Bergenske milliardærdøtre flytter til Italia

De to voksne døtrene til den bergenske eiendomskongen Tom Rune Pedersen flytter samtidig til samme sted i Italia. Til sammen har de to en ligningsformue på nesten en halv milliard.

Irmelin Pedersen, som eier tilnærmet halvparten av Magic Norway AS, under befaringen i rettssaken mellom Magic-konsernet og Gjensidige. Her sammen med driftssjef Alf Nilsen og direktør Ole Warberg.
Publisert:

Både Benedicte og lillesøster Irmelin Pedersen har de siste dagene meldt flytting til Monza rett nord for storbyen Milano i Nord-Italia. De to følger dermed høstens trend der rike nordmenn flytter til utlandet.

De to er døtre til den bergenske eiendomskongen Tom Rune Pedersen. Begge to jobber i familieselskapet Magic Norway som eier en rekke eiendommer i Bergen.

Blant disse er kjøpesentrene Kløverhuset og Xhibition, fire hoteller og en god håndfull restauranter. Totalt styrer familieselskapet over 250.000 kvadratmeter eiendomsmasse.

Det har ikke lykkes E24 å komme i kontakt med de to søstrene som nå har flyttet sammen til Italia.

Pappa styrer, døtrene eier

Bladet Kapital har beregnet familieformuen til Pedersen-familien til 3,7 milliarder kroner. Alt er da satt på pappa Tom Rune. Men han overførte for noen år siden 99,98 prosent av eierskapet til Magic Norway til de to voksne døtrene Benedicte og Irmelin.

Selv om faren sitter på de stemmerike A-aksjene, og trolig bestemmer det meste, så er det de to døtrene som eier de økonomiske verdiene. Verdier som de måtte betale formuesskatt av så lenge som de bodde i Norge.

Lillesøster Irmelin er i ligningen for 2021 oppført med en skattbar formue på 236 millioner kroner. Storesøsterens ligningsformue var da omtrent nøyaktig det tilsvarende.

Farens ligningsformue var derimot i fjor på kun, kun i denne sammenhengen altså, 21,8 millioner kroner. Pedersen har også en tredje datter og en sønn som ikke er myndige.

Tom Rune Pedersen (t.v.) har overført nesten alle verdiene i familieselskapet Magic Norway til to døtre som nå flytter til Italia. Her sammen med Magic Norways direktør Ole Warberg.

Italia er også gunstig

Nesten alle rike nordmenn som har flyttet til utlandet i år har dratt til Sveits. Gjennom skatteavtalen med Sveits, slipper de 19 norske, rike utvandrerne til Sveits hittil i år formuesskatt alt fra året de flytter.

Men også Italia har ganske gunstige skatteregler for rike utlendinger som flytter dit. Fire nordmenn med hver ligningsformuer på over 100 millioner kroner har til nå i år flyttet til Italia. De to siste av disse er da søstrene fra Bergen.

Én mulighet for rike utlendinger i Italia er å gå inn på en avtale der man betaler 100.000 euro, litt over 1 million norske kroner, i året i skatt uavhengig av hvor mye penger man tjener utenfor Italia. Under den ordningen får man unntak for formuesskatt på all formue utenfor Italia.

Italia har også andre ordninger. Hvilken ordning det lønner seg å velge, avhenger av om man har tenkt å arbeide i Italia eller bare bo der.

Hvilken skatt de rike nordmennene som har flyttet til Italia i år skal betale der, er E24 ikke kjent med.

Publisert: