Staten tjente stort på svindelsalg. Selgeren tapte i domstol, men nekter å betale erstatning.

Falske regnskaper lå bak milliardsalget av den danske iskremmaskinprodusenten Gram Equipment. Den norske statens investeringsselskap Argentum tjente på handelen.

Danske Gram Equipment lager maskiner til iskremproduksjon. Ledelsen er anklaget for å ha forfalsket regnskapene da selskapet ble solgt til norske FSN Capital.
Publisert:

– Vi forventer at Procuritas og deres institusjonelle investorer betaler ut erstatningen innen fristen tirsdag, sier Thomas Broe-Andersen, partner i FSN Capital Partners.

I forrige uke ble det svenske oppkjøpsfondet Procuritas dømt til å betale nær 940 millioner norske kroner i kompensasjon etter at FSN Capital mottok falsk informasjon før et milliardkjøp.

Procuritas mener hverken de eller deres investorer, deriblant Den norske stats investeringsselskap Argentum, har plikt til å betale erstatningen.

FSN Capital mener dommen er krystallklar:

– Jeg finner det helt utenkelig at Procuritas og deres investorer ikke vil gjøre det som er juridisk og moralsk riktig, altså å kompensere oss for tapet, sier Broe-Andersen.

Partner Thomas Broe-Andersen i FSN Capital forventer at Procuritas betaler erstatning innen neste uke.

Procuritas: – Finnes ikke penger

Procuritas-partner Hans Wikse sier imidlertid til Aftenposten/E24 at det ikke er aktuelt.

Han forklarer at salget av Gram Equipment ble gjort gjennom et datterselskap registrert i Luxemburg. Det er dette selskapet som har fått erstatningskravet, men der finnes det ikke penger igjen.

– Vi gjorde en avtale med FSN om at 90 prosent av kjøpesummen ville bli betalt ut til investorene umiddelbart, sier Wikse til Aftenposten/E24.

Resten ble stående i datterselskapet for å dekke eventuelle krav. De pengene er allerede gått med i rettsprosessen.

Wikse mener dommen er klar på at det er ledelsen i Gram Equipment som sto bak for forfalskningen. Han er derfor overrasket over at Procuritas har fått erstatningsansvaret.

– Hvordan forholder Procuritas seg til dommen videre?

– Jeg ser ikke noen annen utvei enn at styret i Luxemburg-selskapet slår det konkurs, sier Wikse.

Skjulte enorme tap

Procuritas solgte danske Gram Equipment, som lager iskremmaskiner, til FSN Capital i januar 2018.

Selskapet kunne vise til en solid bunnlinje og gode vekstutsikter. Kjøpesummen skal ha vært på over 1 milliard norske kroner.

Kort tid etter salget kom imidlertid FSN Capitals revisorer med en sjokkbeskjed: Regnskapene inneholdt store uregelmessigheter og falske fakturaer.

Overskuddet på 100 millioner danske kroner i 2017 viste seg i virkeligheten å være et tap på nærmere 183 millioner.

I april i fjor fikk FSN Capital utbetalt 50 millioner euro (da ca. 480 millioner kroner) fordi kjøpet var forsikret og fondet etter forsikringsselskapenes vurdering var blitt lurt trill rundt.

Likevel gikk FSN Capital også til voldgiftsdomstolen i Danmark for å kreve full erstatning. Der fikk de medhold.

I den over 400 sider lange dommen som falt i forrige uke, tilskrives Procuritas det endelige ansvaret for «forsettlig uredelighet eller svindel» i salget.

Norsk statsselskap involvert

Blant dem som har tjent gode penger på milliardsalget, er den norske statens investeringsselskap, Argentum.

I Procuritas-fondet som sto for salget, har Argentum i dag en eierandel på rundt 23 prosent.

I tillegg har Argentum en eierandel på 0,87 prosent i FSN Capital-fondet som kjøpte Gram Equipment.

Investeringsselskapet sitter dermed på begge sider av bordet i den pågående striden, men gevinsten er trolig mange ganger større enn tapet.

Argentum er ikke med på å bestemme hvilke selskaper fondene skal kjøpe. Selskapet har tidligere sagt de vil «avvente utfallet av den kommende rettssaken» før de kommenterer saken overfor Aftenposten.

Kommunikasjonsdirektør Ingibjörg Meyer-Myklestad sier det ikke er naturlig for Argentum å kommentere saken.

Vil ikke kommentere

Aftenposten/E24 har spurt Argentum om hvordan de forholder seg til den ferske voldgiftsdommen, og om de vil vurdere å dekke en del av erstatningen ved å betale tilbake sin andel av inntektene fra salget.

Kommunikasjonsdirektør Ingibjörg Meyer-Myklestad skriver i en e-post at det ikke er naturlig for Argentum å kommentere saken.

«Som fondsinvestor er ikke vi involvert i transaksjoner mellom fondene, og eventuelle tvister som oppstår, er en sak mellom de to partene», skriver Meyer-Myklestad.

Hun mener saken fortsatt ikke er avklart ettersom FSN Capital har et annet pågående søksmål mot Procuritas. Det skal etter planen opp for den ordinære danske domstolen til høsten.

Argentum er ikke er part i noen av sakene.

«Som investor i begge fond er det da naturlig for oss å ikke kommentere ytterligere på dette», skriver Meyer-Myklestad.

Professor: – Avhenger av avtalene

– En rettskraftig voldgiftsdom er like gyldig som en dom fra ordinære domstoler og kan også tvangsfullbyrdes, sier Margrethe B. Christoffersen, professor i selskaps- og kontraktsrett ved Universitetet i Oslo.

Hun sier at aksjeeiere ikke har noen alminnelig plikt til å skyte inn mer kapital i et selskap som ikke kan gjøre opp sine krav. Da er det ikke uvanlig at det slås konkurs.

Fordi innholdet av avtalene mellom FSN Capital, Procuritas og deres investorer ikke er offentlig, sier Christoffersen at det ikke er mulig å si hvilke selskaper eller personer som kan ha plikt til å erstatte tapet.

– Det vil avhenge av avtaleverket mellom de involverte selskapene og hvem som har utvist skyld, sier Christoffersen.

Hun er imidlertid usikker på om Argentum kan kritiseres for eventuelt å beholde pengene fra det svindeldømte salget.

– Selskaper som Argentum er passive investorer som overlater til andre å forestå forvaltningen. De kan i teorien være blant dem som er blitt lurt, men også dette avhenger av inngåtte avtaler, påpeker Christoffersen.

Publisert:

Her kan du lese mer om