Stortingsoppgjør mot Kongsberg Gruppen: Ber Mæland ta grep

Flere i Stortingets næringskomité mener Kongsberg-styreleder Finn Jebsen må gå, og at statsråd Monica Mæland (H) må ta grep i saken. Dette etter at det statseide selskapet la vekk en granskningsrapport som nå har endt i Økokrim-tiltale mot en tidligere salgssjef.

KRITIKK: Oskar Grimstad (Frp, øverst til venstre og med klokken), Geir Pollestad (Sp), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Sivert Haugen Bjørnstad (Frp) er alle lite imponert over styreleder Finn Jebsen (store bildet) og Kongsberg Gruppens håndtering av saken som har endt i at en tidligere salgssjef er satt under tiltale. De ber nå, med ulik styrkegrad, næringsministeren komme på banen.

Foto: Scanpix/VG
Publisert:,

– Det er skandale at styreleder ikke tok opp saken, med det utfallet den nå har fått, sier komitémedlem Oskar Grimstad (Frp).

– Styreleder har avslørt enten sin inkompetanse eller sitt kriminelle sinnelag, og begge deler bør føre til hans umiddelbare avskjed, sier han til E24 torsdag.

Komiteens leder, Senterpartiets Geir Pollestad, mener også Kongsberg Gruppens styreleder bør gå.

– Det er mye som tyder på at det kan ha vært en svikt i håndteringen av korrupsjonsmistankene i selskapet.

Uttalelsene kommer etter at næringskomiteens nestleder, Gunnar Gundersen (H), i går gjentok tidligere uttalelser om at Jebsen må gå.

TILTALT: Dag Tore Sekkelsten

Foto: Privat

Bakgrunnen for kritikken er at selskapet, som den norske stat eier 50 prosent av, i 2012 bestilte en intern gransking fra konsulentselskapet PWC. Det som skulle undersøkes var korrupsjonsmistanker rundt salg av kommunikasjonsutstyr til rumenske myndigheter i perioden 2000–2008.

Etter ett års arbeid ble rapporten lagt bort, da Kongsberg mente den ikke inneholdt mistanke om kritikkverdige forhold.

Styreleder Jebsen har tidligere sagt at han visste om den interne granskingen, men at han ikke tok saken opp til behandling i styret. Han skal selv heller ikke ha lest rapporten.

– Jeg synes det er helt utrolig å bare legge vekk en slik rapport, sier Gunnar Gundersen til E24,

– Jeg mener Jebsen bør gå på bakgrunn av dette.

Saken kom via omveier Økokrim for hende – og de innledet på eget grunnlag etterforskning.

Den endte med siktelse både mot selskapet, og mot mannen som signerte Romania-kontraktene, tidligere salgssjef Dag Tore Sekkelsten.

Jebsen: – Ingen kommentar

Tirsdag denne uken ble det kjent at Økokrim dropper korrupsjonssiktelsen mot selskapet, men at den tidligere salgssjefen tiltales for «omfattende økonomisk utroskap».

Sekkelsten skal ifølge Økokrim ha tappet Kongsberg Gruppen for minst 180 millioner kroner. Han nekter straffskyld.

Sekkelsten ble på bakgrunn av funnene i rapporten avskjediget i 2015.

På Stortinget reageres det nå på at selskapet ikke gikk til Økokrim med den interne granskingsrapporten.

En rapport som når den via andre havnet i politiets hender, endte i storstilt etterforskning.

Styreleder Finn Jebsen har ikke ønsket å kommentere kritikken overfor E24, men har vist til selskapets uttalelser.

Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie sier de mener det ikke er noen saklig grunn til at Jebsen skal gå av som styreleder.

– Styret mener å ha håndtert saken på en grundig og forsvarlig måte.

Tidligere konsernsjef Walter Qvam, som nå har en rådgivende rolle i Kongsberg Gruppen, har svart følgende i en mail formidlet via kommunikasjonsavdelingen:

«Saken mot Kongsberg er henlagt og tiltalen mot den tidligere ansatte skal domstolsbehandles. Vi viser til tidligere svar og avventer ytterligere kommentarer inntil utroskapssaken mot den tidligere ansatte er konkludert i rettsapparatet»

Ber Mæland gjør undersøkelser

– Jeg vil nok tro at Regjeringen følger med på hva Økokrim gjør, og det er vanskelig for regjeringen å gripe inn i saken nå som den er inne i et rettslig spor, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

– Men jeg forventer at næringsminister Monica Mæland starter egne undersøkelser.

– Selv om Økokrim har jobbet med saken, må man gå inn i undersøkelser som ansvarlig eier, uavhengig av hvordan utviklingen går i retten. Jeg forventer at regjeringen allerede har gjort egne undersøkelser, sier Fylkesnes.

– Det ville være uakseptabelt om både Økokrim, regjeringen og selskapet selv sitter i ro, fortsetter han.

(Saken fortsetter under bildet.)

SVINDLET: Ifølge tiltalen fra Økokrim tappet den tidligere salgssjefen verdier for 180 millioner kroner fra kontrakter underselskapet Kongsberg Defence Communications inngikk i Romania mellom 2000 og 2008. Mannen nekter straffskyld for påstandene om økonomisk utroskap.

Foto: Erlend Aas/NTB scanpix

Komitéleder Geir Pollestad (Sp) mener heller ikke at regjeringen kan sitte passive fremover.

– Næringsministeren må forsikre seg om at det ikke finnes tilsvarende saker, sier han til E24.

Næringsminister Monica Mæland.

Foto: Eskil Wie Furunes/VG

– Det er naturlig at staten, som enhver eier, forsikrer seg om dette. Jeg vil ikke i første omgang mene at det er regjeringens oppgave å undersøke saken – men forsikre seg at selskapet gjør det.

– Hvordan skal de forsikre seg om det?

– Hun er avhengig av at styret gjør den jobben. Slik må det være.

Tror mer ligger bak

Fylkesnes fra SV har vanskelig for å tro at salgssjefen har handlet alene, uten involvering eller kjennskap hos andre i selskapet.

– Dette må man komme til bunns i. Det er kun én person som får skylden, men mye mer kan ligge bak. Om ikke Mæland tar tak i dette videre, vil det være en alvorlig forsømmelse.

Også korrupsjonseksperter E24 har snakket med, mener det er svært usannsynlig at denne salgssjefen har handlet alene, uten involvering eller kjennskap fra andre i selskapet.

– Naturlig å foreta seg noe

Også komitémedlem Sivert Haugen Bjørnstad (Frp) mener Kongsberg Gruppen har håndtert korrupsjonsmistankene dårlig.

– Det er ingen vil om at dette har vært klønete håndtert. Men vi skal være forsiktige med å sitte på Stortinget og snakke om at folk må gå av.

– Er du enig i at regjeringen må starte egne undersøkelser for å komme til bunns i eventuelle ytterligere mistanker i selskapet?

Stortingsrepresentant Sivert Haugen Bjørnstad (Frp).

Foto: Therese Alice Sanne/VG

– Da må man vite at det er noe mer å undersøke. Uansett er det regjeringen som må oppfordre selskapet selv til å ta en gjennomgang, typisk som DNB gjorde med Panama Papers. Det er ikke naturlig at regjeringen som kollegium igangsetter eget granskingsarbeid.

Dette sier Kongsberg Gruppen

Regjeringen kjente ikke til korrupsjonsmistankene i selskapet før siktelsen ble kjent i 2014.

Dette var to år etter at det statseide selskapet startet sin egen internetterforskning.

– Hvorfor varslet dere ikke regjeringen?

– Helt siden vi mottok bekymringsmelding fra en tidligere ansatt i 2012 har administrasjonen hatt saken under gransking og overvåkning, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie.

Les også

Kongsberg-saken: Mener Dag Tore Sekkelsten brukte morens bankkonto for å skjule penger

– Etter en omfattende intern undersøkelse, og råd fra to eksterne juridiske rådgivere, besluttet administrasjonen å sette saken under overvåkning – noe som ikke utelukket å gå til Økokrim på et senere tidspunkt, sier han.

– Siden saken ikke var avsluttet var det ikke naturlig å informere departementet eller andre aksjonærer. Som kjent hadde ikke styret kunnskap om innholdet i saken forut for siktelsen i 2014. Saken er nå henlagt av Økokrim.

– Jobber dere nå videre med å undersøke eventuelle mistanker utenom denne salgssjefen?

– Man kan aldri sikre seg mot utro tjenere og denne saken er meget spesiell. Vi har ikke grunnlag for å tro at det finnes tilsvarende saker og med dagens kontrollsystemer ville ikke denne saken kunne oppstått, sier kommunikasjonsdirektøren i Kongsberg Gruppen.

Les også

Mæland til styrelederne: – Gjør leksen deres!

Les også

Korrupsjonsekspert om tiltalt salgssjef: – Gjort til syndebukk

Les også

Mener tiltalte brukte morens bankkonto for å skjule penger