Hurtigruten forventer å få 330 millioner kroner i krisestøtte og statsgaranterte lån

Tross stort fall i omsetningen i år, så synes ikke Hurtigruten på listen over de bedriftene som har mottatt kontantstøtte fra staten. Men det vil endre seg veldig snart.

Hurtigruten, der Daniel Skjeldam er konsernsjef, har sikret seg både tilskudd gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet og statsgaranterte banklån.
Publisert: Publisert:

Kystrute- og cruiserederiet Hurtigruten seiler i særdeles tung sjø både økonomisk og omdømmemessig. Virusutbruddet på MS Roald Amundsen i slutten av juli sendte rederiet ut i en enda dypere krise enn koronapandemien alt hadde påført det.

Og nå får Hurtigruten også kritikk fra politikere og fagforeninger for at det er utenlandsk mannskap på skipet som for tiden huser filmcrewet til Tom Cruise.

Et av få lyspunkter for konsernsjef Daniel Skjeldam og hans mannskap er at Hurtigrutens likviditet er ganske god, og nå blir den enda bedre.

Forventer utbetalinger snart

Tross stort fall i omsetningen i år, så synes ikke Hurtigruten foreløpig på listen over de bedriftene som har mottatt støtte. Men Hurtigrutens finansdirektør Torleif Ernstsen bekrefter overfor Aftenposten/E24 at de har søkt for både våren og sommeren.

– Vi har søkt kompensasjonsordningen om refusjon av faste kostnader for mars, april og mai. Vi kommer også til å søke kompensasjonsordningen om refusjon av faste kostnader for juni, juli og august innen fristen 31. oktober, fremholder Ernstsen til Aftenposten/E24.

– Foreløpige beregninger viser at forventet beløp i denne seksmånedersperioden er 180 millioner kroner, fortsetter Ernstsen.

Årsaken til at Hurtigruten foreløpig ikke har dukket opp i toppen av listen over bedrifter som har fått kompensasjon, skyldes ifølge Ernstsen både ferieavvikling og noen tekniske ekstraspørsmål fra Skatteetatens side.

– Men vi forventer å få utbetalingen i løpet av relativt kort tid, skriver Ernstsen i en e-post.

Petter Stordalen er gjennom Strawberry Group (eier Nordic Choice) og hans eierandel i Hurtigruten helt i toppen blant dem som sliter og som får dekning under kompensasjonsordningen.

Reiselivet topper kompensasjonene

Det er ikke overraskende bedrifter innen reiselivet som dominerer listen over selskapene som har mottatt mest kompensasjon (se tabellen over). Men oversikten er foreløpig sterkt preget av at noen av disse selskapene har mottatt kompensasjon for bare én til tre måneder hittil, mens andre alt har fått kompensasjon for fem av de totalt seks månedene det er mulig å få penger for.

Seismikkselskapet PGS ligger helt på topp med 186 millioner kroner i kompensasjon. Petter Stordalens Strawberry Group (eier hotellkjeden Nordic Choice) er på tredjeplass med 131 millioner kroner.

Men Stordalen vil nok trolig komme høyere på listen etter hvert, da Strawberry foreløpig ikke har fått noen penger for månedene juni til august.

Les også

Regjeringen innfører forbud mot cruise på Svalbard

150 mill. kr i garanterte DNB-lån

I tillegg til direkte tilskudd gjennom kompensasjonsordningen har Hurtigruten også kommet inn under den såkalte lånegarantiordningen. Her får kvalifiserte bedrifter tilgang på banklån der 90 prosent av lånebeløpet er statsgarantert.

Det er to datterselskaper i Hurtigruten-konsernet som har fått innvilget to lån fra DNB på til sammen 150 millioner kroner. Av dette lånebeløpet garanterer da den norske stat, gjennom statsetaten GIEK, for 135 millioner kroner.

– Hurtigruten Pluss AS og Hurtigruten Svalbard AS kvalifiserte for lånegarantiordningen, og fikk innvilget henholdsvis 130 millioner kroner og 20 millioner kroner i nytt lån, heter det fra Ernstsen.

Hurtigruten ligger dermed an til å motta til sammen 330 millioner kroner i kontantstøtte og statsgaranterte lån. Det hjelper også godt på at rederiet i år mottar fullt kontraktsbeløp på ca. 850 millioner kroner under den såkalte kystruteavtalen med staten, selv om antallet seilinger er langt under det avtalte.

Mye skal gå bra for Hurtigruten i 2021 for at disse to aksjonærene, konsernsjef Daniel Skjeldam og styreleder Trygve Hegnar (t.h.), skal komme seg tørrskodde i land finansielt i 2022.

Sitter på 2 mrd. kr i kontanter

Inkludert den forventede kontantstøtten og de statsgarantert lånene, har Hurtigruten-konsernet nå over 2 milliarder kroner i likvide midler.

Men de pengene trengs. Selskapet fortalte i forrige uke, i forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 1. halvår, at de såkalt «brenner av» ca. 100 millioner kroner i måneden nå.

Og det er før det som kalles endringer i arbeidskapital. Hvis kunder som har booket og betalt inn forskudd begynner å kreve penger tilbake, vil arbeidskapitalen fort tappes.

Ifølge Hurtigruten er det ikke slike bilder, her fra MS Spitsbergen, som får de viktige tyske kundene til å droppe bookinger, men den generelle usikkerheten rundt feriereiser i Europa nå.

Må unngå tom cruise-ordrebok i 2021

Mens likviditeten ennå er god, så er soliditeten, egenkapitalsituasjonen, til Hurtigruten en helt annen. Konsernet seiler nå med negativ bokført egenkapital. Så lenge de langsiktige kreditorene godtar det, og de mer kortsiktige kreditorene betales fortløpende med alle kontantene Hurtigruten sitter på, kan det gå bra lenge.

Men dagens eiere av rederiet er til syvende og sist trolig helt avhengige av at bookingen for 2021 tar seg opp igjen, om de skal unngå en refinansiering av tsunamitypen i 2022.

Et Luxembourg-registrert oppkjøpsfond styrt av det britiske selskapet TDR Capital er klart største eier med 81 prosent av aksjene.

Nest størst er Petter Stordalens familieselskap Strawberry Equities med knappe 12 prosent, mens styreleder Trygve Hegnar og hans to voksne barn eier nær 5 prosent gjennom selskapet Periscopus.

Publisert: