Rike nordmenn: To prosent har forlatt Norge på 12 år

Kun 64 av Norges 2700 rikeste personer har forlatt Norge og blitt i utlandet siden 2011, viser E24s analyser. Men de siste årene har flyttetakten økt kraftig.

TIL SVEITS: Kjell Inge Røkke er i særklasse den som har flyttet mest skattbar formue ut av Norge det siste tiåret. Her på vei om bord i Akers privatjet som han ofte bruker.
Publisert:

«Norge mister store skatteinntekter» og det er «helt forferdelig» for rike å bo i Norge er blant utsagnene i debatten som har oppstått etter at Kjell Inge Røkke meldte utflytting, til Sveits.

Men en gjennomgang som E24 har foretatt, viser at det bare er en liten andel av landets rikinger som det siste tiåret har forlatt Norge for godt.

E24s funn viser:

  • Litt over 2700 personer i Norge har i årene 2010–2020 hatt en ligningsformue på over 100 millioner kroner i ett, flere eller alle av disse årene.
  • 64 av disse har i perioden 2011–2022 forlatt Norge og bor nå i utlandet
  • Utflytterne utgjør 2,4 prosent av alle som har vært rike i denne perioden
  • De har tatt med seg 7 prosent av de rikes samlede ligningsformue

– I perioden 2010–2020 merket vi ikke noen økt pågang. Den økte pågangen fra folk som vurderer å flytte, har kommet etter stortingsvalget i fjor høst, sier skatteadvokat Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm til E24.

Les på E24+

31 milliarder i ligningsformuer flyttet til Sveits på 5 år

Utflyttingen øker nå

Den aller siste som er registrert som utvandret, er IT-investoren Fredrik Halvorsen. Han står oppført med ny adresse i Lugano i Sveits så sent som 23. september.

Tabellen under viser antallet rikinger som år for år har dratt ut og som nå bor utenfor Norges grenser siden 2010. Veksttakten har gått kraftig opp de siste par årene. Men på den annen side vil tallene for de første årene være påvirket av at flere av de som dro ut tidlig, har returnert.

Mange rike igjen å skatte

Det siste året som hver av de 64 fullt ut betalte formuesskatt til Norge, var deres samlede ligningsformue ca. 42 milliarder kroner. Den samlede formuen til alle i Norge som i 2020 hadde over 100 millioner kroner i ligningsformue, var til sammenligning 570 milliarder kroner.

Veldig mange flere rike må derfor flytte fra Norge før tapt formuesskatt fra disse nærmer seg det staten hvert år drar inn på de rike som ikke vil eller kan dra.

Summen av ligningsformuene til Kjell Inge Røkke og gründeren av meglerhuset Pareto, Svein Støle, utgjør nær to tredjedeler av alle skattbare formuer som er flyttet ut av Norge de siste årene.

Den typiske utflytteren har ikke dratt med mer enn 166 millioner kroner. Det er et såpass lavt tall at det indikerer at det er mange andre årsaker enn skatt som gjør at velstående personer flytter.

Men nå høsten 2022 dukker det oftere opp rike som har nylig har flyttet ut med skatt som begrunnelse.

– Definitivt en økning nå i år

Skatteøkningene på både formue- og utbytteskatt etter stortingsvalget i fjor, virker å ha økt motivasjonen blant de rike for å reise.

– Det er definitivt en økning nå i år både i antall henvendelser og i antallet som gjennomfører utflytting, sier skatteadvokat Hanne Skaarberg Holen advokatfirmaet EY Tax & Law.

I tillegg til økt formuesskatt frykter noen rike at det i statsbudsjettet også kommer nye regler for at man må realisere kapitalgevinster ved utreise fra Norge. I dag må man ikke betale skatt til Norge på gevinster man realiserer mer enn fem år etter utflytting.

Ved å rekke å flytte ut før statsbudsjettet legges frem 6. oktober, kan man, trolig, unngå å bli rammet av eventuelle slike nye regler.

– Mange bånd som må brytes

Men frykt for nye skatteøkninger til tross; det sitter likevel svært langt inne for mange å flytte ut fra Norge.

Hvis man skal flytte ut etter reglene i skatteloven og bli endelig utflyttet, må man for det første selge hjemmet sitt. For da kan man ikke disponere bolig i Norge. For det andre må ektefellen bli med. Og for det tredje kan man de første tre årene maksimalt oppholde seg i Norge i 61 dager pr. år.

Mange har barn i skolepliktig alder og andre har foreldre som begynner å bli gamle og som man ønsker å være nærme.

Skatteadvokat Bettina Banoun i Wiersholm forteller om økt pågang av rike som vurderer utflytting.

– Det er mange som har tatt kontakt med oss det siste året. Men hvor mange som faktisk gjennomfører en utflytting, er en annen sak, sier Banoun i Wiersholm.

– Er det når de hører at de må ha med kona at de ombestemmer seg, eller er det når de forstår at de må selge huset?

– Det er ganske mange bånd som må brytes. Og så må man telle dager man kan være i Norge. Vi snakker gjerne om Nordmarka-syndromet. Det er jo ganske fint å være her i landet.

Det er fint i Trondheimsmarka også, men eiendomsinvestoren Francis Stückrath Hay fra Trondheim er en av de sist ankomne norske rikingene i Sveits.

– Det er litt bevegelse nå blant velstående trøndere også. Etter at Bjørn Dæhlie flyttet til Sveits, har mange tatt kontakt, sier skatteadvokat Atle Melø i Trondheim

– Dæhlies flytting førte til større oppmerksomhet rundt hvilke muligheter det er for andre å gjøre det samme.

Tvister oppstår

De rike som flytter ut, kan grovt sett deles opp i fire hovedkategorier; relativt unge arvinger til store formuer, aksjeinvestorer, eiendomsinvestorer og til slutt alle andre.

Det er derimot ganske vanskelig å skulle drive en bedrift operativt i Norge når man selv bor i utlandet. Da blir det fort full skjæring med det maksimale antall dager man kan oppholde seg her.

– Det hender at det oppstår tvister med norske skattemyndigheter i etterkant av flytting. Tvistene kan enten handle om antall dager man har oppholdt seg i Norge eller om at myndighetene ikke vil godta at man har fast tilhold i landet man har meldt flytting til, forteller Holen i EY Tax & Law.

Sveits mest populært

Som E24 nylig har skrevet om, er Sveits for tiden det desidert mest populære landet for norske rikinger å bosette seg i. Femten stykker har bosatt seg i Sveits bare siden 2018. Sveits har dermed tatt over Storbritannias tidligere rolle som det mest populære landet å flytte til for Norges rikeste.

Dette skyldes trolig at man etter 2014 ikke lenger får full beskyttelse mot norsk formuesskatt i Storbritannia alt fra det første året man flytter. Noe man derimot kan få i Sveits.

Hvor glad er du i huset ditt?

– Det er to måter å flytte ut på. Det ene er etter skatteavtalene med de land som Norge har det med. Da kan man beholde huset sitt og leie det ut. Men hvis du skal flytte ut etter skatteloven, må du også selge huset. Og da er det er tre år på rad at du ikke kan være her mer enn 61 dager pr. år, forteller Banoun.

Hun forteller videre at de som flytter til et land som Sveits og selger huset, får de første tre årene beskyttelse etter skatteavtalen med Sveits. Da betaler de fra det første året formuesskatt i Sveits, men ikke i Norge.

Les også

Regnskapsfører: Carew ble advart om skattefelle mens han bodde i England

Etter tre år vil de, om de har passet på, oppfylle vilkårene for også å være utflyttet etter skatteloven. Da står de også fritt til å flytte til hvilket som helst annet land. Og da øker antallet dager de kan være i Norge til maksimalt 183 på ett år, men i snitt likevel ikke mer enn 90 dager over tre år.

– Å flytte etter skatteloven er mer tyngende, men gir mer frihet senere. Så det er en avveiing. Det spørs hvor glad du er i huset ditt, sier den erfarne skatteadvokaten.

Publisert:
Gå til e24.no