Viken Skog gir opp Tofte

Viken Skog gir opp Södra Cell og cellulosefabrikken på Tofte i Buskerud. De satser nå på å få solgt tømmeret sitt i utlandet isteden.

GIR OPP: Den potensielle kjøperen av den nedleggingstruede cellulosefabrikken i Tofte i Hurum, Viken Skog, har besluttet at de ikke lenger er interessert i et oppkjøp av den svenskeide fabrikken.
Publisert:

- Hovedgrunnen er at prosessen har tatt så lang tid, vi må konsentrere våre ressurser og vår kapital på Treklyngen (datterselskap, journ.anm.). Det er vanskelig å være i en slik «tømmer-spagat», sier administrerende direktør i Viken Skog, Ragnhild Borchgrevink, til E24.

- Hvordan har dere opplevd prosessen?

- Langdryg og kanskje at det har vært vanskelig å få beslutninger. Samtidig har jeg stor respekt for at dette er vanskelige beslutninger for Södra, sier Borchgrevink.

Les også:Statens redningspakke strandet

Hvem skal kjøpe?

Cellulosefabrikken i Hurum i Buskerud, har blitt sett på som helt avgjørende for store deler av norsk skog- og trenæring.

Södra Cell-konsernet skal etter planen legge ned produksjonen på Tofte ved månedsskiftet. Blir fabrikken stengt faller tømmerforedlingen i Norge med 1,9 millioner kubikkmeter årlig.

- Hvis fabrikken stenger, vil det være synd for det norske industrielle miljøet og for skogindustrien. Men dersom en annen eier velger å bruke et annet råstoff, vil det jo bli irrelevant for oss i treindustrien, sier Borchgrevink.

AVSLUTTET INTERESSEN: – Tålmodigheten tok slutt, sier administrerende direktør i Viken Skog Ragnhild Borchgrevink.

Ifølge avisen Østlendingen har staten via sitt selskap Statskog ønsket å motvirke dette, ved å kjøpe deler av aksjene i Moelven-konsernet.

Det er aksjeposten i Moelven som i dag eies av Viken Skog, AT Skog og skogeierlagene i Buskerud, Telemark og Agder staten har forsøkt å kjøpe.

Les også:Vil ha statlige investeringer i skogbruket

Poenget med å kjøpe disse aksjene, som utgjør 20 prosent av Moelven, var å gjøre de selgende partene i stand til å kjøpe opp og ta over cellulosefabrikken i Hurum, og med det sikre leveransene til den norske tømmernæringen.

Moelven-aksjonærene og staten har imidlertid ikke blitt enige.

- Vi kjøper ikke

Nå sier altså Viken Skog at de ikke lenger er aktuell som kjøper.

– Gjennom media er vi blitt kjent med at det forhandles med en annen mulig eier. Det er fortsatt ingen endelig avklaring på videre drift, og det er uansett skapt stor usikkerhet om hvilke volumer av norsk tømmer og flis man kan forvente å få levert til fabrikken i fremtiden, sier Borchgrevink.

Hun opplyser samtidig at de har fremforhandlet eksportkontrakter som skal gjøre de mindre avhengig av Södra.

- Vi må sikre andelseierne våre avkastning på tømmeret. I det lange bildet er ikke eksport en like god avsetningsmulighet som innenlandsmarkedet og det går både på pris og volum. Det er vanskelig å si hvordan dette vil slå ut på kort sikt, sier hun til E24.

Les også:- Nå er det virkelig krise

Viken Skogs planer ved et eventuelt kjøp av fabrikken på Tofte har vært sterkt knyttet til behovet for fremtidig levering av massevirke. Fabrikken på Tofte er i dag Viken Skogs største kunde.

Viken Skog har overfor Södra opprettholdt sin interesse for fabrikken på Tofte, men har ikke deltatt i reelle forhandlinger den siste tiden.

Det var i slutten av mars at de svenske eierne av fabrikken offentliggjorde at de har besluttet å legge ned driften. Allerede to uker senere satte svenskene døren på gløtt med tanke på å få til et salg i steden for en nedleggelse.

Det jobber rundt 300 personer ved fabrikken.

Publisert: