Støtten til bedriftene er klar: Slik fungerer den

Bedrifter som er hardest rammet av omsetningsfall kan nå søke om pengestøtte. – Ordningen ligner på en tradisjonell selvangivelse, ifølge den ansvarlige utvikleren i DNB.

Slik ser portalen ut når man har logget inn med BankID.
Publisert:

Bedrifter som har blitt hardest rammet av coronaviruset kan nå søke om støtte til å dekke faste utgifter. Det krevde et helt nytt system.

Den jobben har DNB og Finans Norge-eide Bits gjort i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Skatteetaten.

Disse har jobbet med utviklingen av systemet i takt med at myndighetene utformet innholdet i krisepakken til bedriftene.

– Myndighetene var opptatt av å få dette på plass raskt, så det var et ønske om å komme ut med en første versjon nå og så kan det bli endringer hvis forskriftene endrer seg, sier Yngvar Ugland i DNB. Han er leveranseansvarlig for den tekniske løsningen banken har utviklet.

Gradvis tilgang

Med den nye ordningen kan bedriftseiere logge seg inn med BankID, finne sin bedrift i portalen og søke om å få dekket en andel av de faste utgiftene sine.

Etter planen skulle bedrifter kunne søke om kontantstøtte tidligst 17. april, men fredag kom det nyheter om at søknadsskjemaet ikke ble åpent før ESA hadde godkjent statsstøtten til bedrifter - noe de gjorde først sen tfredag kveld.

Løsningen skal i første omgang åpnes for bedrifter som har blitt pålagt å stenge.

– Det er fordi bedrifter som er pålagt å stenge er i en spesiell situasjon i forhold til de andre og fordi innloggingene med BankID og Altinn skal spres litt utover, sier Ugland.

De neste dagene skal andre bedrifter som også er hardt rammet av inntektsfall få tilgang til å søke om støtte gjennom portalen.

Bedriftene må oppfylle visse krav for å få støtte, blant annet å ha hatt minst 30 prosent omsetningsfall. For å finne ut om de har rett på penger kan bedriftene beregne støtten i en kalkulator på nettsidene.

– Viser den at man ikke har rett på noe, trenger man ikke logge inn, sier Ugland.

Yngvar Ugland i DNB.

Ligner skattemeldingen

Selv om mye av informasjonen er ferdig utfylt i portalen, skal bedriftene selv fylle inn hvor mye de har tapt på grunn av viruset og hvor høye faste utgifter de har.

– Ordningen ligner på en tradisjonell selvangivelse og følger prinsippet til Skatteetaten om at man skal legge inn opplysninger selv og at den informasjonen er sann inntil det motsatte er bevist, sier Ugland.

Det er likevel lagt opp til at Skatteetaten skal utføre stikkprøver og noe manuell kontroll.

Selv om den i stor grad er tillitsbasert, er det også lagt inn noen forsikringer i systemet.

– Løsningen bruker betydelig med datakilder for å validere at det det søkes om er korrekt, men jeg kan ikke si mer om hva slags sikkerhetstiltak vi har gjort, sier Eivind Gjemdal, leder i Bits, Finans Norges teknologisatsing.

Bekymret for utnytting

Økokrim sa torsdag i sin trusselvurdering for 2020 at de var bekymret for at kompensasjonsordningen vil bli utnyttet.

– Vi tror det er en fare for at profesjonelle og organiserte kriminelle aktører vil ønske å utnytte de tillitsbaserte støtteordningene, sa konstituert Økokrim-sjef Hedvig Moe til VG torsdag.

Ifølge Ugland er det imidlertid den tillitsbaserte løsningen som gjør at bedriftene får økonomisk støtte så raskt som de trenger.

Han trekker frem at det ikke er noen regnskapstall eller registre å automatisk sjekke opp mot for å sørge for at bedriftene legger inn riktig informasjon.

– Det er bedre at løsningen er effektiv enn at den treffer med millimeterpresisjon. Sanntidskontroll vil ikke være effektivt nok til at ikke bedrifter går konkurs i mellomtiden, sier Ugland.

Eivind Gjemdal i Bits

Mange kommer til å bruke regnskapsfører

Stikkprøvene skal sikre at ikke bedrifter lurer til seg mer penger enn de har rett på. Samtidig skal veiledning inne i portalen og en telefontjeneste hjelpe de som fyller ut skjemaet til å ikke gjøre feil.

Ugland trekker frem at det nok er mange bedrifter som vil bruke regnskapsføreren på lik linje som når de fyller ut næringsoppgaven. Men bedriftsledere kan også be om kompensasjon selv.

– Hvem som helst som har et forhold til tallene til bedriften og vanligvis fyller inn næringsoppgaven vil være kjent med dette. Det skal være lettere enn den vanlige rapporteringen og handler kun om noen få elementer.

Rask utvikling

Det nye systemet for behandling av støttesøknader ble ferdig på kun noen uker. Myndighetene henvendte seg bredt ut for å spørre om innspill til en digital løsning for de nye tiltakene, forklarer Gjemdal.

– Ekspertisen i Bits er å flytte penger og digitalsitering, så vi skjønte ganske fort at vi klarte å bidra med å flytte penger, sier Gjemdal til E24.

Bits har ikke egne utviklere, men henvendte seg til DNB som stilte med et team på 10.

Da pressemeldingen om at det skulle komme kontantstøtte til bedrifter kom 27. mars, hadde DNB allerede begynt å jobbe med ordningen dagen før.

Det at vi allerede har gode løsninger for sikker innlogging og pålitelige registre for bedrifter i Norge, har gjort det lettere å få på plass et nytt digitalt system, påpeker Ugland.

– Vi har prøvd å få løsningen raskt opp så den er enkel og effektiv for bedriftene å bruke og de kan få pengene raskt, og balansere det opp mot behovet fra Skatteetaten for etterkontroll og hjelpesentralen for dem som trenger hjelp, sier Ugland.

Publisert: