selskaper som man mente kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko.

LOGISTIKK: Det er Forsvarets Logistikkorganisasjon som har gjennomført en mindre anbudsprosess for gjennomlysingsskannere. Bildet har ikke noe med den aktuelle saken å gjøre.

– Har blitt stilt spørsmål

Kommunikasjonsansvarlig i Forsvarets Logistikkorganisasjon, Hans Meisingset, sier til E24 at avtalen i anbudet ikke er underskrevet.

– Hvis forsvaret hadde innstilt på å bestille Nuctech-skannere, betyr det at man ikke ser noe problematisk med utstyr fra dette selskapet?

– Anskaffelsen er som nevnt ikke fullført. I utgangspunktet er dette en ugradert anskaffelse. Vi ser nå behov for å gjøre ytterligere undersøkelser før en avtale eventuelt signeres, sier kommunikasjonsansvarlig i FLO, Hans Meisingset.

Han sier at det samtidig som E24 stilte spørsmål om anskaffelsen, også ble stilt spørsmål ved anskaffelsen internt til ledelsen i FLO.

– Informasjonen FLOs ledelse mottok omhandlet sikkerhetsaspekter vedrørende anskaffelsen og var av en slik art at det ble nødvendig å foreta ytterligere undersøkelser, sier Meisingset.

Han sier videre at de er klar over omtalen av Nuctech i internasjonale medier.

– Det gjøres alltid en sikkerhetsvurdering av anskaffelser i Forsvaret, både i forkant av kontraktsinngåelse og løpende i kontraktsperioden. Dette gjelder også for denne anskaffelsen, og innkjøp av utstyr fra land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, er dermed en del av vurderingen som gjøres også i dette tilfellet, sier Meisingset.

Ifølge FLO er man ikke kjent med at det har blitt kjøpt inn materiell fra Nuctech tidligere, men dette undersøkes fremdeles.

Verdien av anbudet er på rundt syv millioner kroner.

Les også

USA svartelister dronegigant

«Offer for storpolitikk»

Nuctechs visedirektør i Nederland, Robert Bos, svarer E24 på vegne av selskapet, og sier de har solgt utstyr til norske myndigheter siden 2004 uten at det har vært problemer knyttet til dette.

Bos mener at spekulasjonene mot kinesiske selskaper i Europa, hvor Nuctech ble dratt inn som aktør i debatten i fjor, både er feilaktige, ubegrunnet og politisert.

– Vi har opplevd økende granskning av vår virksomhet i Europa, inkludert i Norge med noen nye prosjekter, sier Bos.

Det danske selskapet Norad, som har konkurrert om anbudet, opplyser at de ikke har hørt noe fra Forsvaret siden de fikk beskjed om at de er innstilt med beste tilbud.

– Vi har ikke opplevd noe usedvanlig med denne anbudsrunden, sier Norad-sjef Lars Gleerup til E24.

Han sier også at det er solgt Nuctech-utstyr til norske myndigheter i en årrekke, deriblant til Tolletaten. Offentlige anbudsregistre viser at Tolldirektoratet har tildelt selskapet flere kontrakter.

– Personlig tror jeg dette handler om politikk og konkurrenter av Nuctech. De andre selskapene som lager lignende maskiner er tilfeldigvis amerikanske og engelske.

Les også

Norsk Huawei-topp har kjøpt Snarøya-bolig for 43 millioner

Noe av frykten fra USA skal, ifølge The Wall Street Journal, være at sikkerhetsskannere i økende grad kan knyttes opp mot databaser hvor den eller det som skannes kan kobles opp mot personlig informasjon, og som deretter kan havne i feil hender.

Norad-topp Gleerup sier han ikke kan se hvordan skannerne i anbudet kan utgjøre noen sikkerhetsrisiko. Han påpeker at det ikke registreres noen personlige opplysninger når maskinene brukes.

Den nederlandske Nuctech-direktøren avviser anklagene fremsatt av USA som han mener kun «skader konkurransen som til slutt går utover europeiske forbrukere og skattebetalere».

– Nuctech har ingen interesse av geopolitiske diskusjoner mellom Kina, USA og EU, sier Bos som sier de fleste europeiske land «stoler på fakta» og har ikke brutt samarbeidet med selskapet.

Politiske og teknologiske dimensjoner

Leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar i Nupi, Karten Friis, sier han ikke kjenner til Nuctech fra før. Han kjenner imidlertid godt til USAs liste som selskapet er oppført på sammen med en rekke andre kinesiske selskaper.

Han mener vurderingen norske myndigheter må gjøre før de gjør innkjøp fra selskaper på listen er todelt.

Nupi-forsker Karsten Friis kjenner godt til USAs sanksjoner mot kinesiske selskaper.

– Det er to dimensjoner her. Den politiske omkostningen er én vurdering, og så er sikkerhetsaspektet en annen, sier Friis.

– Jeg vet ikke om årsaken til at Nuctech er på USAs «entitylist» handler om politikk eller sikkerhetsmessige hensyn.

Han mener viktige aspekter ved innkjøp av kinesisk materiell med aktive kompenter er hvorvidt utstyret er koblet på nett, samt hvordan informasjonen lagres i systemet og hvor lenge den lagres.

Publisert: